Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Koga sve meleki blagosiljaju?

PITANJE: Poznato mi je da meleki blagosiljaju osobu koja zaspi pod abdestom, osobu koja moli Allaha da pomogne nekome, osobu koja posjeti bolesnika itd.. Koga jos blagosiljaju meleci?

ODGOVOR: Uvaženi i cijenjeni brate, prije odgovora treba spmenuti da je pitanje donošenja salavata meleka na ljude pitanje gajba i da se o njemu može govoriti samo na osnovu objave, tj. kur’ansko-hadiskih argumenata. Na arapskom jeziku napisane su posebne studije koje govore o pitanju koje ste vi postavili, a ja ću spomenuti nekoliko tih situacija:

1. Ko zanoći čist – pod abdestom. Allahov Poslanik je kazao: ‘Očistite ova tijela, Allah vas očistio, ne postoji niti jedan čovjek koji zanoći čist – pod abdestom, a da sa njim u odjeći koja je najbliža tijelu ne zanoći melek, pa kada god se prevrne u toku noći, on goovri: ‘Allahu moj, oprosti Svome robu, on je zanoćio čist.’’’ (Taberani od Ibn Abbasa, r.a., šejh Albani ovu je predaju smatrao vjerodostojnom)

2. Iščekivanje namaza. Allahov Poslanik je kazao: ‘‘Sve dok neko od vas iščekuje namaz, on je u namazu sve dok ne izgubi abdest, a meleki dove za njega: ‘Gospodaru, oprosti njemu, Gospodaru, smiluj mu se.’’’ (Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

3. Onaj ko klanja u prvom ili prvim saffovima. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na prvi saff.’’ (Ibn Hibban od Bera’a ibn Aziba, r.a., a Šuajb Arnaut je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim u opaskama na Hibbanov Sahih)

4. Onaj ko klanja na desnoj strani saffova. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na desne strane saffova.’’ (Ebu Davud, od Aiše, r.a., a šejh Albani je ovu predaju smatrao dobrom –hasen)

5. Onaj ko popunjava praznine u saffovima. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji popunjavaju saffove.’’ (Ebu Davud, Ibn Madže od Aiše, r.a., šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u više svojih knjiga)

6. Onaj koji sjedi na mjestu na kojem je klanjao namaz. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Meleki donose salavate na nekog od vas sve dok sjedi na mjestu na kojem je klanjao, sve dok ne izgubi abdest, i govore: ‘Gospodaru, oprosti njemu, Gospodaru, smiluj mu se.’’ ( Ahmed od Ebu Hurejre, r.a., šejh Ahmed Šakir u opaskama na Musned ocijenio je ovu predaju vjerodostojnom)

7. Onaj ko ustaje na sehur. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Sehur je blagoslovljeni obrok, zato ga ne ostavljajte pa makar se radilo o gutljaju vode. Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji su ustali na sehur.’’ (Ahmed od Ebu Seida, r.a., šejh Albani je ovu predaju smatrao dobrom – hasen)

8. Onaj ko obiđe bolesnika. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Ne postoji čovjek koji obiđe svoga bolesnog brata a da mu Allah ne pošalje sedamdeset hiljada meleka koji na njega donose salavate, bez obzira u kojem dijelu dana to bilo, sve dok ne omrkne, ili u bilo kojem dobu to bilo noću, sve dok ne osvane.’’ (Ahmed, Ibn Hibban od Alije, r.a., šejh Ahmed Šakir i šejh Šuajb Arnaut ovu su predaju smatrali vjerodostojnom)

9. Onaj ko ljude podučava dobru. Allahov Poslanik je kazao: ‘‘Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki, stanovnici nebesa i Zemlje, pa čak i mrav u svojoj nastambi, a i riba u vodi, donose salavate na onoga ko ljude podučava dobru.’’ (Tirmizi od Ebu Umame, r.a., šejh Albani je ovu predaju smatrao vjerodostojnom) A Allah najbolje zna!
______________________________________________

2. Koliki je grijeh da se pokrivena djevojka poljubi sa momkom?

PITANJE: Koliki je grijeh poljubiti se sa momkom? Da li taj grijeh Allah oprašta? Ovo pitanje postavljam iz razloga što svi moji sada bivši momci ne žele biti u vezi sa mnom jer ne mogu da dobiju poljubac od mene! A bilo ih je koji su bili prilično dobri vjernici, ali su to željeli od mene, braneći se argumentom da to nije veliki grijeh, tj. da spada u manje grijehe!!! Strah me je da ne popustim, ali zaklela sam se Allahu da to neću raditi od onog dana kada sam se pokrila! Allah da vas nagradi ako me izvučete iz ove nedoumice, bojim se grijeha, ne želim to… molim vas da mi pomognete!

ODGOVOR:

Cijenjena i uvažena sestro, na samom početku želim da vam se zahvalim na posjeti i na ukazanom povjerenju. Mnogo je toga što se da shvatiti iz vašeg pitanja, što iziskuje dugačak odgovor, zato se iskreno nadam da se nećete ljutiti ako odgovor bude malo duži od prosječnih odgovora.

Poljubiti ženu strankinju (onu s kojom muškarac može stupiti u brak) sigurno je veliki grijeh. Allahov Poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, takav čin naziva zinalukom, a treba li nakon toga veći dokaz da je to veliki grijeh. Kazao je Allahov Poslanik: “Ruke čine zinaluk dodirom, noge čine zinaluk hodanjem, usta čine zinaluk ljubljenjem.” (Muslim)

Ovaj hadis je jasan dokaz za pitanje koje ste vi postavili, iako je općepoznata stvar da vjerniku, u osnovi, nije dozvoljeno da dodirne ženu strankinju, osim kada za time postoji velika potreba, kao u slučaju liječenja ako ne postoji ženski stručni kadar.

Ja ne mogu a da ne primijetim iz vašeg pitanja, također, da vi u ašikovanju ne vidite problem, što je izuzetno diskutabilno. Islam je u svojoj potpunosti i savršenstvu dozvolio mladiću i djevojci da se upoznaju prije stupanja u brak, ali je za to postavio odrednice. Naprimjer, muškarcu postaje dozvoljeno da gleda u ženu onda kada bude imao namjeru da će je ženiti.

Također, ta dozvola, da mladić pogleda djevojku koju želi prositi, ni u kom slučaju ne znači da je njima dozvoljeno da se osamljuju (a kamoli da je dodirne ili poljubi) jer je to u osnovi zabranjeno, kao što je spomenuto u vjerodostojnim hadisima. Razgovor, upoznavanje, treba da bude u prisustvu njenog staratelja ili nekoga od njenih mahrema kako bi se izbjeglo osamljivanje.

Također, iz vašeg pitanja se da zaključiti – a zaista se nadam da vas to ne vrijeđa, jer vi ste tražili savjet i ja se maksimalno trudim da vam dam najbolji savjet, onaj koji bih dao i svojoj kćerki – da su vaši parametri određivanja ko je dobar musliman malo poremećeni; ja ne negiram da među vašim prijašnjim momcima sigurno ima finih osoba, ali ne mogu da shvatim da neko želi javno počiniti veliki grijeh i ne samo to, već i druge (vas konkretno) poziva u to, pod izgovorom da je to mali grijeh, i poslije da mi kažemo kako je ta osoba dobar vjernik.

Moj savjet vam je da prekinete sa ašikovanjem, znam da je to u današnjem vremenu teško i da se oni koji se odluče na izvorno prakticiranje vjere smatraju konzervativnim i nazadnim, ali se strpite radi Allaha, očekujući Njegovu nagradu, također vam savjetujem da prekinete kontakt sa takvim osobama koje su sebi priuštile toliki “luksuz” da od djevojke koja nosi mahramu traže otvorenu nepokornost Allahu.

Moj savjet vam je također da, kada budete spremni za udaju, da tragate za osobom koja istinski čuva Allahove granice, istinski se boji Allaha i kada je u samoći, a i pred drugima, jedino sa takvom osobom možete postići sreću dunjaluka prije vječne sreće na ahiretu. Ako budete takvi, onda je očekivati Allahovu pomoć, kao i izlaz iz svake situacije, pa makar u našim očima bila i bezizlazna. Kazao je Uzvišeni Allah: “Onaj ko se Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz iz svake situacije.

Cijenjena sestro, ne zaboravi da stavljanjem mahrame ti više nisi “obična” žena, ti si žena čiji postupci kod ljudi važe kao izvor vjere. Svakako da je to poimanje neispravno, jer istina se ne vrednuje po ljudima, već ljudi po istini, ali pošto nam je takvo shvatanje nametnuto od strane našeg društva, onda treba da tom društvu pokažemo i prezentujemo vjeru islam u najboljem svjetlu.

Zamisli, cijenjena sestro, kako će biti nekoj sestri i bratu koji pokušaju da pojasne svojim roditeljima, rodbini i poznanicima da ašikovanje nije od islama, kao i to da je zabranjeno ljubljenje sa momcima, a oni onda, nesvjesni da tako iskazuju svoje neznanje, postupkom nekog, poput vaših prijašnjih momaka, budu argumentovali legitimnost tog djela. Zaista je to velika odgovornost, koje nažalost nisu svjesni mnogo koji krenu ovim putem!!!

Svakako da je vaša dosadašnja ustrajnost u tome, da ne činite taj grijeh, kao i strah od Allaha da prekršite vašu zakletvu, veliki pokazatelj vaše iskrenosti, čestitosti, morala. Zato vam savjetujem da ostanete čvrsti, bez kolebanja, na bedemu islama, da budete od onih koji će svojim djelima –prije riječi, pokazati kako se islam prakticira, i kako se i u našem podneblju može biti praktičar vjere, kao i istinski sljedbenik Allahovog Miljenika.

Ne treba, cijenjena sestro, da te boli mnoštvo onih koji slijede šejtanov put, kao ni malobrojnost onih koji se čvrsto drže istine, već treba da budeš ponosna, ali i zahvalna, što te je Uzvišeni Allah odabrao među hiljadama, ako ne i milionima drugih koji idu putem neistine. Kazao je Allahov Poslanik: “Islam je počeo kao stranac – pojedinac, i vratit će se kao stranac – pojedinac, a blago li se pojedincima.” (Muslim)
Allah nabolje zna.
_________________________________________________

3.  Napaštanje propuštenih dana nakon drugog ramazana

PITANJE:

Selam alejkum!

Od prošle godine ostalo mi je nekoliko dana ramazana da napostim. Od toga sam nekoliko napostila i još nekoliko mi je ostalo. Međutim, hvala Allahu, ostala sam trudna i veoma mi je teško postiti radi zdravstvene situacije. Na ljeto, inšallah, prije ramazana trebala bih da se porodim tako da prije ovog ramazana neću moći napostiti dane koje su mi ostali. Možete li mi reći šta je najbolje da činim, pošto čujem razne priče: da li da ostavim pa da napostim kad mognem i da platim iskupninu, to jeste nekog nahranim? Ja znam da je najbolje da se naposte propušteni dani, ali ne znam šta je bolje pošto ulazim u drugi ramazan te neću moći napostiti propuštene dane od prošlog ramazana. Allah vas nagradio!

ODGOVOR:

Uvažena sestro u vjeri, treba da znate da je mnogo muslimana i muslimanki koji u pogledu napaštanje čine velike greške, tako da se odluče na opciju iskupljivanja, nahranjivanjem siromaha, a oni ne potpadaju pod kategoriju koja može da se iskupljuje nahranjivanjem siromaha. Osobe koje imaju pravo da se iskupljuju nahranjivanjem siromaha za dane koje nisu postili samo su stare i iznemogle osobe i bolesnici čije su bolesti neizlječive, po tvrdnji kompetentnih i povjerljivih doktora.

Ostali, što obuhvata i trudnicu i dojilju, koji iz bilo kojeg drugog razloga ostave post, napostit će isti broj propuštenih dana i nije im dozvoljeno da se iskupljuju nahranjivanjem siromaha, a ako bi to i učinili, njihov dug prema Allahu ostao bi i dalje nevraćen.

Što se tiče vas i pitanja napaštanje, muslimanka treba da zna sljedeće:

1. Žena traba da zapamti ili da zapiše tačan broj dana koje nije napostila kako bi isti broj dan mogla napostiti. Kazao je Uzvišeni Allah: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi (pa ne posti), neka isti broj dana naposti.” (El-Bekare, 185)

2. Kada žena postane spremna za post, treba (pohvalno je) da požuri sa napaštanjem propuštenih dana kako bi na taj način što prije izvršila obavezu, iako požurivanje nije obaveza, već može da naposti tokom cijele godine.

3. Napaštanje propuštenih dana ne bi trebalo da se odgađa do sljedećeg ramazana, osim u slučaju onih žena koje imaju validan šerijatski razlog da to učine, kao one koje doje svoju djecu dvije godine, a post u tom periodu negativno djeluje na njihovo zdravlje ili na prisustvo mlijeka kojim hrani bebu, ili ponovo zatrudne pa ne budu u mogućnosti da to naposte.

Ona žena koje ne uspije da naposti propuštene dane do pojave sljedećeg ramazana, onda kada stekne uvjete za napaštanje samo će napostiti propuštene dane, bez da uz sve to još i nahranjuje po jednog siromaha za svaki dan. Da, jedan dio učenjaka smatrao je da ona žena koja odgodi napaštanje do iza sljedećeg ramazana, treba da uz svaki napošteni dan nahrani po jednog siromaha. Smatram da za to mišljenje ne postoji jasan dokaz.

4. Ne postoji šerijatska zapreka da dani koji se napaštaju ne budu jedni za drugima, već je dopušteno da žena posti (napašta) jedan dan, nakon toga pauzira nekoliko dana, a potom ponovo posti, a dopušteno je ako to može podnijeti da uzastopno napašta propuštene dane. Također, nema zapreke da se napaštanje odgodi do perioda kada je dan kraći ili kada su temperature podnošljivije. Šerijat ne gleda na dužinu dana u kojem čovjek nije postio, niti gleda na vremenske uvjete kada čovjek nije postio, pa je dopustio da se u danu koji je kraći i hladniji naposti propušteni dan koji je bio duži i topliji. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta