Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Kako se vratiti vjeri?

PITANJE: Živim u …., imam devetnaest godina i udala sam se prije skoro četiri mjeseca. Mama mi je hadž-hanuma, a babo i nije baš pobožan. Upoznala sam svog muža preko interneta (znam nije baš najbolji način), on je živio u …., a ja u ….., njegovi roditelji me nisu baš voljeli, jer sam “bila” pobožna, a to odmah znači – ‘’vehabija’’! Govorili su kako ću njihovog sina…

uvesti u neku sektu. Nakon godinu i po dana vjenčali smo se i on je došao živjeti u ….. .Znala sam da taj potez donosi mnogo problema i sve smo prihvatili na sebe iako smo oboje mladi (18 i 20). Nakon što smo sve uspjeli, počele su svađe (“zašto sve ostavljaš na podu” ili “što ne možeš jednom skloniti nešto za sobom” – znači sitnice), ljubav je počela blijedjeti. Za mene to nije imalo nikakvog razloga jer smo se stvarno voljeli. Shvatila sam da je razlog tome to što u našem braku nema islama.

U maju 2010. godine išla sam da se liječim Kur’anom i od tog dana moj se život promijenio. Počela sam klanjati, razmišljala da se pokrijem, samo oblačila dugu odjeću, znala sam sjediti u džamiji sa ženama i pričati im o islamu, a one bi me slušale iako su bile mnogo starije. Prvi put u životu osjećala sam se zadovoljno – nikad nisam bila sretnija!

Živjela sam u malom gradu gdje nije bilo nijedne mlade osobe a da je u vjeri, tako da sam i ja počela biti kao sve ostale cure, izlasci, momci itd. Sada sam udata, nema diskoteka i momaka normalno – ali nema ni islama! Moje pitanje glasi: Kako bih se mogla vratiti ponovo vjeri?

Znam da je to jedini način da spasim svoj brak, da i on bude u vjeri i da budem opet sretna kao tad. Postim od 13. godine (ali imam sve manje volje), klanjam, ali “šaram”, gledam predavanja, učim sufaru… ali opet me to ne privlači kao nekad. Možda je moje pitanje glupo, ali nadam se da ćeš me moći posavjetovati. Hvala ti unaprijed i da te Allah dragi nagradi!

ODGOVOR:

Ja bih, po običaju, imao mnogo toga da vam kažem, ali pošto i drugi imaju svoja prava, navest ću vam nekoliko stvari.

Što se tiče braka, moj savjet vam je da zajedno sa mužem preslušate pet predavanja koja sam ja održao o braku: “Kako zadobiti ljubav muža”, “Kako zadobiti ljubav supruge”, “Greške muškaraca (muževa) u ophođenju sa suprugama”, “Greške supruga (žena) u ophođenju sa muževima” i na kraju, “Islamom do braćne sreće”.

Normalno, ne treba to samo preslušati, već obostrano preslušati i praktikovati.Ja sam duboko ubijeđen da ako me poslušate, da ćete živjeti kao najsretniji par na svijetu.

Drugo, to vaše trenutno stanje sigurno je nastalo kao plod slabljenja imana i udaljavanja od vjere, njenih principa, i činjenja onoga što je zabranjeno vjerom. Kada je u pitanju iman i ono što djeluje na njega, njegovo slabljenje i jačanje, o tome se može mnogo toga kazati.

Savjetujem vam da preslušate sljedeće dersove o tome: “Ders futur, slabost i malaksalost”, “Ustrajnost na pravom putu 1. i 2. dio”, i na kraju predavanje “Gdje je istinska sreća?”. Nemojte da posustate, islam je jedini spas, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Molim vas da vam ne bude teško da preslušate dersove koje sam vam spomenuo, u tome je korist vama, a ne meni.

Činite mnogo dove Allahu, naročito pred sabah, u zadnjoj trećini noći i dok ste na sedždi, plačite nad svojim grijesima, ako Allah vidi vašu iskrenost, budite sigurni da vas neće ostaviti. Mnogo se družite sa Kur’anom, lagano ga učite, čitajte prijevod i o tome svemu razmišljajte. Čitajte hadise Allahovog Poslanika, jedna od najboljih knjiga je “Rijadus-salihin”. Allaha molim da vas vrati na put pridržavanja vjere. Molim Ga da vam omili iman i da vam omrazi grijehe! A Allah najbolje zna!
_____________________________________________

2. Uzimanje abdesta preko pudera, maskare ili laka za nokte

PITANJE:

Zanima me da li je udatoj ženi, koja se uljepša za svog muža (maskara, puder, tuš), dozvoljeno uzeti abdest preko toga, ako je bila pod abdestom dok se šminkala?

ODGOVOR:

Uvažena sestro u vjeri, u pogledu vašeg pitanje, islamski učenjaci su postavili jedno veliko pravilo koje bi trebali da poznaju svaki vjernik i vjernica, a koje glasi: “Da bi abdest ili gusul bili validni, u osnovi, obaveza je sa tijela ukloniti sve što sprečava direktan dolazak vode do kože.” Ako se radi o abdestu, tada je obavezno sa dijelova tijela koji se peru prilikom abdesta ukloniti sve što sprečava direktan dolazak vode do tijela, a ako se radi o gusulu (kupanju) kojim se želi ukloniti pravna nečistoća (džunupluk, ili kupanje nakon hajza i nifasa), onda je obaveza sa cijelog tijela ukloniti sve što sprečava dolazak vode do tijela.

Na osnovu toga mi kažemo: Ako spomenute stvari, maskara ili puder, imaju svoju masu koja sprečava dolazak vode do tijela, tada ih je obaveza ukloniti prije abdesta, bez obzira da li žena prilikom korištenja spomenute kozmetike bila pod abdestom ili ne, a ako spomenuti kozmetički preparati ne sprečavaju dolazak vode do kože, onda ih nije obaveza uklanjati.

Isti propis se odnosi na korištenje laka za nokte. Uvaženom šejhu Muhammedu Salihu Munedždžidu postavljeno je pitanje o stavljanju laka na nokte, pa je kazao: “Ženi je dozvoljeno lakiranje nokata s ciljem uljepšavanja, sredstvima koja ne štete, kao što ne smeta da u tom stanju obavlja namaz, osim ako se radi o laku koji sprečava dolazak vode do dijela tijela na kojem je lak. U tom slučaju nije validan ni abdest ni gusul – kupanje, osim nakon što se lak odstrani sa tijela. Ako smo rekli da nije validan abdest, to za sobom povlači neispravnost namaza.

U fetvi Stalne komisije (5/218) spomenuto je: “Ako lak ima svoju masu na površini nokata, abdest koji se uzme prije odstranjivanja laka nije validan, ali ako je u pitanju lak koji nema masu, abdest je validan, kao u slučaju kane. Allah najbolje zna.“ (Odgovor preuzet sa islam-qa.com)

Sve spomenuto se odnosi na stanje u kojem žena želi da preko spomenutih stvari uzme abdest ili gusul. Međutim, ako bi žena uzela abdest ili gusul, a nakon toga stavila maskaru, lak na nokte, ili ono što im sliči, nema smetnje da tako klanja i njen namaz je validan, s tim što kada izgubi abdest i htjedne ponovo da abdesti, tada će postupiti shodno prethodno spomenutom pravilu. A Allah najbolje zna!
_________________________________________

3. Utemeljenost “ikrar-dove”

PITANJE:

Selam alejkum! Da li je ispravno učiti “ikrar-dovu”? Da vam dragi Allah podari svako dobro i na ovom, a posebno na onom svijetu!

ODGOVOR:

Uvaženi brate u vjeri, veoma je bitno da znate da ako čovjek želi da čini određenu stvar, smatrajući je ibadetom, obaveza mu je da za spomenuti postupak ima validan dokaz.

Islamski učenjaci u svojim knjigama spomenuli su jedno veliko pravilo, čije poznavanje može muslimanu riješiti mnoge dileme koje mu se jave u toku svakodnevnog života, a koje glasi: “Osnova u ibadetima je zabrana, osim onoga što je potvrđeno validnim argumentima, dok je osnova u običajima – svakodnevnim postupcima – dozvola, osim onoga što je zabranjeno validnim argumentima.

Dokazi koji ukazuju na ovo pravilo:

Da je osnova u običajima dozvoljenost, na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: “On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio.

Da je osnova u ibadetima zabrana, na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: “Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio?

Također to potvrđuju riječi Allahovog Poslanika: “Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, to će biti odbačeno.“ (Buharija i Muslim od Aiše, r.a.)

Pojašnjenje ovog pravila

Čovjekovi postupci mogu se podijeliti u dvije skupine: ibadeti i običaji.

Što se tiče ibadeta, osnova u tom poglavlju je da ne možemo ni za jedan postupak tvrditi da je njegovo činjenje ibadet osim ako za to posjedujemo validan i jasan argument. Naprimjer, ako bi nas neko pozvao da činimo neko djelo smatrajući to ibadetom, mi ćemo od takve osobe tražiti validan i jasan dokaz, ako nam spomene validan argument za to, mi ćemo to činiti, a ako ne spomene, mi to nećemo činiti.

Što se tiče običaja, sve je dozvoljeno činiti osim onoga što nam validni i jasni dokazi zabrane. Naprimjer, čovjeku je dozvoljeno da jede, pije, oblači sve što želi osim onoga što je validnim argumentima izuzeto iz te osnove i zabranjeno, kao svinjetina, alkohol i dr.

Na osnovu spomenutog, preostaje  nam da tvoje pitanje provučemo kroz ovu veliku formulu, tj. da li za prakticiranje “ikrar-dove’’ postoji utemeljenje u vjeri. Koliko je meni poznato, ne postoji validan dokaz koji ukazuje na to da je Allahov Poslanik učio posebnu dovu onima koji su išli na hadždž, niti mi je poznato da je to činio neko od prvih generacija. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta