Tekstovi

Šta islam kaže o depresiji i kako biti sretan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Depresija crpi našu energiju i nadu i sputava naše djelovanje, otežavajući nam činjenje onoga što bi nas usrećilo kako bismo se osjećali bolje. Uprkos tome što depresiju nimalo nije lako liječiti, to nije nemoguće. Kao što je poznato, ona se ne može pobjediti samo dobrom voljom. Ipak, možemo je u određenoj mjeri smanjiti iako je jaka i žestoka. To možemo učiniti na jednostavan način putem vjere, pouzdanja u Boga i pouzdanja u stvari koje će doprinijeti da se osjećamo bolje. Jedan od razloga zbog čega se suočavamo sa depresijom, svakako su bolna i zahtjevne okolnosti. Onda kada smo prisiljeni da radimo nešto vrlo naporno ili kada se suočavamo sa pritiskom, povredama ili gubitcima, jer upravo tada naša vjera biva testirana. Možemo postati žrtva depresije koja je uzrokovana beznađem. Jednom je neko dobro rekao; da se čovjek žali na svoje stare cipele, a još nije vidio čovjeka bez nogu.

Pohlepa za imetkom – Dio čovjekove prirode

Zadovoljstvo je jedan od najvažnijih preduvijeta za postizanje sreće u životu, a nažalost, mnogi od nas ga nemamo. Imamo dobro auto i to zadovoljava naše potrebe, ali mi uvijek želimo više, bolje i skuplje. Neko se zadovoljava samo Mercedesom ili Jaguarom. Imamo lijepu kuću, ali mi stalno želimo još bolju, veću i raskošniju; skuplju odjeću, više nakita i vlastiti brod ako je ikako moguće, a lista samo raste i mi smo nastavljamo razmišljati o tome, umjesto da kažemo – hvala Allahu na svemu što imamo! U današnjem vremenu postoje mnogi faktori koji doprinose porastu depresije i ona je učestala na Istoku isto kao i na Zapadu, a najviše je izražena kod omladine. Također zahvata i starije generacije zbog uticaja politike, ekonomije i socijalnih problema u društvu.

Ne možemo pobjeći od iskušenja

Za početak, moramo sebi priznati da su depresija i stres sastavni dio našeg života, bilo da je uzrokovana mentalnom, psihičkom ili duhovnom napetošću ili jednostavno osjećamo beznađe i očaj, a takva vrsta stresa može da pogodi čak i najoptimističnije među nama u pojedinim trenutcima našeg života i od toga ne možemo pobjeći, samo je pitanje kako se nositi s tim? Kur’an o tome kaže: “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.” (Kur’an: 2:155)

Kao vjernici, mi smo počašćeni da možemo svaku tjeskobu, svaki strah i brigu pretočiti u dovu i u tome pronaći razlog da se okrenemo ka Allahu, dž.š., i da Mu se obratimo u našim molitvama. Ovo je ono što nas približava Njemu Uzvišenom. On je stvorio ovaj svijet kao mjesto iskušenja i On je mnoge stvari odredio kao uzroke naših iskušenja kako bi nas kroz njih testirao. Allah već unaprijed zna šta se krije u našim srcima, ali On želi da Ga molim i od Njega tražimo ono što nam treba. Ako uspijemo istinski razumijeti to da Allah, dž.š., zasita čuje i zna za naše probleme, uspjet ćemo pronaći mir.

Jednom dok sam obavljala namaz, moja mlađa kćerka me zvala a ja se nisam javljala sve dok nisam završila sa namazom. Moj sin koji je nešto stariji od nje, ali još uvijek je poprilično mlad, kritizirao ju je rekavši joj: “Zar ne vidiš da mama razgovara sa Bogom?” To me osvijestilo i učinilo da spoznam koju snagu je imalo to što su nas kad smo bili mali učili da Bog sve čuje i sve zna.

Božiji Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je rekao: “Allah se ljuti na onoga ko ništa od njega ne traži.” (Tirmizi, 3373.) Kur’an o tome kaže: “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju.” (Kur’an: 13:28)

Poduzmi šta možeš a ostalo prepusti Allahu

Islam uči nadi i vjeri, a depresija je u suprotnosti sa onim što je Bog obećao, a što ima za cilj da te ohrabri. Moramo stalno vjerovati da uvijek postoji novi početak i da gledamo naprijed u svakom novom danu. Svakako, naša iskušenja možda neće okončati baš sutra, ali ćemo dobiti novu milost božiju u svakom novom danu. Spoznavši da smo stvoreni sa određenim razlogom koji se ogleda u našem obožavanju i robovanju samo Allahu Uzvišenom na način na koji to On želi, i da nikad ne zaboravimo da On sve Zna i da je Milostiv prema onima koji se iskreno trude, razumijet ćemo istinski smisao dunjaluka. Nikada ne smijemo potcjeniti naše sposobnosti i trebamo razumijeti koncept božije milosti i vjerovati da On može učiniti da se berekt koji nam daje proširi ako mi budemo iskreno trošili energiju na ispravnom putu.

Moramo voditi računa da uradimo sve što možemo u cilju rješavanja naših problema na najbolji mogući način. Vrlo značajno je da shvatimo da mi nemamo kontrolu nad tim kakvi će rezultati biti i da ćemo poneki put uspjeti, a nekad nećemo i da će mo se ponekad naći u stanju frustracije i depresije. Čak niti poslanici nisu imali kontrolu nad tim kakvi će rezultati njihovog djelovanja biti, a Kur’an je prepun takvih primjera. Kada uradimo ono što je u našoj mogućnosti, rezultate moramo prepustiti Allahu, dž.š. Bezobzira na rezultate mi ćemo biti nagrađeni za ono što smo uradili.

Moramo razumijeti smisao našeg postojanja i nikada ne smijemo zaboraviti svrhu zbog koje je Bog stvorio sve stvari i da On zna sve što se desilo i što će se desiti. Ljudi koji nastave živjeti u pretpostavkama i daleko od pravog puta koji vodi istinskom spasenju, trebaju razumijeti ovu istinu, a samo oni koji to znaju mogu živjeti mirnim životom, jer su se predali sudbini koju im je On Uzvišeni odredio, i Koji najbolje zna šta je najbolje za njih.

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., nas uči: “Divno li je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo,zahvali se Allahu pa bude dobro,a ako ga zadesi nekakva nedaća,on se strpi pa mu opet bude dobro.“ (Muslim, 27.) Ovaj prelijepi hadis mi vraća sjećanje na roman “Pollyanna” kojeg sam čitala dok sam bila dijete, a tema romana je: “Može biti i gore”. To me je potaklo da svoju djecu naučim jednoj igri koju zovemo “Igra radosti“. Cilj igre je u svemu pronaći nešto što nas čini sretnim. Uvjeravam vas da postoje mnoge zabavne i radosne stvari koje su tu da olakšaju naše tegobe i sačuvaju naše zadovoljstvo. Ovakvo stanje svijesti islam mnogostruko vrednuje, a bićemo nagrađeni u skladu sa našim djelima.

Ostanite optimistični – budite pozitivni

Tokom iskušenja koja nas zadese, moramo biti svijesni činjenice da smo sretniji od mnogih. Trebamo imati na umu činjenicu da nam ništa ne može nauditi osim ako to Allah, dž.š., ne dozvoli, te da sumnje i pretpostavke ne mijenjaju tok događaja. Prisjetimo se da su olovke podignute a stranice osušene. Lično sam uvidjela da, kada se prepustim ovakvkom načinu razmišljanja, tereti spadnu sa mojih ramena. Ako budemo shvatili i razumijeli ovu istinu, živjet ćemo miran život, jer ćemo biti predani božijem kaderu i sudbini koja nam je predodređena.

Uzvišeni kaže u Kur’anu: “Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.” (Kur’an: 64:11) Islam nam naređuje da ostanemo optismistični i u vremenima teških iskušenja. Očekivati i nadati se dobrom, sastavni je dio naše vjere i ništa se ne može postići bez vjerovanja, molitve, ubjeđenja i nade. Budi optimista i dobro će zasigurno doći.

Sa ovakvom vjerom Bog obećava da će obasjati našu tamu i ispraviti naše stranputice. Kada smo depresivni, zaslijepljeni smo bijedom i beznađem. Bog želi da izliječi našu slijepoću. Možda ćemo osjećati slabosti tokom depresije, a to zahtjeva jaku osobu koja će priznati da joj je potrebna pomoć. Mi moramo biti ta osoba koja je odlučna i posvećena tome da prevaziđe tamu u svom srcu i koja će shvatiti koliko dragocjen život je i koja će odlučiti da više ne bude rob nesreće.

Kroz molitvu i ubjeđenje, Allah, dž.š., će izliječiti naše tegobe uzorkovane našim onim čime smo se opteretili i voljeti nas onda kada to niko ne bude želio. Studije su pokazale da, kada odlučite preusmjeriti vašu pažnju na nešto što je pozitivno i u pomaganju drugima, nivo vašeg seratina (hormon zadovoljstva) raste i čini vas sretnim. Najbolji način da se zahvalimo Bogu je da budemo u službi ljudima, posebno onima koji imaju manje nego mi. Služeći drugima mi se duhovno podižemo i zarađujemo nagradu.

To nam pomaže da zadobijemo pozitivniju perspektivu tokom životnih nedaća, čini da razumijemo kako su naši problemi, često puta manji u odnosu na teškoće s kojima se drugi ljudi suočavaju. Ovome nas uče mnogi događaji iz Poslanikovog, a.s., života, čak i kad su muslimani bili slabi i malobrojni. siromašni i progonjeni, baš tad su još više davali i pomagali siromasima. Oni su dobro znali da, ako je neko darežljiv onda kada ima malo, on ima pobjedničku budućnost. Fokusirajte se na širu sliku.

Kur’an kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (Kur’an: 16:97)

Druži se sa pozitivnim osobama jer sreća je prijelazna

Budite stalno u društvu ljudi koji su sretni i koji čine da se osjećate bolje i koji uvijek gledaju pozitivno na sva iskušenja s kojima se suočavaju, čak i onim najmanjim kao npr. u trenutcima kada ne mogu pronaći mjesto gdje bi parkirali auto, čak i u takvim situacijama su pozitivni. Zatim razmislite kako vi reagirate u sličnim situacijama, pa čak ako ne možete drukčije, pretvrajte se i glumite njihove osobine i usvojite njihove ponašenje i optmizam kojeg pokazuju u teškim situacijima.

Imajte na umu da su zadovoljstvo i sreća prijelazni. To nije stanje razuma, nego osobina koja se jača upornim praktikovanjem. Voljela bi da usvojim ovakve stavove, jer onda kada smo u potrebi za radošću nekako zaboravljamo druge stvari koje nas čine nesretnim i nezadovoljnim, a to je samo djelimično sagledavanje stvari. Svijesna sam da je osjećaj pada ili uspinjanja sastavni dio našeg života. Kada ljudi dožive pad, stvari krenu naopako, ili kada izgubimo neke drage osobe ili snove koje smo sanjali… Čini se da tuga postane problem onda kada nesreća prođe a mi ne nadoknadimo gubitak. Upravo zbog toga moramo povesti brigu o sebi i biti svijesni da je Bog uvijek uz nas i da jedino On može da nam podari snagu u teškim vremenima. Kada ti je teško sjeti se te činjenice i pokušaj da ti na umu bude to; da će ti Bog pomoći i da ćeš iz tog iskušenja izaći kao bolja osoba, ako se s tim suočiš na pozitivan način.

Poslovica kaže: “Ono što te ne ubije, to te ojača“. Znam da će te reći: “Takva sam osoba i šta ću” ali svaki početak je težak, treba biti ubjeđen u pozitivan ishod i na tome sve u životu graditi. Da bi se osjetilo poboljšanje potrebno je da prođe određeno vrijeme, a poboljšanje možemo postići ako budemo donosili pozitivne odluke svaki dan. Nekad nešto pročitam i to odmah pokrene moje misli. Ja to objašnjavam tako što smatram da naša srca imaju svoja godišnja doba, pa ako je zima, ne gubi nadu i nastavi dalje, jer nakon zime uvijek dolazi proljeće.

Autor: Deana Nassar – Izvor: Onislam.net
Za N-um preveo i obradio Fahrudin Vojić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta