Tekstovi

Savjet Isusa (Isaa a.s.) svojim drugovima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Mesih Isa, alejhisselam, je rekao: “Nemojte ovaj svijet uzimati za gospodara, pa da vas porobi. Uzimajte iz njega pouku i ne vežite se za njega. Znajte da je izvor svakog grijeha ljubav prema dunjaluku. Jedan trenutak strasti može čovjeku donijeti dugu patnju. Kada se čovjek veže za ovaj svijet, obavezno mu se u srce uvuku tri stvari: zaokupljenost čiji teret ne prestaje; siromaštvo koje ništa ne može otkloniti i nadanje koje kraja nema. Dunjaluk traži i tražen je. On traži onoga ko teži ka ahiretu (drugom svijetu) i pruža mu potrebnu opskrbu. S druge strane, onoga ko traži dunjaluk ahiret tjera sve dok ne dođe vrijeme smrti kada će ga uhvatiti za vrat. O havarijjuni, budite zadovoljni malim s ovoga svijeta, ako vam je s vjerom sve u redu. Isto tako se dunjalučari raduju mrvicom od vjere ukoliko im je sve u redu s ovosvjetskim dobrima.”
 
Svi ljudi su gosti, i ono što drže u rukama pozajmljeno je, kao što je Ibn Mesud rekao: “Svako je na ovom svijetu gost, a ono što ima pozajmljeno je. Gost će otići, a pozajmljeno će se vratiti.”
 
Ibn Ebu ed-Dun’ja prenosi od Haruna ibn Abdullaha, kome Sejjar prenosi od Džafera, a njemu Malik ibn Dinar prenosi da Ebu Hurejra ti kaže: “Dunjaluk stoji između nebesa i Zemlje otkako ga je Allah stvorio, pa sve dok ne nestane. On doziva svoga Gospodara: ‘Gospodaru, zašto me ne voliš?’ ‘Šuti’, reći će Uzvišeni, ‘šuti, ništavilo! Fudajl kaže: “Dunjaluk će se pojaviti na Sudnjem danu šepureći se u svojim ukrasima i ljepotama. Reći će: “Gospodaru, učini me boravištem za Tvoga najboljeg roba.’ On će odgovoriti: “Ti ne vrijediš ništa i nestani potpuno!”
 
Ibn Kajjim
Knjiga uputa za strpljive i zahvalne
 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta