Za sestre

Šta žena može otkriti pred mahremom, a šta pred ženama?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada je riječ o stidnom dijelu tijela žene, o nekim pitanjima islamski autoriteti imaju jednoglasan stav, dok o drugim imaju različita mišljenja.

Pri izlasku iz kuće

Ako pročitamo stavove islamskih učenjaka o pitanju stidnog dijela tijela žene kada je napolju, gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahremi, vidjet ćemo da najtolerantniji smatraju da joj je dopušteno otkriti lice, šake i stopala, mada i u vezi s tim postoji razilaženje, što ovdje neću razmatrati. Mora se napomenuti da otkrivanje bilo kojeg drugog dijela tijela nijedan učenjak nije dopustio.

Znači, minimalno što žena mora pokriti prilikom izlaska iz kuće jeste cijelo tijelo, izuzimajući lice, šake i stopala, s tim što ima učenjaka koji kažu da je cijelo ženino tijelo avret i da joj je obaveza prilikom izlaska iz kuće pokriti sve, bez izuzetka.

Pred mahremima

Što se tiče stidnih dijelova tijela žene pred muškarcima koji su joj mahremi, po mišljenju mnogih savremenih učenjaka, a tog stava su ujedno bili i učenjaci malikijske i hanbelijske pravne škole, ženi je pred ovom grupom ljudi dopušteno otkriti ono što žena obično otkriva u kući, kao što je kosa, podlaktice, potkoljenice, vrat i sl.

Pred drugim ženama

Većina islamskih učenjaka smatra da je stidni dio tijela žene pred drugim ženama ono što je stidni dio tijela muškarca pred muškarcima: dio tijela između koljena i pupka. To ni u kojem slučaju ne znači da žena treba pred drugim ženama pokriti samo dio tijela između koljena i pupka, jer ako muškarci u međusobnoj komunikaciji i sijelima pokrivaju mnogo više od onoga što je stidni dio tijela, onda je preče da žene jedne pred drugima pokriju veći dio tijela.

Šejh Usejmin veli: ‘‘Stidni dio tijela žene pred ženom jeste kao stidni dio tijela muškarca pred muškarcem: dio tijela između koljena i pupka. Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da žene jedne pred drugima treba da nose kratku odjeću koja pokriva samo ono što je između koljena i pupka. To nije odobrio nijedan učenjak. Praktično, ako se desi da žena nosi široku i dugu odjeću, pa se određeni dio tijela, kao potkoljenica ili poprsje, pokaže pred drugim ženama, ona zbog toga neće biti grješna.“ (Medžmu‘ul-fetava, 12/218.) A Allah najbolje zna!

Iz knjige “Islamski priručnik bračne intime“ – mr. Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta