Odgovori

Sam u stanu sa djevojkom?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Da li smije momak izaci sa djevojkom i prosetati se s njom nasamo? Doci kod nje ili ona doci kod njega u stan i asikovati na taj nacin sto nece ciniti blud? Po misljenju mog druga covjek se ne moze drugacije ozeniti. Pa ako mozete da nam objasnite kakav je stav islam o ovome.

Odgovor: Kada Islam neššto proglasi haramom, kao šsto je zinaluk, onda on prepriječi sve puteve koji vode tom haramu zabranjujući i sva sredstva i pripreme koje dovode do toga. Islam neće da rasplamsava mirne, uspavane strasti i da otvara prostore iskuššenja pred mušskarcem i žzenom, da ih podstiče na nemoral ili ono ššto će ih približziti nemoralu ili ššto će utrti put do njega. Islam to sprečava i preventivno zabranjuje presijecanjem svih puteva i odstranjivanjem svega sšto navodi na to. U ove načine koje zabranjuje Islam ubraja se i osamljivanje mušskarca sa žzenom koja mu nije blizža rodica. To ne znači gubljenje povjerenja prema njima, već je to zašstita od navodjenja na zlo ili losše misli koje bi se mogle aktivirati u njihovoj podsvijesti prilikom izoliranog medjusobnog susreta mušskarca i žzene.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka se nipošsto ne osamljuje sa žzenom bez njezina pratioca; treći s njima dvoma je šsejtan“. Ovako se neutralisše eventualna sumnja i sumnjičavost bilo prema žzeni ili mušskarcu. Cinjenica je da žzivimo u vremenu poremećenih moralnih vrijednosti i da u skladu s tim izlazak s djevojkom, šsetanje, osamljivanje u njenoj kući itd. ne predstavlja neki moralni prekršsaj. Svijet, medju kojima i našs narod, se skoro pa navikao na to i počeo smatrati normalnim ponasšanjem.

Sa lica dana i iz običaja našseg naroda praktično su nestali pozitivni maniri i načini ophodjenja mladih. U njihovo vrijeme, u tome ćemo se svi složziti, nije bilo nemorala kao što ga danas vidimo na našsim ulicama. Velikom procentu nemorala, izmedju ostalog su doprinijeli i nesmetani i slobodni izlasci dvoje mladih medju kojima je jedina spona to što su oboje mladi i puni strasti. Brojne su djevojke ostale unesrećene i dožizvotne usidjelice zbog toga što su dopustile da se u svom ili mladićevom stanu osame.

Ako pak i nije do toga došslo, a ono je izazivalo odredjenu dozu sumnjičavosti u dotičnu djevojku, jer ako je jednom dopustila da se osami, sutra će dopustiti da i u kuću svoga muzža pusti osobu koja nije u rodbinskim odnosima sa njom ili njenim mužzem. Zbog toga Islam u korijenu liječi problem. On i ne dozvoljava da se problem uopće pojavi.

Ne bi se složzio sa vašsim drugom koji tvrdi da se danas praktično i ne možze drugačije ožzeniti osim ako se izlazi sa djevojkom i osamljuje. Sve ovisi od toga šsta trazži odredjeni mladić ili djevojka. Ako mladić trazži prolaznu zabavu i trenutno zadovoljenje svojih strasti, onda je istina ovo šsto tvrdi vasš prijatelj i neće mu smetati ako nadje djevojku s kojom je neko već izlazio. Ako pak tražzi buduću suprugu i majku svojoj djeci, onda će dobro gledati koga će izabrati. Nema sumnje da će svaki muškarac prilikom trazženja ovakve djevojke trazžiti onu koja nije izlazila i s drugim se osamljivala. Jer je to na neki način garant da je djevojka i moralno očuvana.

Način asšikovanja danas prisutan kod nas je višse komprimitirajući vid zženskog morala nego što je u korist i svrhu pronalažzenja rjesšenja za buduće bražcne drugove. Na kraju, Islam dozvoljava da se dvoje mladih ljudi upoznaju prije braka, ali je to upoznavanje uvjetovano granicama šserijata. Kada se neko naumi žzeniti i kad se opredjeli da se zaruči s nekom žzenom, dozvoljeno mu je vidjeti tu žzenu prije braka. On treba da tu zženu prihvati bez predrasuda i zakulisnih igara, da ne ide na put zavezanih očiju, da izbjegne padanje u gresšku i da se ne uplete u nesšto sšto mu ne bi bilo drago. Oko je glasnik dusše i moguće je da susret očiju bude put susretu srca i sjedinjenju dušsa.

Odgovorio hfz. Senaid Zaimovic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta