Kur'an

Sura “Mulk”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Rekao je Muhammed, saws: “ Kur’anska sura, ima trideset ajeta, zagovara ce se za onoga ko je bude ucio, SVE DOK MU NE BUDE OPROSTENO, a to je sura Mulk.” (Ebu Davud, Ebu Ja’la i dr.)A u drugoj verziji:…

Kur’anska je sura, ima samo trideset ajeta, i zauzimat ce se za onoga ko je bude ucio, dok ga ne uvede u Dzennet. To je sura Mulk“. (Ovu predaju biljezi Taberani).

SURA AL-MULK – VLAST

Mekka – 30 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
* 2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,
* 3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
* 4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
* 5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

* 6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!
* 7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
* 8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”
* 9. “Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”
* 10. I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”

* 11. I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”
* 12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!
* 13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!
* 14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
* 15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
* 16. Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

* 17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!
* 18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
* 19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

* 20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
* 21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
* 22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

* 23. Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”
* 24. Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”
* 25. A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”
* 26. Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

* 27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:”Evo, ovo je ono što ste požurivali!”
* 28. Reci:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje
zaštititi?”
* 29. Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”
* 30. Reci:”Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta