Odgovori

Šest novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Nepravedno optužen da je nevaljalac

PITANJE: Prije nekoliko godina izliječio sam se od sihra, hvala Allahu. Ljudi su saznali za te moje probleme sa sihrom i počeli o meni koješta pričati. Govorilo se da sam osoba neuravnotežena ponašanja, nestabilan, pa čak da sam kriminalac. U to vrijeme imao sam djevojku s kojom sad želim stupiti u brak, ali njezini roditelji, zbog ljage koja je bačena na mene, ono onda, brane svojoj kćerki da se uda za mene. Šta mi savjetujete?

ODGOVOR: Neka je hvala Plemenitom Allahu, Koji Vas je izliječio od sihra! Ako je čovjek zahvalan dragom Allahu, On mu poveća Svoje blagodati. Uvaženi brate, trebate znati da je problem koji ste imali samo kušnja koju vam je Sveznajući Allah, iz Svoje goleme mudrosti, dao, i koju ste, Allahu hvala, uspješno prebrodili. No, ponekad iskušenje ima, uslovno rečeno, popratne pojave. U vašem je slučaju popratna pojava bila neosnovana optužba. Neka se čovjek utješi da nije ni prvi ni posljednji o kome narod priča. O poslanicima se svašto govorilo, učenjaci su potvarani, na dobre se ljude svašta iznosilo.

Na temelju Vašeg pitanja može se zaključiti da ste musliman praktičar, čijim moralom trebaju biti zadovoljni roditelji djevojke s kojom želite stupiti u brak, pa se stoga Vaš slučaj može sagledati u svjetlu hadisa: “Kad se pojavi prosac čijim ste stepenom privrženosti vjeri i moralom zadovoljni, podajte mu svoju štićenicu za ženu! Ne postupite li tako, na Zemlji će zavladati smutnja i nered.” (Et-Tirmizi).

Zamolite Svevišnjeg Allaha za najbolje rješenje u pogledu te djevojke, pouzdajte se u Njega i pokušajte posredstvom nekoga urediti stvar s njenim roditeljima. Ako bude suđeno da u tome ne uspijete, onda Vam je možda neuputno stupiti u brak s njome. A Allah najbolje zna, On je pokrovitelj uspjeha.
____________________________________________________________________

2. Roditelji me odvraćaju od braka

PITANJE:

Veoma sam mlad i ponekad razmišljam o sklapanju braka (kako bih se sačuvao od bluda). Ali, kad to spomenem svojim roditeljima, oni reknu da bih prvo trebao završiti studije i zaposliti se, da bih mogao izdržavati suprugu. Kako da se odnosim prema njima da promijene svoje mišljenje?

ODGOVOR:

Pozdravljam Vaše razmišljanje i divim se Vašim nazorima, moleći dragog Allaha, Znalca svih tajni, Svemogućeg, da Vam olakša školovanje i podari ono što je najbolje za Vas. Tvoji su roditelji u pravu da se trebaš oženiti tek onda kad budeš mogao izdržavati suprugu i, naravno, djecu koju ćeš, ako Bog da, steći u braku. Pa ipak, to ne znači da već sad ne trebate nastojati steći uslove potrebne za sklapanje braka, zarađujući onako i onoliko koliko ste u stanju.

Islamski učenjaci kažu da je sklapanje braka jedna od stvari u islamu koja može biti i dozvoljena, i obavezna, i zabranjena, i poželjna, i pokuđena. Onome ko se boji da će upasti u nemoral a u stanju je izdržavati porodicu, obaveza je stupiti u brak. Onome ko zna da nije kadar izdržavati porodicu nije dozvoljeno stupiti u brak; mora se strpjeti dok ne sredi svoje materijalne prilike. Možda bi svoje roditelje uvjerili da ste sposobni za brak ako biste se počeli baviti nekim poslom u kojem biste bili uspješni. Možda biste ih, ako su praktičari – nadam se da jesu – trebali podsjećati na neželjene posljedice koje možete snosniti ako se ne oženite navrijeme.

Pozovite se na hadis: “O momci, ko od vas ima mogućnosti, neka se oženi jer će tako lakše obarati pogled i sačuvati se od nemorala! A ko nema mogućnosti da se oženi, neka posti; post će mu biti zaštita” (El-Buhari i Muslim). Kad je riječ o tumačenju izraza “mogućnost”, koji je spomenut u ovom hadisu, islamski autoriteti imaju različite stavove. Neki učenjaci smatraju da se pod ovim izrazom misli da spolnu zrelost, to jest, nagon i snagu za spolnim odnosom. Dok drugi učenjaci kažu da ovaj izraz označava materijalne mogućnosti. Možete zamoliti nekog do čijeg mišljenja Vaši roditelje drže da popriča s njima. A vjerovatno ste već razmišljali i o drugim mogućnostima. Allah, džellešanuhu, najbolje zna.
_____________________________________________________________

3. Žena koja je podržala muža u borbi na Allahovu putu

PITANJE:

Hoće li žena koja podrži svog muža u borbi na Allahovu putu i ostane sama s djecom, imati nagradu za tugu koju osjeća, za suze koje lije, za samoću s kojom se bori, za strah da ne izgubi muža, za strepnju da djeca ne ostanu siročad?

ODGOVOR:

Neka se raduje onaj kome nije žao ostaviti ovozemaljske čari, porodicu i bližnje te krenuti u borbu na Božijem putu u kojoj se brane muslimani, starci, žene i nejač, kao što je to danas slučaj u svim zemljama u kojima se pruža otpor din-dušmanu. I, neka se nada velikoj nagradi od Svemogućeg Allaha žena koja podrži muža u borbi na Božijem putu. Iskrena vjernica koja osjeća tugu i bori se protiv straha od posljedica i šejtanskog došaptavanja imat će u Allaha, džellešanuhu, golemu nagradu, ako Bog da.

Dakako, imat će nagradu za svaku prolivenu suzu i za svu gorčinu tuge i straha koji je snađu. A nije manjkavost u tome da supruga osjeća tugu za mužem i strah za djecu. U Medini, Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je ashabima o razvoju borbe na Mu’ti pa je, kazavši im da su trojica zapovjednika – jedan od njih bio je Džafer – poginula, zaplakao, sišao s minbera i otišao Džaferovoj porodici. Džaferova supruga Esma b. Umejs pripremila se za Džaferov povratak, pripremila hranu i uredila djecu. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pokucao je na vrata i zatražio dopuštenje da uđe. Pošto je ušao, rekao je: “Gdje su djeca mog brata Džafera? Dovedi ih!” I Esma ih je dovela – bili su izuzetno malehni. Kad su djeca vidjela Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, potrčala su, misleći da je to njihov otac Džafer. Poslanik ih je neprestano gladio po glavi i plakao.

Esma je upitala: “Allahov Poslaniče, jesi li saznao šta u vezi s Džaferom?” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ništa nije odgovorio. Kad je Esma ponovila pitanje, Božiji joj Poslanik saopći: “Džafer je poginuo!” Ona povika: “Poslaniče, ostala su ova djeca siročad! Ostala su ova djeca siročad!” “Zar se bojiš za djecu! Ja sam njihov staratelj, na ovom i na budućem svijetu!”, kaza Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i pođe napolje govoreći: “Zbog smrti Džaferove trebaju plakati žene!” (Ovo je predanje naveo Ibn Abdulberr, u djelu “El-Istiab”, 1/243).

Molim Sveznajućeg Allaha da u naša srca ulije ljubav prema nesebičnom zalaganju za vjeru i da nam dadne najbolje što daje Svojim dobrim robovima, a On je blizu, čuje naše molbe i odaziva se.
______________________________________________________________________

4. Muž mi govori da me mrzi

PITANJE:

Moj mi muž svaki dan govori da me mrzi i govori da mi nismo jedno za drugo; noći provodi na internetu. Kako da postupim? Je li bolje da tražim razvod braka ili da mu pomognem da se oženi još jednom ženom?

ODGOVOR:

Bračni život trebao bi biti skladan jer je Allah, džellešanuhu, brak istaknuo kao blagodat kojom je obasuo ljude: “…i jedan od dokaza Njegovih jest to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubavi i samilost…” (Er-Rum, 21). Mnogo je hadisa u kojima je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio dobar i korektan odnos spram supruge. U hadisu koji nam je svima poznat kao moto, ali nepoznat u praksi, stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji među vama jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici…” (Et-Tirmizi).

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lijepo se ophodio čak i prema najljućim neprijateljima islama, mnogobošcima, pa i prema dvoličnjacima, u Medini. Ni nevjernicima nije govorio da ih mrzi, a kamoli muslimanima. Ako nam je Poslanik islama uzor, onda bismo trebali razmisliti o svojim postupcima i popravljati se, a Allah će nam u tome pomoći, znajmo to pouzdano.

Ako je, uvažena sestro, sve tako kako ste kazali, Vama je Allah, Znalac svih tajni, dao iskušenje u Vašem mužu. Ali, nemojte zaboraviti da Gospodar svjetova sve vidi i čuje, da će dati izlaz i da će Vas nagraditi za strpljenje. To što vi podnosite očita je nepravda koju Vam nanosi Vaš muž. Možda bi bilo dobro da razvod braka bude posljednje rješenje, pogotovu ako imate djecu. To jest, ako iscrpite sve mogućnosti i ne dođete do prihvatljivog rješenja, a niste više kadri trpiti nepravdu, razmišljajte o razvodu braka.

Neki učenjaci kažu da će se žena u tom slučaju iskupiti od muža, to jest, da će odustati od cjelokupnog iznosa mehra, kako bi joj muž dao razvod braka. Molim dragog Allaha da Vam pomogne. A Allah najbolje zna, On dobro vidi šta robovi Njegovi rade.
_________________________________________________________________

5. Umra za umrlog roditelja

PITANJE:

Je li dozvoljeno obaviti umru za umrlog koji svoj život nije proveo u pokornosti Allahu? Od kojih djela koja učine živi, umrli imaju koristi?

ODGOVOR:

Poželjno je obaviti hadž i umru za umrlog, a i živi će zbog toga imati nagradu. U hadisima se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odobravao, pa čak i preporučivao, obavljanje hadža (umra ide uz hadž) za umrlu osobu. Ako je naš bližnji, za koga želimo obaviti umru i hadž, bio musliman, poželjno je da mu učinimo dobro i da za njega obavimo umru i hadž.

U hadisima se navodi nekoliko djela koja čine živi, a od kojih umrli imaju koristi. Tu su, između ostalih, sljedeća djela: traženje oprosta, udjeljivanje sadake (osobito trajne), obavljanje umre i hadža, vraćanje duga, pošćenje ramazanskog posta (ako je post izostavio iz opravdanih razloga i umro), pošćenje iskupnog posta za neki prekršaj…

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, smatra da ne postoji dokaz da se na ime umrlog može obavljati namaz, niti učiti Kur’an, niti postiti dobrovoljni post. On kaže da se treba ograničiti na ono za šta postoji šerijatski dokaz, i to je najsigurnije. Kažemo ovako, a, opet, postoje učenjaci koji smatraju da sevapi od učenja Kur’ana stižu umrloj osobi. Molim Sveznajućeg Allaha da nas pouči islamu, On je pokrovitelj uspjeha.
____________________________________________________________________

6. Zadovoljstvo sudbinom

PITANJE:

Šta znači biti zadovoljan Allahovom odredbom? Naprimjer, čovjek je zadovoljan sam da sirijski muslimani pobijede, a nezadovoljan je kad čuje da je u samo jednom napadu sradala preko 200 nevinih ljudi.

ODGOVOR:

Zadovoljstvo sudbinom, to jest, svime onim što je Uzvišeni Allah odredio, temelj je vjere islama. Čovjek mora prihvatiti sudbinu, bila mu ona draga ili mrska, jer je Allah, džellešanuhu, pravedan i nikome ne čini nepravdu. Pedeset hiljada godina prije nego što će stvoriti nebesa i Zemlju, Allah, džellešanuhu, odredio je sve šta će se dogoditi, pa i najstinije detalje u vezi sa svime. Sveznajući Allah rekao je: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu uistinu lahko…” (El-Hadid, 22).

Evo o predodređenju nekoliko predanja: Abdullah b. Amr b. el-As, radijallahu anhu, kaže: “Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori: ‘Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje, dok je Arš, Njegov prijesto, bio na vodi’” (Muslim).

Ubada b. Es-Samit, radijallahu anhu, pripovijedao je da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: “Allah je prvo stvorio pero i obratio mu se: ‘Zapiši!’ ‘Šta ću zapisati?’, pero je upitalo, a Allah mu je rekao: ‘Zapiši sudbinu!’, i pero je zapisalo sve šta će se dogoditi do Časa suđenog” (Ahmed, Et-Tirmizi, El-Bejheki i mnogi drugi muhadisi).

Tu je i Ibn Abbasovo, radijallahu anhu, predanje u kojem stoji da ga je Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, posavjetovao: “O dječače, poučit ću te nekim stvarima! Čuvaj Allahove granice, i On će tebe čuvati; pazi na Allahove granice, naći ćeš Ga uza se; znaj za Allaha u blagostanju, pa će On znati za tebe u poteškoći; kad moliš, moli od Allaha; kad tražiš pomoć, traži od Allaha! Znaj, kad bi se svi ljudi ujedinili radi neke tvoje koristi, ne bi mogli ništa učiniti, osim onoliko koliko je Allah već odredio! A kad bi se ujedinili da ti naštete, ne bi ti mogli ništa naštetiti, osim onoliko koliko je Allah već odredio! Pera su podignuta, a listovi su se osušili” (Ahmed, Et-Tirmizi, El-Hakim). Dakle, nemoguće je da se dogodi ono što Allah nije predodredio, niti je moguće da se ne dogodi ono što je Allah odredio.

Biti zadovoljan sudbinom ne znači ne nastojati pomoći unesrećenom i prepustiti ga propasti. Biti zadovoljan sudbinom znači ne protiviti se Allahu, Sveznajućem Gospodaru, Koji je odredio da se dogodi, naprimjer, pokolj u bratskoj Siriji. I, da bi čovjek bio zadovoljan sudbinom, nije uvjet da ne osjeti bol zbog nesreće. Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije plakao kad je umro njegov sin Ibrahim?! Zar nije rekao: “Oči suzama rose i srce tuguje, ali govorimo ono čime je Gospodar zadovoljan! Velika nas je tuga obuzela što se od tebe rastajemo, Ibrahime!” (El-Buhari).

Dalje, zar nije plakao kad je poginuo Džafer, radijallahu anhu, u Bici na Mu’ti, iako je bio zadovoljan Allahovom odredbom?! Također se ni učenje dove da Svemogući Allah otkloni nedaću ne smatra nezadovoljstvom sudbinom. Dakle, jedno je biti zadovoljan sudbinom kao Allahovim određenjem, a drugo je biti zadovoljan nečijom nesrećom kao ljudskim produktom. A Gospodar tvoj najbolje zna i On sve vidi.

Na pitanja odgovorio: Kuduzović Abdurrahman, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta