Brak i islamska porodica

Šta je to sretan dom? I-dio

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaka od nas, ma koliko sretna bila u svom domu, uvijek ima nešto čime  nije zadovoljna, jer je dunjaluk takav, krnjav i prepun mahana. Kada  pomenemo sretan dom, u srcu svake vjernice se pojavi toplina i želja da i  ona uživa u istom. Kako su zapisale prve generacije, a nama preneseno  od učenjaka, uvijek je žena ta koja kuću čini sretnom ili nesretnom.  Potrebno je oživjeti u srcima vjernica ono što nevjernici pokušavaju da  unište. Na prvom mjestu svijest da smo mi te koje drže konce sreće u  našim rukama. Ako prebacujemo krivicu na nekog drugog, stanje se  nikada neće promijeniti.

Ako pak kažemo da smo mi te koje mogu konce isplesti kako žel
e i da je  naš dom džennet na dunjaluku, mi ćemo i uspjeti. 
San svakog insana je sretan dom. Kada otvori vrata svog doma, ne postoji  osoba koja ne želi da je tu dočeka sreća i da osjeti da je život sa tim  ukućanima velika blagodat, a šta je ljepše za jednu ženu vjernicu od kuće  koja može, još na dunjaluku biti džennet. Ispunjena mirom, toplinom,  razumijevanjem, međusobnim pomaganjem. Sjetimo se kuće,  najodabranijeg roba, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je sa svim svojim ženama imao džennet na dunjaluku.  Prirodno je da insan želi izaći da bi promijenio atmosferu, ali ako poželimo  otići od porodice da bismo se od njih odmorile, jasno nam ta rečenica  šalje signal da u tom domu ima nešto što mu ruši mir. Često prebacavši  krivicu na nekoga drugog, ne uzimamo stvari u svoje ruke i ne analiziramo  stanje kako treba.

Kada naš dom bude džennet na dunjaluku, tada ga možemo očekivati i na ahiretu!

Mnoge od nas imaju veliki staž u braku, pa kada prođu godine pojavljuju 
se stvari koje u najmanju ruku stvaraju netrepeljivost u braku.
Samim tim, osoba sa kojom smo živjele iz ljubavi, postaje osoba sa kojom  živimo samo iz obaveze. Brak je blagodat od Allaha, gotovo najveća nakon blagodati upute i sunneta. Nevjernici ismijavajući nas nameću nam priče  kako je brak zatvor u kome mi moramo nekome služiti. Živjeti sa nekim  ko voli Allaha je najveća blagodat. Istinitost ove tvrdnje najbolje će  potvrditi sestra koja klanja pet dnevnih namaza, a njen muž nije u vjeri.  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući prijatelje vjernike, govorio bi: „Ženite se ljupkim ženama i onima koje vole rađati.

Pa, iako nam  otvoreno govore da smo same kvalitetna cjelina, mi kažemo da je muž  ona polovina koja nas vodi u džennet. Poslanik, alejhisselam, je onaj koji  se ženio. Allah ga poslao potpunog, savršenog, stvorenog kao najbolje biće, ali mu je podario toliko žena da budu njegove polovine. Savjetujući  svoje ashabe o tome koji vjernik je najbolji, govorio bi: „Najpotpuniji  vjernik je onaj koji je najboljeg ponašanja, a najbolji od vas su oni koji su  najbolji prema svojim porodicama.“

Mi, nažalost, ovaj hadis dobro pamtimo kada dođemo u raspravu sa 
mužem, napominjući ga na dobročinstvo prema nama, a zaboravljajući da se poslanik, alejhisselam, nije obraćao samo muškarcima nego i nama ženama. Kada smo u društvu sa sestrama, pokazujemo zahvalnost zbog dobrog kojeg nam čine umiljavajući im se, želeći da se u našem društvu osjećaju voljenim i da osjete našu pažnju. Kada ugasimo telefon, da li iste  riječi upućujemo mužu, onome sa kojim putujemo ka džennetu? Onaj s kim zanoćiš i osvaneš će te odvesti u Džennet. Poslanik, alejhisselam, je
opisan kao onaj koji je najbolji prema porodicama, pa jedna od mudrosti zašto je imao više žena jeste kako bi svaka od njih prenijela sve što se  dešavalo u kući, pa nećemo naći nijednu predaju od majki vjernika kako  su prenijele i jednu sramotu.

Aiša, radijallahu anha, opisujući njegov ahlak govorila bi da je to bio
Kur’an. Pravu istinu o nama mogu reći samo oni koji žive sa nama, zato
ulaznica za džennet nije lahka. Najbolje ponašanje treba pokazati prema  onima sa kojima živimo 24h, pa nam najveći cilj na dunjaluku treba biti  sretan dom.

ISPRAVNOST NIJJETA


Nedostatak nijjeta uništava sreću braka.
Vrlo često se žalimo zašto nešto moramo trpiti, zašto moramo služiti, nemajući iskren nijjet.
Zaboravljamo da je brak sunnet, da mi povećavamo ummet, da ljutimo  šejtana i da su muž i žena jedno drugom džennet. Kao što stalno mijenjamo stvari koje nam služe, potrebno je mijenjati nijjete kojima mi služimo. Osmijeh koji uputimo mužu kada se probudi, neka bude sadaka zbog nijjeta. Naša pokornost njemu je ibadet. Kada osjetimo da smo se umorile i da ne možemo više, pohrlimo Gospodaru doveći da našu sadaku učini potpunom. Onaj ko nema ispravan nijjet sve mu je teško.

Dom je mir, ljubav, sreća, međusobno potpomaganje, pa to sebi omogućimo ispravnim nijjetima. Dovimo Allahu da naši domovi budu komadi dženneta na dunjaluku. Muža kojeg smo uzele na dunjaluku će nas voditi  do dženneta. Šejtan ne spava. Cijelo vrijeme se trudi da ubaci stvar koja  će nam prekinuti harmoniju, ali mi njega pretecimo nijjetima,  nedozvoljavajući mu da nam poremeti mir.

POKORNOST ALLAHU

Sretan dom je dom u kojem porodica traga za Allah
ovim zadovoljstvom.  Muž, žena i djeca čine dom sretnim. Sretan dom opstaje na stubu namaza. Allah nam naređuje da naređujemo porodicama namaz. Ako u  njemu nema namaza, Uzvišeni će nam uskratiti sreću. Sretan dom ima posebno mjesto u kome se klanja namaz. Na sabahu Allah oduzima sreću. Ovaj dom nije sretan ako svi klanjaju u kući, zaboravljajući da muž treba klanjati u džamiji. Sretan dom je onaj kome Allah podari sreću. Sretan dom je ona žena koja plačući budi svoga muža na sabah namaz, jer je boli da bez njega ide u džennet. Sretan dom je ona majka koja budi svoju djecu na namaz, kako niko od njih ne bi falio u džennetu.

Zašto plačemo kada nekoga izgubimo? Jer je ta veza između nas bila jaka. Zašto onda ne plačemo kada neko ostavi nešto od pokornosti Allahu? Sve mi znamo da li želimo da naši muževi idu klanjati u džamijama i slušati predavanja. Žalosno je da imamo domove gdje samo majka klanja noćni namaz, a još  žalosnije gdje su majka i otac na sunnetu a djeca u uskim hlačama i kafićima. Zar mi želimo džennet samo za nas? Mi na dunjaluku često tražimo sreću u bogatstvu, a zaboravljamo da je Allah vlasnik sreće. Onda kada jedna porodica prekine sreću sa Njim, On će im uzeti sreću. Kada izgubimo vezu sa Allahom, sreća će izaći iz naših kuća i nikada se neće vratiti. Poslanik, alejhisselam, nas je podučio da navikavamo dijete sa sedam godina na namaz, a sa deset da mu naređujmo. Sjetimo se primjera kada se Fatima, radijallahu anha, njegova kćerka udala pa joj je Poslanik, alejhisselam, pokucao na vrata u zadnjoj trećini noći, upozoravajući nju i njenog muža da klanjaju nafilu. Mi žalimo da budimo na farz, na ulaznicu u džennet.

POKORNOST MUŽU

Ova tema je u zadnje vrijeme postala veliki izazov. Poslanik, alejhisselam,
je bio na usluzi svojoj porodici, pa mi žene kada nam nešto treba uvijek pominjemo vrline njega, alejhisselam. Spomenemo li da je Hadidža, radijallahu anha, toliko bila bogata, ugledna, ponosna ljepotica, koja je svome mužu donosila hranu pa je zbog toga selamio Džibril? Allahu Ekber.

Danas je to postalo poniženje, a nije poniženje da on nama služi. Ne dozvolimo da nevjernici vladaju vjerničkim srcima. Ne dozvolimo da nam neko nametne da je to sramota. Nije sramota služiti mužu i odbiti nekoga jer nam on to ne dozvoljava. Nije sramota tražiti džennet ondje gdje nam je Allah rekao da ga tražimo. Kada budemo pomagale svoje muževe, iako nam to bilo nekada teško, iskazujući im na taj način ljubav, pa i oni će nama ljubav uzvratiti. Zamislimo šta bi Poslanik Ummeta, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da čuje kako postoji u ummetu žena koja pita da li je dužna da služi svoga muža? Da li mi zaista želimo sretan dom ili pak želimo manipulisati nekim?

ISKAZIVANJE LJUBAVI RIJEČIMA

Šta misliš da li je tvom
mužu puno srce ako mu svaki dan kažeš nešto lijepo?
Sjetimo se koga je Poslanik, alejhisselam, odabrao kao najdražu osobu kada su ga upitali ashabi. To je bila njegova žena, Aiša radijallahu anha. Nije se stidio da to kaže pred ashabima. On je ljubav pokazivao. Kada je Aiša bila na Hadidžu ljubomorna, govorio bi; „Zaista sam ja opskrbljen njenom ljubavlju.“
Zamislimo, insan na kojem je emanet cijelog ummeta, onaj koji daje sablje za borbu protiv nevjernika, njega nije sramota. Ljubav je opskrba, a mi kada smo više godina u braku, kao da te ljubavi više nema. Sretan dom ima ljubav u svakoj prostoriji. Sretan dom je pokazati ljubav i svojoj djeci. Trudimo se da ljude oko nas uzdignemo, a ne da samo čekamo kako oni uzdižu nas.

PREDAVAČ: AMINA HADŽIĆ JAHIĆ PROF.
ZAPISALA: MERIMA STRUGA

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta