Odgovori

Deset pitanja i odgovora iz arhive

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Da li da se pokrijem

Pitanje: Prije godinu dana sam pocela klanjati i posvetila se ucenju o dragoj nam vjeri a ubrzo sam se i udala za vjernika. Ali nisam pokrivena. Naime, zivim u Holandiji i kako sam tek dosla tek sam pocela uciti jezik pa mislim da ce mi biti tesko napredovati u ovoj kafirskoj zemlji kao pokrivenoj zeni. Htjela bih prvo nesto omoguciti i ostvariti radi vjere, radi svih sestara u ovoj zemlji a naravno i za sebe i svog covjeka kako bi mogli imati djecu i svoj dom. Molila bih vas da mi odgovorite i da me posavjetujete. Pomalo me i sramota sto nisam pokrivena.

Odgovor:

Hvala Allahu Koji vas je uputio na pravi put. Molim Uzvišenog Gospodara da vas učvrsti u vjeri i da vaš brak učini uzoritim islamskim brakom. Jasno mi je u kakvoj sredini živite i u kakvim okolnostima praktikujete svoju vjeru. Molim Allaha da vam olakša! Iz vašeg pitanja vidim da vam nije baš svejedno što ste otkriveni i da bi voljeli da nosite odjeću čestitosti. U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. nam otkriva suštinu grijeha i govori nam kako ćemo prepoznati da li je određeno djelo grijeh prema Allahu ili ne. On kaže: «Grijeh je ono djelo koje uzrokuje nemir u vašem srcu i ne biste voljeli da svijet za njega sazna.» Očito je da niste baš smireni zbog nenošenja hidžaba, a smirenost bi došla sa njegovim praktikovanjem.

Drugo, hidžab, draga sestro, nije vezan za vrijeme i prostor. Dužna ga je nositi žena u Saudijskoj Arabiji isto kao i ona u Indoneziji, i ona u Americi i ona u Evropi. Osim što je nepraktikovanje hidžaba grijeh sam po sebi, on uzrokuje i druge grijehe poput privlačenja pogleda prolaznika i obraćanje pažnje na tijelo koje nije pokriveno itd.

Zbog toga, ako već tražite savjet, ja bih vam posavjetovao da i vi obučete odjeću čestitosti i pridružite se onom dijelu muslimanki kojima su Allahov hatur i hatur Njegova Poslanika iznad svega na dunjaluku. Znam kakva je zemlja Holandija, ali isto tako znam da muslimanke u Holandiji nesmetano nose hidžab. Svaki izgovor, traženje razloga i odugovlačenje dolazi vam od šejtana, zbog toga ne slušajte ga. Jedino kada vam je dozvoljeno da ne nosite hidžab jeste u slučaju kada je ugroženavaša lična bezbjednost. A vi najbolje znate da li je ona ugrožena.
_______________________________________________________

2. Zajednicki zikr poslije namaza – novotarija ili ne?

PITANJE:

Javljam se iz Sarajeva i zanima me da li bi mi hafiz mogao da odgovori na pitanje zikra poslije namaza, tj. namaskog zikra po pitanju hanefijske pravne skole. Mnogo je literature koju sam citao, ali nigdje nisam mogao da nadjem a da je potkrijepljeno dokazima iz sunneta? Da vas Allah nagradi unaprijed!

ODGOVOR:

Pitanje zikra poslije namaza je jasno kako po hanefijskom tako i po drugim mezhebima. Zikr se cini poslije farz-namaza. Nakon sto bi predao selam Poslanik, s.a.v.s., bi tri puta izgovorio “estagfirullah”, a potom proucio: “Allahumme entesselamuve minkes-selamu tebarekte ja zel-d‘elali vel-ikram.’ Potom bi rekao: “La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej’in kadir. La havle ve la kuvvete illa billah ve la na’budu illa ijjahu, ehlen-ni’meti vel-fadli ves-senail-haseni, la ilahe illellahu muhlisine lehud-dine ve lev kerihelkafirun. Allahumme la mani’a lima e’atajte ve la mu’tije lima mena’te ve la jenfe’u zel-dzeddi minkel-dzeddu.”

Nakon toga bi proucio 33x subhanellah, 33x el-hamdu lillahi, 33x Allahu ekber, nakon cega bi namirujuci na broj 100 rekao: “La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej’in kadir.”

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko na kraju svakog propisanog (farz) namaza prouci ajetul-kursijju bit ce u Allahovoj zastiti sve do narednog namaza.” Nakon proucene ajetul-kursijje (285. ajet, sura El-Bekara) ustaje se i klanja sunnet ukoliko ga ima, a ukoliko ga nema, s ovim je namaz zavrsen. Postoje i hadisi koji govore o tome da je Poslanik s.a.v.s. preporucivao da se poslije ovog zikra prouce i sure: el-ihlas, elfelek, i en-nas.

Ukbe b. Amir kaze: “Naredio mi je Poslanik s.a.v.s. da na kraju svakog namaza ucim sure el-ihlas, el-felek, i en-nas.” Postoje i dodatni zikrovi koji se uce poslije odredjenih namaza, ali to nije predmet naseg sadasnjeg odgovora. Nije zabiljezen ni jedan pouzdan i jasan rivajet da je Allahov Poslanik s.a.v.s. ucio sa ashabima zajednicki dzematski zikr, niti bilo ko iz najboljih generacija ili uleme kroz dugi niz stoljeca. Dzematski zikr kakav je kod nas uveden nije praksa hanefijske pravne skole.

Uveden je u godinama slabosti islamskog ummeta kada se umanjio broj ucenjaka. Dio ovih zikrova su djela i rijeci ljudi, a nisu kao takvi spomenuti u ispravnim seriatsko-pravnim izvorima. Time se zapostavlja sunnet Allahova Poslanika koji je prenesen u vjerodostojnim zbirkama hadisa. A onaj ko je zakasnio na prvi i drugi rekat farza biva ometan od strane mujezina koji na glas izgovara zikr. Zikr cini svako za sebe i u sebi kako bi sto skrusenije njime dozivao Uzvisenog Allaha. U brzom i takmicarskom izgovaranju rijeci subhanellah, el-hamdu lillah i Allahu ekber, kako je kod nas uvrijedjeno, se ne moze dozivjeti zikr.

Uzviseni Allah je rekao: “Moli se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previse glasno mole.” (El-E’araf,55) A Allah najbolje zna!
_________________________________________________________________

3. Ucinio blud da bi provjerio djevojku

Pitanje:

Da bih se uvjerio u postenje djevojke prije braka, počinio sam blud. Budući da je sve bilo uredu, ozenio sam se tom djevojkom (kao sto sam se i zakleo da ću učiniti). Medjutim, nakon 3 godine sam se počeo iskreno kajati zbog počinjenog djela. Zelio bih vašse misljenje koliko sam se ogrijesio?

Odgovor: Molim Allaha da vam oprosti za djelo koje ste počinili prije braka. A ruzno li je djelo koje ste počinili. Zinaluk je jedan od teskih velikih grijeha. A učinili ste ga samo zato da biste se uvjerili u postenje djevojke. Vjerujem da ste i sami svjesni kako ste odabrali pogresan put za provjeru postenja djevojke. Zamislite da tako svi rade?! U čemu bi bila razlika između vjernika i nevjernika, između grijesnika i onih koji su Allahu odani? Mnogi se uvjere u suprotno kada učine zinaluk, tj. uvjere se da je dotična djevojka nepostena, jer je izgubila nevinost, i ako je to jednom uradila velika je mogućnost da će to učiniti i drugi puta.

Da postoji islamska drzava i da ste priznali grijeh bili bi tretirani isto kao i ostali u vrijeme Poslanika, s.a.v.s. I vi i vasa sadasnja supruga biste trebali biti bicevani. Kazna za neozenjena bludnika i neudatu bludnicu je bičevanje. Stotinu udaraca bičem. Kazna za ozenjena i udatu je kamenovanje. Sretna je ili nesretna okolnost šsto ne postoji islamska drzava i pravedni vladar halifa, inače biste se morali iskupiti za svoju gresku. Priznanje vas ne oslobađa dunjalučke kazne, već samo ahiretske, ako Allah to bude htio.

Ako ičeg ima pozitivnog u svemu ovome onda je to vasš brak sa istom žzenom sa kojom ste učinili zinaluk. Vi ste postupili po kur’anskom ajetu: “Bludnik ne treba da se žzeni osim bludnicom.” (En-Nur, 3) Da ne bi bilo sve crno, moram spomenuti da Allah nikome nije zabranio tevbu, pa ni vama. Njegova je odredba šsto kod nas ne postoji šserijatski zakon, a time ni kazna za blud. Njegova je odredba da ste vi sada svjesni svoga grijeha i da se za njega kajete, pa prema tome iskoristite svoju svijest i Allahu se iskreno pokajte i višse nikada ne pomislite na taj grijeh, niti mu se priblizite.

___________________________________________________________

4. Sam u stanu sa djevojkom

Pitanje:

Da li smije momak izaci sa djevojkom i prosetati se s njom nasamo? Doci kod nje ili ona doci kod njega u stan i asikovati na taj nacin sto nece ciniti blud? Po misljenju mog druga covjek se ne moze drugacije ozeniti. Pa ako mozete da nam objasnite kakav je stav islam o ovome.

Odgovor:

Kada Islam nešto proglasi haramom, kao šsto je zinaluk, onda on prepriječi sve puteve koji vode tom haramu zabranjujući i sva sredstva i pripreme koje dovode do toga. Islam neće da rasplamsava mirne, uspavane strasti i da otvara prostore iskušesnja pred mušskarcem i žzenom, da ih podstiče na nemoral ili ono što će ih približziti nemoralu ili što će utrti put do njega. Islam to sprečava i preventivno zabranjuje presijecanjem svih puteva i odstranjivanjem svega sšto navodi na to. U ove načine koje zabranjuje Islam ubraja se i osamljivanje mušskarca sa žzenom koja mu nije blizža rodica. To ne znači gubljenje povjerenja prema njima, već je to zašstita od navodjenja na zlo ili losše misli koje bi se mogle aktivirati u njihovoj podsvijesti prilikom izoliranog medjusobnog susreta mušskarca i žzene.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka se nipošsto ne osamljuje sa žzenom bez njezina pratioca; treći s njima dvoma je šsejtan“. Ovako se neutralisše eventualna sumnja i sumnjičavost bilo prema žzeni ili mušskarcu. Cinjenica je da žzivimo u vremenu poremećenih moralnih vrijednosti i da u skladu s tim izlazak s djevojkom, šsetanje, osamljivanje u njenoj kući itd. ne predstavlja neki moralni prekršsaj. Svijet, medju kojima i našs narod, se skoro pa navikao na to i počeo smatrati normalnim ponasšanjem.

Sa lica dana i iz običaja našseg naroda praktično su nestali pozitivni maniri i načini ophodjenja mladih. U njihovo vrijeme, u tome ćemo se svi složziti, nije bilo nemorala kao što ga danas vidimo na našsim ulicama. Velikom procentu nemorala, izmedju ostalog su doprinijeli i nesmetani i slobodni izlasci dvoje mladih medju kojima je jedina spona to što su oboje mladi i puni strasti. Brojne su djevojke ostale unesrećene i dožizvotne usidjelice zbog toga što su dopustile da se u svom ili mladićevom stanu osame.

Ako pak i nije do toga došslo, a ono je izazivalo odredjenu dozu sumnjičavosti u dotičnu djevojku, jer ako je jednom dopustila da se osami, sutra će dopustiti da i u kuću svoga muzža pusti osobu koja nije u rodbinskim odnosima sa njom ili njenim mužzem. Zbog toga Islam u korijenu liječi problem. On i ne dozvoljava da se problem uopće pojavi.

Ne bi se složzio sa vašsim drugom koji tvrdi da se danas praktično i ne možze drugačije ožzeniti osim ako se izlazi sa djevojkom i osamljuje. Sve ovisi od toga šsta trazži odredjeni mladić ili djevojka. Ako mladić trazži prolaznu zabavu i trenutno zadovoljenje svojih strasti, onda je istina ovo šsto tvrdi vasš prijatelj i neće mu smetati ako nadje djevojku s kojom je neko već izlazio. Ako pak tražzi buduću suprugu i majku svojoj djeci, onda će dobro gledati koga će izabrati. Nema sumnje da će svaki muškarac prilikom trazženja ovakve djevojke trazžiti onu koja nije izlazila i s drugim se osamljivala. Jer je to na neki način garant da je djevojka i moralno očuvana.

Način asšikovanja danas prisutan kod nas je višse komprimitirajući vid zženskog morala nego što je u korist i svrhu pronalažzenja rjesšenja za buduće bražcne drugove. Na kraju, Islam dozvoljava da se dvoje mladih ljudi upoznaju prije braka, ali je to upoznavanje uvjetovano granicama šseriata. Kada se neko naumi žzeniti i kad se opredjeli da se zaruči s nekom žzenom, dozvoljeno mu je vidjeti tu žzenu prije braka. On treba da tu zženu prihvati bez predrasuda i zakulisnih igara, da ne ide na put zavezanih očiju, da izbjegne padanje u gresšku i da se ne uplete u nesšto sšto mu ne bi bilo drago. Oko je glasnik dusše i moguće je da susret očiju bude put susretu srca i sjedinjenju dušsa.
__________________________________________

5. Pokvareni “hodza” (iskoristavanje bolesnice)

PITANJE:

Esselamu alejkum,

Imam jedno pitanje na koje se nadam da cu dobiti brzi odgovor. Kako mi je receno, ja imam “ljubavne dzine” izmedju ostalog. Napravljeno mi je prije otprilike godinu i po na moju sliku, koja je zakopana na mezarju. Prvi put kada me je majka odvela kod Hodze saopstio mi je to i dao mi je zapis koji sam trebala staviti u pola litra maslinovog ulja i tri puta dnevno piti 31. dan. Narucio me opet za mjesec dana i kada sam dosla zamolio je moju majku da napusti prostoriju jer kako on kaze nije dobro kada je roditelj tu prilikom ucenja. Onda mi je poceo postavljati na hiljade intimnih pitanja i rekao je da bi bilo dobro kada bi govorila istinu, sto sam i uradila.

Onda mi je rekao da stanem ispred njega i zatvorim oci, te da kada mi on puhne u usta progutam to i kazem sta osjecam. Onda mi je rekao da ce me dodirivati prstom od cela do stomaka i stavio je svoje usne na moje i poceo uciti. I s vremena na vrijeme kada bi to puhnuo ja bi udahnula, a on je svaki put kasljao. Kroz glavu mi je prolazilo hiljadu misli a najvise da treba da ga odgurnem i pobjegnem jer mi se nije bas dobro cinilo, tacnije cinilo mi se kao da on pokusava neku vrstu veze sa mnom. Interesuje me da li je moguce takvo lijecenje i da li sam to sve ja u svojoj glavi iskonstruisala da nesto covjek zeli ili stvarno nesto ne valja sa njegovim lijecenjem.

Noc poslije toga sam skroz lose spavala i samo mi je njegova slika bila pred ocima. Njegov izgovor zasto je trazio da moja majka napusti prostoriju jeste radi tih intimnih pitanja u koja ona mozda nije upucena. Molim Vas da sto prije odgovorite jer mi je stvarno hitno! Unaprijed zahvalna!

Odgovor:

Ne znam ko vam je uspostavio dijagnozu i koliko je ona relevantna, ali ljubavni sihr svakako postoji. Neki od simptoma ljubavnog sihra su:

1. Pretjerana zaljubljenost,
2. Žestoka želja za spolnim općenjem,
3. Nemogućnost podnošenja odsustva voljenog/voljene,
4. Pretjerana žudnja za viđenjem voljenog/voljene,

Svi ovi simptomi mogu da se nađu kako kod muškarca tako i kod žene. Ali mogu se naći i kod džina. Džini koji su pod uticajem ovog sihra zovu se ljubavni džini.

Ne ulazeći u ispravnost dijagnoze želim da vam kažem da vi niste smjeli nositi uzase zapis koji vam je dao „hodža“, jer svaki zapis čuva džin koji je zadužen za njega. To znači da onaj ko nosi zapis nosi i džina sa sobom. Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Ko okači nešto (hamajliju) tome je i prepušten.” U drugom hadisu kaže: Ko okači talisman Allah dželle šanuhu mu neće dovršiti (ono što je naumio), a ko okači školjkicu, Allah ga neće zaštititi.” (Ahmed)

Taj hodža je prešao sve granice! Niste ga trebali poslušati. Inače nije dozvoljeno liječiti žensku osobu bez prisustva mahrema. A mahrem može biti samo bliži muški srodnik. U vašem slučaju, ne samo da nije postojao muškarac bliži rođak, već vam je i majku istjerao. Odmah ste trebali znati o kakvoj se osobi radi. Morali ste prozrijeti njegove namjere, ali eto sad barem znate kome ne smijete ići. Žalosno je to što neki ljudi svoje stvarne namjere kriju iza humanih djela. To što je on vama radio su grozote kojih se stidi svaki normalan čovjek.

To nisu vaše konstrukcije. Očite su namjere tog čovjeka. On nije imao pravo postavljat vam intimna pitanja. To ne spada u opis šeriatskog načina liječenja. Upoznajte majku što prije sa onim što se dešavalo unutra, a i muža ukoliko ste udati i više nikada ne idite tom čovjeku.

Ukoliko ste uvjereni da imate ljubavni sihr pročitajte u knjizi „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“ poglavlje o ljubavnom sihru. Tamo ćete naći konkretne upute o načinu liječenja. Molim Allaha da vam pomogne.
______________________________________________________

6. Brak sa zenom koja je pocinila blud

Pitanje:

Esselamu alejkum! Moje pitanje se odnosi na brak. Ukoliko covjek ozeni zenu koja je prije stupanja u bracnu zajednicu pocinila grijeh bluda i o tome naknadno obavijestila muza, zatim prihvatila vjeru sa propisima, je li brak sa takvom zenom haram? Suprugova rodbina se slaze sa tim brakom iz straha da nakon razvoda muz ne krene stranputicom, dok okolina na to gleda podijeljeno. Da vas Allah nagradi za odgovor!

Odgovor:

Iskreno, žao mi je što je zinaluk u velikom procentu zastupljen među nama. To je jedan od velikih uzroka nazadovanja muslimana. Što se tiče slučaja u ovom pitanju, žena je bila obavezna obavijestiti svog budućeg muža o grijehu koji je počinila. To bi priznanje najvjerovatnije uticalo na njegovu odluku. Možda je u tom slučaju ne bi uzeo za suprugu.

U principu vjerniku nije dozvoljeno oženiti bludnicu i obratno, vjernici se nije dozvoljeno udati za bludnika. Uzvišeni Allah je rekao: „Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom, ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima“. (En-Nur, 3) Ova zabrana ne važi za one koji se pokaju. Koliko vidim žena se pokajala i to je veoma važno u ovom slučaju.

Nakon što je saznao za grijeh muž ima pravo da odluči hoće li nastaviti živjeti sa ovom ženom ili će je pustiti. Obzirom da se pokajala, ja predlažem da je zadrži. I nije haram živjeti sa takvom ženom. Ona se pokajala. Mnogo je takvih brakova među muslimanima. Uglavnom su ljudi činili grijehe iz neznanja. Veoma je važno što rodbina prihvata taj brak, a što se tiče okoline, na nju ne treba posebno obraćati pažnju. Vrata pokajanja su otvorena. Iskreno pokajanje briše ranije počinjene grijehe.
_____________________________________________________

7. Za koga se udati?

Pitanje: Postoje 2 momka koja se interesuju za mene i imaju ozbiljne namjere. Moja mama nece ni da cuje za jednog od njih jer on nema fakultet i fizicki je radnik, a ja sam pri kraju svog studija. Momak je iz jako fine porodice i zivi u skladu sa islamskim propisima. Drugi je moj kolega sa fakulteta i mama misli da je on dobar za mene, jer ce me uvijek moci razumjeti. Medjutim on ne postuje vecinu islamskih propisa. Ja zelim za sebe vjernika jer sam i sama tako odgojena. Molim vas da mi date savjet kako da i mama prihvati ovog momka koji zivi u islamu.

Odgovor:

Veoma je tesko dati adekvatan savjet u situaciji kao sto je vasa. Ali je zato veoma lahko konstatovati da kada se radi o izboru između vjernika i onog kome je do vjere stalo kao do lanjskog snijega, da se prednost ima dati vjerniku. Zalosno je da vasi roditelji ne shvataju da jedini garant postivanja vasih prava i razumijevanja jeste vjera, jer je ona najbolji parametar vrednovanja ljudskih djela. Sve drugo je relativno. Dok na izbor supruge utiču ona četiri, u hadisu spomenuta faktora,: tjelesna ljepota, materijalni uslovi (bogatstvo), porijeklo i vjera, dotle su u izboru muza, prema hadisu, presudni vjera i moral: “Kada vam dođe neko s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, ozenite ga. A ako to ne učinite, pojavit će se smutnja i veliki nered na zemlji.” (Et-Tirmizi)

Koliko djevojaka gledaju na faktor vjere kao motiv koji ih treba navesti na udaju za određenog mladića? Koliko djevojaka prije udaje ispitaju proslost mladića za kojeg se udaju? Da li im je bitno radi li se o moralnoj ili nemoralnoj osobi? Sta je ustvari udajni kriterij kod većine djevojaka u Bosni i Hercegovini? Zaslijepljenost izgledom, sarmom, bogatstvom ne dozvoljava djevojki da vidi stvarnu ličnost koja se, na nesreću mnogih djevojaka, pokaze tek nakon udaje.

Mladić bez vjere sklon izlascima sa djevojkama i zabavi, ne moze biti dobar muz jer će to sutra u braku nastaviti raditi. Mladić sklon alkoholu ne moze biti dobar muz pa ma koliko bio fin i pazljiv, jer unosenjem alkohola u kuću, on unosi najveće zlo. Zlo nikada ne moze donijeti sreću. Mladić koji ne pada Allahu na sedzdu, ne moze biti dobar muz jer ne postuje islamske upute o postivanju zeninih prava. Kako će tek popstovati njena prava? Bogat mladić bez vjere će vam ponuditi sve u zivotu jer ima čim, ali vam ne moze pruziti dusevno zadovoljstvo jer ga ni sam nema. Bogatstvo je izazov koji danasnje muzeve, ukoliko nemaju unutrasnjeg čuvara, vodi u svijet kocke i zena. Ne vjerujem da postoji djevojka koja bi bila spremna na spoznaju da pored nje kao supruge, njezin muz ima i ljubavnicu sto je sasvim normalno u krugovima kojima su gornje spomenute stvari glavni kriteriji u odabiru muza.

Ako vam je Islam dao pravo da ne pristajete na udaju za onoga ko vam se ne sviđa, iskoristite to svoje pravo pa se udajte za onoga ko će vas učiniti srećnim. Ako ne znate same onda trazite pomoć svojih najblizih. U stara vremena izbor supruga i supruge često je bio prepusten roditeljima bračnih kandidata. Danas se on smatra prevaziđenim, zato sto mlade generacije imaju drugačija mjerila i ukuse od svojih očeva. U tim svojim mjerilima, standardima, kriterijima i ukusima oni grijese mnogo vise nego njihovi roditelji. Treba imati na umu da brak nije lična stvar pojedinca, već on duboko zadire u porodične odnose. Zbog toga je nuzno posebno pri izboru muza traziti pomoć roditelja..

Pristanak roditelja je propisan zbog slijedećeg:

– zastita djevojke koja zbog svog mladalačkog zanosa i neiskustva moze posrnuti i zauvijek postati nesretnom,

– staratelj ili roditelj ima veću mogućnost uvida u stanje zaručnika. Kada bi se djevojki samoj prepustilo da trazi izabranika, mogućnost da pogrijesi u izboru je
veoma izvjesna,

– uvjetovanjem saglasnosti staratelja izbjegava se svaka mogućnost tajnosti braka. Islam poziva u obznanjivanje braka i zbog toga je propisao dozvolu staratelja, svjedoke, svadbu i veselje.

– vezivanje djevojke za određenog čovjeka ne tiče se samo djevojke već i njene uze i sire rodbine. Brak povezuje porodice. Zbog toga očevima i braći je stalo da porodica za koju se vece bude na visokom nivou morala i čestitosti. Sretan brak kćerke je ponos čitavoj porodici, a nesretan je sramota i teret.

U slučaju da su roditelji nevjernici ili ne dozvoljavaju da se djevojka uda za vjernika zbog njegove vjere, a tjeraju je da se uda za kafira, dozvoljeno je joj se udati i bez saglasnosti roditelja.
_________________________________________________________________

8. Intimni odnos medju supruznicima

PITANJE: Postovani brate, postavicu malo neugodna pitanja ali prije svega da pohvalim vas rad i trud, stalno posjecujem vasu stranicu i saznajem nesto novo. Posebno me raduje kad postavite nove odgovore jer tako i ja saznam nove stvari. I ja i moja hanuma se trudimo da sto vise primjenimo od islama (obavljamo namaze, ucimo Kur’an, ona je pokrivena …). Moje se pitanje tiče ponasanja u toku intimnih odnosa. Naime dok imamo odnos ona ne moze da osjeti uzitak ako joj ja ne…

drazim klitoris posto ja ne znam uvijek da potrefim a i to mi odvraca paznju i ometa me… moje prvo pitanje glasi je li njoj haram da to sama sebi radi dok ja imam sa njom odnos ? Drugo je li haram imati odnos dok se tusiras u kupatilu? Trece je li haram staviti nesta na tijelo partnera (kao sto je cokolada ili slicno) i time poceti predigru ? Da vas Allah nagradi sto sirite znanje.

ODGOVOR:

Prema hadisu Poslanika s.a.v.s. zadovoljstvo treba da bude obostrano. Komentarišući hadis čuveni Gazalija u svom djelu «El-Ihja» rekao je: ‘Kada muškarac doživi orgazam, treba sačekati da i njegova žena također doživi orgazam, jer njen orgazam može doći mnogo sporije. Ako je on uzbudi i probudi njenu želju a onda je napusti, to će je povrijediti, i svaka razlika u njihovim orgazmima će zasigurno proizvesti osjećaj udaljenosti. Istovremeni orgazam bi za nju bio najugodniji, posebno zato što će njen muž biti zaokupljen svojim orgazmom i ona neće biti opterećena svojom stidljivošću.» (El-Ihja, 2/46)

Žena ima pravo na seksualno zadovoljstvo kao i muškarac i u tome nema nikakve razlike. Poslanik s.a.v.s. preporučuje da se ne prekida intimni odnos dok i žena ne doživi erekciju. Muž, radi kontinuiteta dobrog spolnog odnosa mora voditi računa da i žena osjeti zadovoljstvo spolnim odnosom, tj. da ga voli.

U kontekstu rečenog vašoj suprugi nije haram da sama drži i nadražuje svoj klitoris ako će to pomoći i jednom i drugom da dožive seksualno zadovoljstvo. Ali je svakako bolje da joj vi priuštite to zadovoljstvo kao što i ona vama to radi.

Što se tiče seksualnih tehnika, važno je reći da ne postoje nikakva pravila ili zakoni ni u predigri ni u samom odnosu. Jedini zakoni i pravila su oni koje su postavili sami partneri svojim zajedničkim, a vrlo često i prećutnim, sporazumom. Sve što pruža zadovoljstvo supružnicima ispravno je i primjereno; a sve što je i jednom i drugom neugodno, nije ispravno. Jedina granica kod ovog općeg pravila jeste šerijatsko pravilo koje zabranjuje prilazak ženi u analni otvor. Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Allah neće ni pogledati čovjeka koji ima odnos sa svojom ženom u analni otvor.“ (En-Nesai i Ibn Hibban) U drugom hadisu rekao je: „Proklet je onaj ko ima odnos sa svojom ženom u analni otvor.“ (Ebu Davud) Ovo je prljava i nastrana pojava, bukvalno oponašanje životinja. Ona je oprečna načelima vjere, morala i veoma štetna po zdravlje.

Što se tiče metoda međusobne stimulacije u predigri, šerijat dozvoljava i mužu i ženi da vide, poljube, dotaknu, mirišu ili stimulišu bilo koji dio partnerovog tijela. Prema tome, oralni seks kako se naziva u ovome dijelu svijeta, dozvoljen je, jer ne postoji kur’ansko-hadiski tekst koji ga zabranjuje, niti se on suprotstavlja općim principima seksualnog odgoja. U osnovi stvari su dozvoljene sve dok se ne pojavi kur’ansko-hadiski tekst koji ih zabranjuje. Poslanik s.a.v.s. kaže da sve ono što nije spomenuto u kontekstu zabrane jeste milost Allaha prema svojim robovima. Sve što sam ovdje rekao odnosi se na legalno zasnovan brak i legalne bračne partnere. U svemu ovome osnovno je pravilo međusobno zadovoljstvo i fleksibilnost. Ako jedan od partnera ne voli određenu seksualnu radnju, onda onaj drugi treba da se ravna prema njegovim osjećanjima.

Drugo, ako supružnicima predstavlja zadovoljstvo zajedničko kupanje u istom kupatilu, oni to mogu učiniti bez ikakve šeriatske zapreke. Dozvoljava im se da jedno drugom pomažu pri kupanju. Aiša r.a. je rekla: “Kupala sam se sa Poslanikom a.s. iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: Ostavi i za mene, ostavi i meni! Bili smo obadvoje džunupi.” (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se zaključuje da je dozvoljeno bračnom partneru da gleda u stidno mjesto svoga partnera.

Treće, dozvoljeno je supružnicima da stave na tijelo hranu i da je poslije toga ližu, ako im to predstavlja zadovoljstvo. Jednom riječju dozvoljeno je sve što će im učiniti seksualni život ljepšim, osim djela koje smo već spomenuli.

____________________________________________________

9. Serijatski stav o pustanju brade

Pitanje:

Kakav je serijatski stav u vezi brade?

Odgovor:

Pustanje brade je prema brojnim hadisima obavezno. Jedan od tih hadisa kaze: Razlikujte se od idolopoklonika, pustajte bradu, a potkresujte brkove. U drugom se takodjer imperativom kaze: Pustajte brade, a potkresujte brkove. U trecem stoji: Deset je sunneta prijasnjih vjerovjesnika: sisanje brkova, pustanje brade, pranje zuba misvakom. U cetvrtom hadisu Poslanik, s.a.v.s. je rekao: Sisajte brkove, pustajte brade i budite drugaciji od medzusija (vatropoklonika).

Poznato je da su idolopoklonici i vatropoklonici brijali brade. Poslanikova, s.a.v.s., zapovjed je da se razlikujemo od njih i da ih u tome ne slijedimo. Sva cetiri mezheba se slazu o obavezi pustanja brade i zabrani njenog brijanja. Hanefijski mezheb zabranjuje i potkresivanje brade osim kada ona predje duzinu jedne sake. U tom slucaju, kako stoji u djelu En-Nihaje, dozvoljeno je potkresati ono sto predje duzinu sake, a ispod toga nije dozvoljeno. U djelu Fethul-Kadir stoji da je brijanje brade obicaj Jevreja, Hindusa, medzusija i stranaca.

Poznato je i to da hanefijski mezheb ne prihvata svjedocenje na sudu osobe koja brije bradu. Stav ostalih pravnih skola je identican hanefijskom. Brijanje brade je protivno muskoj prirodi i pokusaj poistovjecivanja sa zenama. Brada je olicenje muskosti i vanjski oblik razlikovanja od zenskog roda. Onaj ko brije bradu je u najmanju ruku feminizirani muskarac, imitator zena, onaj koji mijenja Allahov oblik stvaranja ili slijepi imitator drugih naroda. Da li smo se ikada zapitali zasto Allah muskarcima stvori bradu, a zenama ne?
________________________________________________

10. Fizički kontakt medju suprotnim polovima prije braka

Pitanje:

Es-selamu alejkum!

Ja sam ucenik jedne medrese. Kada sam upisao medresu osjetio sam jedno veliko zadovoljstvo, jer to je najbolja skola koju neko moze upisati. U medresi sam naucio puno stvari, puno toga sam naucio o svojoj vjeri, uvijek sam bio zadovoljan, ali tu postoji nesto sto me pritisce i sto me pati. Prije godinu dana bio sam na moru u Hrvatskoj. Tamo sam upoznao jednu preljepu djevojku u koju sam se bio zaljubio (tada nisam isao u medresu i nisam znao da se djevojke ne smiju dodirivat, grliti i ljubiti prije braka).

Dok smo bili zajedno grlili smo se i ljubili. Kada sam se vratio u bosnu, u moj rodni grad bilo mi je tesko sto je dugo vremena necu vidjeti. Zaljubio sam se u nju, i bilo mi je pretesko danima sam je oplakivao. Mozda je malo glupo reci da sam je toliko ludo zavolio u ovim mladim godinama. Često bi je zvao, dopisivali bih se preko sms pruka, preko msna…uvjek smo bili u kontaktu. Danima sam patio za njom, al to nisam pokazivao pred drugim ljudima cuvao sam to u sebi. Nakon zavrsetka raspusta doslo je vrijeme da idem u medresu. Mislio sam da kada dodem u medresu da cu je zaboraviti. Kada sam dosao u medresu potpuno sam se okrenuo Bogu, zavolio sam Kur’an i iz dana u dan samostalno izucavam o svojoj religiji, jedinoj Allahovoj ispravnoj vjeri.

Ali pored svega toga uvjek razmisljam o njoj, razmisljam o nasem ponovnom susretu, gledam njene slike na mobitelu.. pa ponekad i gorko zaplacem za njom. Ali shvatio sam da je ona moja zabranjena ljubav, shvatio sam da nikada necu moci biti s njom i ako sam imao mnogo planova. I ako sam svjestan da je to zabranjeno, ja ne mogu protiv svoga srca. Pridrzavam se propisa, da ne mogu biti s njom, ali ne mogu protiv svoga srca patim ali je volim, ali iznad svega volim Allaha i radit cu onako kako je On naredio i zabranio. Ne znam sta da radim, vec dugo vremena patim za njom, da li postoji neki nacin da ja budem s njom…Ona takoder ima veliku zelju da bude sa mnom. Molim vas da mi pomognete. Da mi kazete neki koristan savjet.. unaprijed hvala!

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Razumijem emocije omladinaca tvojih godina. Međutim, ti si i sam svjestan da je nemoralni izlet prije braka po svim vjerama nemoralan (dakle zabranjen, osuđen), a posebno po tvojoj i mojoj vjeri. To što ti osjećaš prema djevojci teško da bi se moglo nazvati ljubavlju. Mislim da se radi o zaljubljenosti i zanesenosti koja će s vremenom nestati. Zaluđenost koju osjećaš nikada nije bila prijatelj braka i nikada nije vodila sretnom braku. Ipak moraš uključiti malo razuma. Jednog dana će ti sve to izgledati smiješno. Potrebno je da se malo strpiš i ne povlačiš nagle poteze. I kao što si i sam rekao, voliš Allaha i radit ćeš onako kako je On rekao. I ja ti to upravo i preporučujem. A On je rekao da se ne približavaš bludu!

Pokaj se za ono što si uradio prije Medrese i moli Allaha da ti oprosti, svejedno da li si znao da je to grijeh ili ne. Jedini dozvoljeni kontakt sa osobom suprotnog spola jeste onaj u braku. Obzirom da si tek na početku školovanja u Medresi, mislim da se slažeš sa mnom da je još uvijek rano za zasnivanje braka. Ima vremena za njega. Nagrade koje očekuju mladiće koji se suzdrže od nemoralnih odnosa su velike, a jedna od njih je i hladovina na Sudnjem danu na dan kada neće biti ni jedne druge hladovine osim Allahove. Zar vrijedi žrtvovati tu hladovinu i počast zbog kratkotrajnog i prolaznog užitka? Ne dozvoli da strast prevlada.

Na pitanja odgovorio mr. Senaid Zaimovic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta