Džennet

Stanja stanovnika Dženneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta

Ibn Ebi Dunja bilježi hadis koji prenosi Enes, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Stanovnici Dženneta će ući u njuga visoki 60 laktova, lijepi kao Jusuf, trideset i tri godine stari, poput Isaa, govorit će jezikom Muhammeda, bit će golobradi, kovrdžave i crne kose.“ Davud ibn el-Husajn bilježi predaju prema kojoj je Ibn Abbas rekao: „Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.“ Ukajl kazuje da je Ez-Zuhri rekao: „Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.“

Stanovnici Dženneta neće spavati

Ibn Mirdevejh bilježi hadis Džabira, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati.“ Et-Taberani spominje predaju Džabira, r.a., koji kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., upitan da li stanovnici Dženneta spavaju. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je na to odgovorio: „Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati.“

O prelasku iz niže u višu džennetsku deredžu

Imam Ahmed bilježi predaju Ebu Hurejre, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah će dobrog roba podići na viši stepen, pa će on upitati: ‘Gospodaru moj, čime sam ovo zaslužio?’ Allah će mu odgovoriti: ‘Tvoje dijete uči dovu za tebe.’“

O prepiranju Dženneta i Džehennema

U oba sahiha zabilježen je i hadis Ebu Hurejre u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Džennet i Džehennem počeli su se prepirati, pa Džennet reče: ‘Moj Gospodaru! Kako to da u Džennet ulaze samo siromasi i bijednici?’ Na to se Džennet požali: ‘Moj Gospodaru! Kako to da u Džehennem ulaze samo oni koji su se oholili i bili nasilnici?’ Na to Allah odgovori: ‘Ti si Džennete Moja milost, koju dajem kome hoću, a ti si, Džehenneme, Moja kazna kojom kažnjavam koga hoću. I jednog i drugog ću napuniti.’ Džehennem se neće napuniti sve dok On svojom nogom ne stane na njega, a on će progovoriti: ‘Dosta, dosta!’ Tada će se njegovi krajevi sakupljati, zbijati jedan prema drugom, a Allah nikome od svojih stvorenja neće učiniti nepravdu. Što se Dženneta tiče, on se neće prepuniti. Uzvišeni Allah će za njega stvoriti stvorenja, kojim će ga napuniti.“

Ibn Kajjim el-Dževzi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta