Odgovori

Tri pitanja i odgovora o razvodu braka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Tražila sam razvod braka od muža jer sam smatrala da sam ga prestala voljeti?

PITANJE: Tražila sam razvod braka od muža jer sam smatrala da sam ga prestala voljeti, meðutim kada smo se razveli uspostavilo se da je drugačije. Da li sam imala opravdan razlog da zatražim razvod braka od svog supruga i kakav će biti moj status na Sudnjem danu za to djelo? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Islamski učenjaci kada govore o razlozima zbog kojih je supruzi dozvoljeno da traži razvod braka od muža, izmeðu ostalog spominju i slučaj kada žena ne voli svoga muža i boji se da će taj prezir i nepostojanje ljubavi uzrokovati nepokornost njenom mužu, što je svakako grijeh. To su argumentovali poznatim hadisom Ibn Abbasa, r.a., da je supruga Sabita ibn Kajsa, r.a., došla Allahovom Poslaniku i kazala: “Allahov Poslaniče, ja ne zamjerim Sabitu na moralu niti na njegovom pridržavanju za vjeru, ali mrzim nepokornost u islamu’’, pa joj je rekao Allahov Poslanik: ‘’Hoćeš li mu vratiti baštu koju ti je darovao kao vjenčani dar?’’ ‘’Da’’, odgovorila je. Tada je Allahov Poslanik rekao Sabitu ibn Kajsu: ‘’Prihvati baštu i razvedi je.” (Buharija)

Na osnovu ovog hadisa, ja se nadam da vi niste grješni što ste tražili razvod braka, jer ste u tom momentu bili ubjeðenja da ga ne volite. I smatram da se na vas ne odnosi hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Koja žena zatraži od muža razvod braka bez razloga, njoj je zabranjen miris Dženneta.” (Hadis je zabilježili imami Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže od Sevbana, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)

Napomena: Kako god muž ne treba da u ljutnji ili nakon nekog problema požuruje sa razvodom braka, tako ni supruga ne treba da požuruje sa traženjem razvoda braka, već oboje trebaju da sačekaju dok se ‘’usijane glave ohlade’’, a tek nakon toga pri punoj svijesti, objektivno i realno pogledaju na bračno stanje, te da pokušaju uvažiti mnoge činjenice koje mogu djelovati na donošenje odluke, da se konsultuju sa onima koji su kompetentni za to, a nakon toga da donesu konačnu odluku.
Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.
_________________________________

Poigravanje sa razvodom braka

PITANJE: Imam situaciju da me je muž pustio 4 ili 5 puta dosad, a tvrdi da smo razvedeni samo dva puta, a da razvod u bijesu nije validan, tj. da je nekoliko puta to izgovorio u bijesu. Molim vas da mi date odgovor da li je to istinito, ili nas brak, pak, ne važi više?

ODGOVOR: Bismillah, ves-salatu ves-selamu ala resulillah… Ebu Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šta je ljudima pa se igraju sa Allahovim granicama/propisima; čas govoreći ´razveo sam te´, čas govoreći ´vratio sam te´ (tj. ženu u braku)!?“ (Musned, el-Bezzar, br.3117.; Sahih, Ibnu Hibban, 10/83.; Musned, el-Tajalisi, br.529.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.15295.)

Šejh Halid el-Muslih kaže: „Ono u šta je veliki broj ljudi zapao danas jeste poigravanje sa pitanjem razvoda braka, zbog neznanja spram propisa Talaka (razvoda braka) ili neozbiljnog shvaćanja svega toga, kao i negativnih posljedica koje zatim slijede, često puta čineći taj potez onda kada mu nije vrijeme, podcjenjujući ga – Allahovi smo i Njemu se vraćamo. Ljudi, bojte se Allaha kada je davanje razvoda u pitanju! Razvod braka je dio Šerijata Mudrog i nisu u pitanju strasti, niti opuštene emocije, niti prazne riječi! Igranje sa razvodom braka i nipodaštavanje tog propisa je igranje sa Allahovom, dž.š., Knjigom, što izaziva Allahovu, dž.š., srdžbu i kaznu.

Mahmud b. Lebid, r.a., prenosi da ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o nekom čovjeku koji je odjedanput tri puta ženu razveo, pa je ustao srdit i ljut, i rekao: „Zar da se sa Allahovom Knjigom poigrava, a ja među vama“, nakon čega neko od ashaba ustade i reče: “O Allahov Poslaniče, hoćul’ ga ubiti!?“ (Da’if. Sunen, el-Nesa’i, br.3348-3401.) Muževi, bojte se Allaha, dž.š., i znajte istinu ovom pitanju. Allah, dž.š., je u ovom aspektu života propisao brojne obaveze i pravila, stoga ih nemojte zanemarivati; odredio je granice, stoga ih nemojte prelaziti!

Ono što žalosti jeste da se velik broj ljudi nesuvislih snova i razmišljanja poigrava sa pitanjem razvoda braka, pa olahko daju razvod braka zbog najmanjeg nesporazuma i zbog ništavnog razloga. U tim pitanjima mu nije stalo do Allahove, dž.š., naredbe ili zabrane, niti tada Šerijatu pridaje značaj i pažnju. Velik je broj i onih koji daju neograničen broj razvoda, raznim povodima, ali se ne pridržavaju onoga što izgovaraju, pa će držati kod sebe ženu i živjeti s njom iako ju je bezbroj puta razveo, što mu je čini zabranjenom. Zinaluk i razvrat u svojoj kući!? – mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo.

Neke neznalice i maloumnici se poigravaju sa razvodom braka tako što se zaklinju razvodom braka, pa se često može čuti: Razvešću se ako se desi ili ne desi nešto, dok će oni najgori govoriti: Dajem razvod iz tri puta ako se desi ili ne desi nešto. Nema sumnje, o vjernici, da se onaj ko se na ovakav način ophodi sa razvodom braka poigrava sa tim ugovorom, pa je samim tim sebe izložio velikoj opasnosti.

Sa razvodom braka se poigrava i onaj koji svaki čas ženi prijeti razvodom braka, jutrom i navečer, što nikako ne spada u lijep suživot i jedna je vrsta potcjenjivanja i izigravanja – pa ili drži ženu onako kako je red i kako treba, ili je lijepo i časno otpusti!

O muževi, bojte se svoga Gospodara, i oporučejm vam da se prema ženama lijepo ophodite! One su vaše pomoćnice, pa poštujte Allahove svetinje – ne bi li ste se spasili! Allah, dž.š., je propisao razvod braka radi velike mudrosti. Riječi razvoda su gorke, bolne, stroge ako se dese onda kada im nije vrijeme, ali ako se dese onda kada im je vrijeme onda su te riječi slatke, vesele, radosne i oslobađajuće – onako kako nam je to Allah, dž.š., propisao.

Ako neko želi da se razvede u momentu kada je razvod dozvoljen, neka ženi uputi samo jedan razvod braka, ne više, jer sve što prelazi jedan razvod braka smatra se novotarskim, zabranjenim razvodom. Ono što je za čuđenje jeste postupak nekih maloumnika koji od jedanput daju tri razvoda braka – nakon čega se obično pokaju zbog toga, pa “lete istokom i zapadom” tražeći nekog ko će mu dati fetvu da mu brak nije razveden, a sve iz svoje gluposti, maloumnosti i neznanja.

Ko se odluči na razvod braka, učiniće to onda kada mu žena bude u periodu čistoće pod uslovom da u tom periodu nije spavao sa njom. Dakle, nije mu dozvoljeno razvesti ženu dok je u periodu menstruacije, niti u periodu čistoće u kojem je spavao sa njom, izuzev u slučaju da se sigurno zna da mu je žena trudna i noseća – u toku perioda trudnoće dozvoljeno je dati razvod braka i kao takav je legalan i dozvoljen.

Ako čovjek da razvod braka ženi nakon kojeg ima pravo na njen povraćaj, neće izgoniti svoju ženu iz kuće sve dok joj ne prođe period ‘Iddeta (iščekivanja) nakon razvoda braka, i ona ima status njegove žene sve dok je u periodu ‘Iddeta (iščekivanja), nakon kojeg se ima pravo na povraćaj, stoga bojte se Allaha, dž.š., kada je razvod braka u pitanju i nemojte žuriti s time. Možda vam je nešto mrsko, ali vam je Allah, dž.š., u tome podario velikog dobra!“

Pogledaj: http://www.al-forqan.net/articles/488.html

Sve u svemu, vi i vaš muž morate otići kod nekog šerijatskog kadije koji ima iskustva po pitanju brako-razvodnih parnica, pred kojim ćete detaljno iznijeti vaš slučaj, kako bi, uz Božiju pomoć, presudio u vašem sporu. A Allah, dž.š., najbolje zna.

Odgovor priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
_________________________________

Onaj koji je rekao svojoj supruzi: “Ako dodirneš moj mobitel idi svojima“?

PITANJE: Dogodila se prepirka između mene i moga supruga oko njegovog mobitela, a zbog mojih čestih poziva mojima, tako da mi je te prilike doslovno rekao: “Ako ga još jednom dodirneš idi svojima, ako ga još jednom dodirneš idi svojima“, u isto vrijeme rukama pokazujući (što je upućivalo na isto značenje onoga što je govorio). Pa sam ga pitala o njegovoj namjeri, pa mi je rekao da je time htio samo da me zaplaši, da ne bih drugi put zvala sa njegovog mobitela. Da li se sa ovim desio razvod ako se ispunio uslov koji je on spomenuo u svome govoru? I da li su njegove riječi jasne i dovoljne kada je u pitanju razvod braka, ili su od stvari koje samo upućuju na njega?

ODGOVOR: Hvala pripada Uzvišenom Allahu. Riječi kojima se izriče razvod braka se dijele u dvije grupe: Riječi jasnog i riječi prenesenog značenja. Što se tiče riječi jasnog značenja, one u sebi i svome značenju najčešće ne upućuju na bilo šta drugo osim razvoda braka. Kao što je slučaj sa riječima: Razveo sam te (pustio sam te), razvedena si (puštena si) i tome slično, sa čijom upotrebom se ispunjava razvod braka, bez obzira što suprug to ne namjerava.

A što se tiče riječi prenesenog značenja, one u sebi mogu da sadrže značenje samog razvoda braka, ali i druga značenja. Kao što su riječi koje je upotrebio tvoj suprug: „ Idi svojima„ , koje mogu imati značenje razvoda, a mogu da imaju i druga značenja. Tako da je propis kod ovih riječi prenesenog značenja da se sa njihovom upotrebom razvod braka ne dešava, osim ako suprug nije baš to namjeravao. Pa ako je tvoj suprug njima namjeravao razvod braka, on se je time i desio, ako se je ispunio uslov postavljen sa njegove strane, a što je bio dodir njegovog mobitela. S druge strane, ako nije namjeravao razvod, ništa se nije desilo.

To što je sa svojim riječima namjeravao da te zaplaši, ne smeta da je u isto vrijeme želio time i razvod braka, jer česta je pojava da suprug plaši svoju suprugu razvodom braka, kako bi prema njemu manje griješila i bila mu pokornija. Odatle je na suprugu da ne upotrebljava riječi jasne, a i one prenesenog značenja koje upućuju na razvod braka, te je na njemu da se potrudi da rješava probleme u atmosferi ljubavi i međusobnog razumijevanja. Dok je na supruzi da se pokorava svome suprugu, i nastoji da pridobije njegovo zadovoljstvo, a sa druge strane nema pravo da griješi prema njemu, da ga srdi, niti da od njegovog imetka uzima bez njegove saglasnosti. Allaha dž.š. molim da nas uputi na ono što voli i sa čim je zadovoljan, a Allah najbolje zna.

Preveo: Bekir Hodžić  - www.minber.ba/fetve

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta