Akida

Status djevice Marije (Merjem) u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Isusova majka, Merjema/Marija, mir nad njom, ima poseban stepen u plemenitom Kur’anu, iako su svi Poslanici, osim prvog čoveka Adama, imali majke.

I kada anđeli rekoše: „O Marija, tebe je Allah odabrao i čistom učino, i boljom od svih žena na svetu učinio.“ (Kur’an 3:42)

Da li znate da je celo jedno poglavlje u plemenitom Kur’anu posvećeno Merjemi/Mariji i nazvano po njoj – 19. kur’ansko poglavlje se zove „Merjema“.

Poslanik Muhamed, mir nad njim, je rekao: „Merjem (Marija) je najbolja žena svog vremena.[1]“

Marija (mir nad njom), primila je radosne vesti da će joj Allah darovati dete, koje će On stvoriti. Allah će reći samo „Budi“ i ono će „Biti.“

,„A kada anđeli rekoše: „O Marija, Allah ti javlja radosnu vest, od Njega Reč: ime će mu biti Mesija, Isus, sin Marijin, biće viđen i na ovome i na onome svetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolevci, a i kao odrastao, i biće čestit.“ (Kur’an 3:45-46)

,Onda je Marija neočekivano odgovorila: ,„Gospodaru moj, kako ću imati dete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” (Kur’an 3:47)

,Odgovor je glasio: ,„Eto tako“ – reče. „Allah stvara šta On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: „Budi!“–i ono bude. (Kur’an 3:47)
______________________

Mi muslimani verujemo da je Isus rođen na čudesan način, bez bilo kakve muške intervencije. Učenjak Ibn Abas (sledbenik i savremenik i bliski prijatelj Poslanika Muhameda) prenosi:

„Kada su se znaci trudnoće pojavili kod nje, sa njom je bio pravedan čovek među njenim rođacima, koji se klanjao Bogu u istom hramu gde je ona bila, zvao se Jozef, drvodelja. Kada je video da joj je stomak porastao, bilo mu je čudno. Nakon toga, odlučio je da dobro vodi računa o njoj zato što je znao koliko je nevina, časna, posvećena veri i obožavanju Boga, ali on nije mogao da prestane da misli o ovom događaju. Tako da je rekao, govoreći indirektno:

O Marija, pitaću te u vezi nečega ali nemoj da se uzrujavaš…” Ona je rekla: „Šta to?” On je rekao:„Da li je ijedno drvo ili biljka ikada nikla bez semena? Da li je ikada ijedno dete rođeno bez oca?“ Ona je rekla: „Da, razumem o čemu govorite. Što se tiče toga da li je bilo drvo ili biljka ikada nikla bez semena, kada je Allah stvorio prvo drveće i biljke, On ih je stvorio bez semena. A da li je ikada ijedno dete rođeno bez oca? „Allah je stvorio Adama bez oca i majke.“ On joj je poverovao i ostavio je na miru.“ (Tumačenje Kur’ana, Ibn Kesir 3:117)

Allah je apsolutno savršen u Svojoj moći stvaranja. On stvara šta On hoće, kako On hoće, kad On to hoće. On je stvorio Adama bez oca ili majke, On je prouzrokovao da Adamovi naslednici imaju oca i majku i On je stvorio Isusa od majke bez oca. Slava nek je Sveznajućem Tvorcu: „Isusov slučaj je kod Allaha isti kao i slučaj Adamov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ”Budi!” – i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!“ (Kur’an 3:59-60)


[1] Hadis, beleži Buhari: 3531

Dr. Adbullah Al-Kenai . “ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU?”
izvor: www.islamhouse.com/sr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta