Tekstovi

Sadaka ne umanjuje imetak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan čovjek je istovarao tek kupljenu ovcu, pa mu se ona otrgla i pobjegla. Čovjek je potrčao za njom da je uhvati, a ovca je pobjegla u jednu kuću u kojoj su živjela siročad. Svakog dana majka te sirote djece je čekala na vratima ko će joj donijeti hranu i sadaku, a to su komšije često radile. Kada je ovca ušla u njihovu kuću, majka je izašla da vidi od koga je ovca, kad ugleda da na vratima stoji njihov komšija Ebu Muhamed pa mu reče:…

„Neka Allah primi ovu sadaku Ebu Muhammede“, misleći da je on poslao ovcu kao sadaku. On joj na to odgovori: ”Neka Allah ukabuli i halali nam ako smo nešto uskratili.” Zatim se okrenu prema Kibli i reče: ”Allahu, primi sadaku od mene.” Sutradan, poslije zore, on ode da kupi novu ovcu. Kada je došao na pijacu, vidio je trgovca sa puno ovaca i ode do njega i odabra ovcu deblju od jučerašnje, pa upita prodavača za cijenu, a ovaj mu odgovori: ”Uzmi je i nećemo se razići…” Dok je ovcu tovario u auto, prodavač mu reče: ”Ova ovca je bez cijene, a razlog je što mi je Allah dao da ove godine imam mnogo janjadi, pa sam obećao ako budem imao mnogo ovaca da ću prvom mušteriji dati ovcu kao poklon, a ovo je tvoja nafaka.“

*******

To je sadaka… A šta znate o njenoj vrijednosti, jeste li čuli o koristima sadake?

1. Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrok izliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

Enes b. Malik: «Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od svega neželjenog i štetnog»!

2. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste.

O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijeli da ti dadnem»!

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:»Ko od mu’mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu na pomoći, sve dok rob pomaže svome bratu».

3. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.

U hadisu stoji:»Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:»Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje».

4. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk.

Allah kaže:»Ko će Allahu dati lijep kredit, pa da mu mnogostruko vrati»! (al-Bekare, 245. ajet). Allah kaže i ovo:»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe’, 39. ajet). Komentarišući ovaj ajet, Ibnu Kesir kaže:»Što god da podijelite od onoga što vam je naredio i što vam je dozvoljenim učinio, On će vam to naknaditi povećanjem na dunjaluku, a nagradom na ahiretu».

5. Sadaka briše grijehe i povećava stepene

Allah kaže:»Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš». (at-tawba, 103. ajet).». Poslanik u hadisu kaže:»Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru».

6. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti.

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Sadaka zaista gasi srdžbu Gospodara i otklanja tešku smrt».

Ebu Umame, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život».

7. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu.

Ukbe b. Amir, r. a, kaže:»Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže:»Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake, sve dok se ljudima ne presudi».

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta