Aktuelno

Traženje ustrajnosti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Uistinu, oni koji kažu: “Gospodar naš je Allah”, zatim ustraju na pravom putu, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati. Takvi će biti stanovnici Dženneta, vječno će biti u njemu: plaća za ono što su radili.” (Ahqaf, 13)

Od Ebu Omera Sufjana ibn Abdullaha, radijallahu anhu se prenosi da je rekao: „O Allahov Poslaniče! Reci mi nešto o islamu o čemu ne mogu pitati nikoga do tebe?“ Pa on reče: „Reci, Gospodar moj je Allah potom ustraj“. Ebu Omer ga je potom upitao: „O Allahov Poslaniče! Čega se za mene najviše bojiš?“ Pa je on uzeo za svoj jezik i rekao: „Kontroliši ovo“. (Muslim, Tirmizi)

Ebu Bekr es-Siddik radijallahu anhu je rekao dok je objašnjavao značenje ovog ajeta: „zatim ustraj“: „Ne pridruživanje bilo koga u ibadetu Allahu.“ I rekao je: „Ne okretanje bilo kome mimo Njega“.

Ebul Alija, rahimehullah je rekao: „Učiniti vjeru i vlastita djela čisto i iskreno samo za Allaha jedino.“

Katada, rahimehullah je rekao: „Ostati postojan na pokornosti Allahu.“

Ibn Redžeb, rahimehullah je rekao: „Osnova ustrajnosti je : Postojanost srca na tewhidu, kao što je Ebu Bekr objasnio.“

Dakle, kada je srce postojano i ustrajno na spoznaji i znanju Allaha i na strahu, poštovanju i bojazni od Njega i na ljubavi, želji i nadi u Njega, dozivanjem Njega, kajanjem i okretanje od bilo čemu drugom mimo Njega-onda će svi udovi biti u pokornosti Njemu. Ovo iz razloga što je srce kralj udova a oni su njegova vojska. Tako ako je kralj ispravan onda će njegova vojska i podređeni biti ispravni.

Tako, nakon srca, najveći od dijelova tijela koji vodi brigu o čovjekovoj ustrajnosti je jezik, iz razloga što je jezik tumač srca i njegov prevodilac, tj. jezik je poput kutljače koja zahvata ono što je u srcu.
Ovo je razlog zbog čega je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem naredio Ebu Omeru uz ustrajnost takođe i čuvanje jezika.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je takođe rekao:
„Iman čovjeka neće biti na ustrajnosti sve dok njegovo srce ne bude a srce neće biti na ustrajnosti sve dok njegov jezik ne bude na ustrajnosti. (Ahmed, hasen)

I On, sallallahu alejhi ve sellem je rekao:„Kada sin Ademov ustane ujutro svi djelovi tijela se okrenu jeziku govoreći: „Boj se Allaha u pogledu nas jer mi ovisimo o tebi.Ako ti posjeduješ ustrajnost onda i mi imamo ustrajnost ali ako ti skreneš onda mi takođe skrećemo.“ (Tirmizi, sahih)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta