Kur'an
low angle view of nebula

Ko je stvoritelj zvijezde Et-Tarik ? / Sura Tarik i El-E’ala

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Et-Tariq

Imena sure:

Et-Tariq – blistava zvijezda, jer se Allah zaklinje njom na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda Allahovog nadzora i apsolutne moći kroz prizmu stvaranja čovjeka i kosmičkih dokaza.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem se Uzvišeni zaklinje Svojim čuvanjem nebesa i zvijezda da su djela robova sačuvana i zabilježena i da ih očekuje obračun za učinjeno.

2. Allahovo apsolutno znanje i moć kroz prizmu stvaranja čovjeka.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje zakletvom nebesima i Et-Tariqom da su djela robova sačuvana i da će biti obračunati, a završava potvrdom potpunog Allahovog znanja, u šta ulaze i spletke nevjernika i bit će nagrađeni na Sudnjem danu shodno djelima koja su radili.

Povezanost imena i intencije sure:

Stvoritelj zvijezde, kakva je Et-Tariq, mora biti Onaj koji ima apsolutno znanje i moć, te sura nosi ime po ovoj zvijezdi.


Sura El-E’ala

Imena sure:

El-E’ala – Najuzvišeniji, jer spominje ovo svojstvo Uzvišenog.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Podsjećanje vjernika na ahiret

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Najuzvišeniji potvrđuje Njegovo svojstvo apsolutne moći kroz kosmičke dokaze.

2. Potvrda Allahove moći kroz Kur’anske dokaze.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje potvrdom Allahove jednoće kosmičkim dokazima, a završava Kur’anskim i dokazima prijašnjih objava da je Allah jedini koji se obožava i kome se usmjeravaju ibadeti.

Povezanost imena sure i intencija:

Sura poziva na davanje predosti ahiretu nad dunjalukom, gornjem nad donjim životom, i poziva na potvrdu teuhida Najuzvišenijeg, pa sura nosi naziv po superlativu El-E’ala.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta