Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Hoće li čovjek još u kaburu znati koje je njegovo odredište nakon presude na Sudnjem danu, tj. hoće li već u kaburu znati da li ga čeka džehennem ili džennet?

ODGOVOR: U kaburu vjernik i nevjernik neće biti isto tretirani, a svaki će čovjek nakon kaburskog ispita pouzdano znati hoće li poslije presude na Sudnjem danu biti raspoređen u džennet ili u džehennem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvijestio nas je o pojedinostima izlaska duše iz tijela, prisutnosti melekâ, otvaranju nebeskih kapija vjernicima, a njihovih zatvaranja pred nevjernicima i grešnicima…

El-Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao sljedeće: “Kad vjernik napušta ovaj svijet a odlazi na ahiret, siđu meleki s neba, svijetlih lica kao sunce, i donesu kefine, poveze i mirise iz dženneta; posjedaju daleko od njega. Utom se pojavi Melek smrti, sjedne pored njegove glave i rekne: ‘O čista dušo! Napusti tijelo, s Božijim oprostom i Njegovim zadovoljstvom!’ (…) I meleki vrate njegovu dušu u tijelo pa se potom pojave dvojica meleka, posjednu ga i upitaju: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ On odgovori: ‘Moj je Gospodar Allah.’ ‘Koja je tvoja vjera?’, upitaju oni, na šta on odgovori: ‘Moja je vjera islam.’ Meleki ga upitaju: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ On odgovori: ‘On je Allahov poslanik.’ Naposlijetku ga upitaju: ‘Čime si se bavio?’ ‘Čitao sam Kur’an, vjerovao u njega i potvrđivao njegove ajete.’

Tad se začuje glas s neba: ‘Moj rob istinu govori, zastrite ga i prekrijte džennetom i dženetska mu vrata otvorite!’ Do njega će džennetski dah i lagodnost doprijeti, a mjesto u kaburu bit će mu prošireno dokle mu pogled seže. I pojavit će se prelijep čovjek koji će imati otmjenu odjeću i prijatan miris. Reći će mu: ‘Raduj se svojoj sreći! Ovo je tvoj obećani dan!’ ‘A ko si ti? Na tvom se licu vidi da donosiš lijepe vijesti’, upitat će čovjek. Onaj će odgovoriti: ‘Ja sam oličenje tvojih dobrih djela. Boga mi, revno si slušao Allaha, a sustezao si se od grijehâ, pa neka te Allah nagradi dobrim!’ I on će povikati: ‘Gospodaru, daj da što prije nastupi Sudnji dan, da se što prije sastanem sa svojom porodicom i dobijem zasluženu nagradu!

A nevjerniku na kraju dunjalučkog života dolaze meleki s neba, crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu pored njega dokle dopire pogled, a onda dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave i kaže: ‘Zla dušo, izađi uz Allahovu srdžbu i gnjev!’ Zatim mu čupaju dušu, kao što se grebenom čupa mokra vuna, a potom je stave na grubo platno, pa iz nje izađe najgori smrad lešine. Zatim se upute prema nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: ‘Ko je ta zla duša?’ A ovi odgovaraju: ‘To je taj i taj’, nazivajući ga najgorim imenima kojim su ga ljudi zvali na dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do zemaljskog neba. Potom zatraže da im se otvore nebeska vrata, ali se ona neće otvoriti. (…)

Pošto do nevjernika dopre džehennemska vrelina i žestina, a kabur mu se stijesni toliko da mu rebra jedna kroz druga prođu, bit će mu rečeno: ‘Žali zbog onog što te čeka, ovo je dan koji ti je obećan! Snebivao si se u poslušnosti Allahu, a hitao si činiti grijehe, pa neka te Allah kazni!’ Zli čovjek onda upita: ‘A ko si ti što mi donosiš zle vijesti?’ Ovaj mu odgovori: ‘Ja sam oličenje tvojih loših djela.’ I on će povikati: ‘Gospodaru, učini da ne nastupi Sudnji dan!’ A zatim će mu biti dodijeljen onaj koji je slijep i gluhonijem, a koji u ruci ima ogromni čekić uslijed čijeg bi se udara brdo pretvorilo u prašinu. Udarit će ga i pretvoriti u prašinu pa će ga Allah vratiti u pređašnji oblik, i ovaj će ga opet udariti… Paćenik će toliko vrištati da će njegov vrisak čuti sve osim ljudi i džina.” (Ahmed)

Riječi: “Gospodaru, daj da što prije nastupi Sudnji dan, da se što prije sastanem sa svojom porodicom i dobijem zasluženu nagradu!”; “Gospodaru, učini da ne nastupi Sudnji dan!” dokazuju da će čovjek još u kaburu znati svoje konačno boravište. A Allah najbolje zna.
_______________________________________

PITANJE: Moja žena zahtijeva da majci, koja živi s nama u stanu, unajmim drugi stan i odvojim je od nas jer između njih dvije često dođe do nesuglasica. Šta mi savjetujete?

ODGOVOR: Dragi Allah rekao je: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (el-Isra, 23, 24);

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.” (Lukman, 14, 15)

Ashab po imenu Muavija es-Sulemi, radijallahu anhu, ispričao je: “Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio mu se: ‘Allahov Poslaniče, želim poći s tobom u borbu na Božijem putu, zarad Allahova lica i nagrade na budućem svijetu!’ ‘Teško tebi! Je li živa tvoja majka?’, upitao me Poslanik pa sam odgovorio da jest, i on mi tad kaza: ‘Vrati se kući i čini joj dobročinstvo!’ Prišao sam Poslaniku s druge strane te ga isto to upitao, a Resulullah mi je isto odgovorio. Zatim sam mu prišao sprijeda, a Poslanik mi je tad, treći put, rekao: ‘Teško tebi! Ne odvajaj se od majčinih nogu, tako ćeš džennet zaslužiti!’” (Ibn Madža)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ponižen bio! I još jednom, ponižen bio!” “Na koga se odnose te riječi, Allahov Poslaniče?”, prisutni upitaše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ponižen bio onaj uz koga jedan roditelj ili oba starost dožive a on ne zasluži džennet čineći im dobročinstvo!” (Muslim)

Zar možete i pomisliti da se odvojite od majke, one koja Vas je nosila ravnih devet mjeseci ispod svog srca, i koja Vas je s mukom rodila, i koja Vas je svojim mlijekom hranila, i koja bi pristala da gladuje a da Vama ništa ne nedostaje, i čija je ljubav iskrena, i koja bi za Vas sve na svijetu dala, i koja želi živjeti s Vama, i koja očekuje Vaše dobročinstvo, i zbog koje možete džennet zaslužiti… Ako poslušate suprugu u tome, bojim se da će se na vas sručiti Allahova ljutnja i da će vam On oduzeti blagoslov u životu.

Uzvišeni Allah kaže da se prema roditeljima mora biti korektno čak i ako oni nisu muslimani i ako odvraćaju od islama; Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da se čovjek ne odvaja od majčinih nogu – a Vaša supruga, uputio je Allah, kaže: “Nađi svojoj majci stan! Ne želim živjeti s njome!” La ilahe illallah! Neka se boji Uzvišenog Allaha!

Šejhu Muhammedu eš-Šenkitiju, jednom od najvećih savremenih učenjaka, postavljeno je pitanje: “Mnogopoštovani šejhu, živim u blizini svoje majke, pa se brinem o njenim potrebama, kupujem joj hranu i sve što joj je potrebno, ali je moja žena ljubomorna zbog toga. Kako da se postavim prema supruzi?

On je dao sljedeći odgovor: “Hoće li tvoja supruga biti ljubomorna, hoće li umrijeti od ljubomore – ne razmišljaj o tome, neka te to uopće ne zanima kad je riječ o tvojoj majci. Ne obraćaj pažnju na suprugu, makar njena ljubomora dostigla do neba ili prodrla u zemlju! Kakva je to supruga koja odvraća sina od dobročinstva prema majci, koja ga je tegobno nosila i tegobno rodila?! Ko će majci, ako ne sin, uzvratiti dobročinstvom?! Ta je žena neznalica! Neki učenjaci kažu da takva osoba nije ljubomorna nego je luda. Teško onoj supruzi koja se ispriječi između sina i njegove majke! Brate, čini dobročinstvo svojoj majci dok je živa, prije nego što budeš plakao zbog njene smrti! Nikome, ni ženi, ni djeci, ni prijateljima, nemoj nipošto dati prednost nad svojim roditeljima!

Sjeti da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ne odvajaj se od majčinih nogu, tako ćeš džennet zaslužiti!’ Ušutkaj svakog ko te odvraća od činjenja dobročinstva prema majci! Reci supruzi: ‘Nemoj da si slučajno progovorila jednu negativnu riječ protiv moje majke!’ Supruga kod muža polaže određena prava, ali on njenim pravima ne smije udovoljavati nauštrb prava roditeljā…”

Zatim je šejh Muhammed, sačuvao ga Allah, učinio dovu u kojoj se obratio Uzvišenom Allahu da njemu i svim prisutnima pomogne u činjenju dobročinstva prema roditeljima i da im oprosti grijehe. Učeći dovu rasplakao se i rasplakao je prisutne…

Dobro je da svekrva prepusti svojoj snahi i svom sinu uređenje kuće i da se, koliko je to više moguće, ne miješa u njihov odnos. A snaha joj na to treba uzvratiti dobročinstvom odnoseći se prema njoj kao prema svojoj majci.

Allahu, Gospodaru naš, učini da steknemo zadovoljstvo svojih roditelja!
______________________________________

Pitanje: Primjetno je da neki ljudi ne umiju postaviti pitanje učenom čovjeku i da ne drže do pravila lijepog ponašanja kad je o tome riječ. Možete li nešto o tome reći?

ODGOVOR: Pitanje treba biti kratko, jasno i praktično; ako je pitanje kratko i jasno, lakše je na dati odgovor. Nerijetko se dogodi da onaj koji pita u tri reda ispriča kako je on dobar vjernik, kako klanja svaki namaz, posti, daje sadaku i tako dalje, a zatim postavi pitanje mora li ponoviti namaz zato što je prije abdesta zaboravio izgovoriti bismillu. Kakve veze ima izostavljanje bismille i činjenica da je taj čovjek darežljiv?

Neka se zato ne ljute oni koji dobiju odgovor sljedećeg sadražaja: “Molim Vas, skratite svoje pitanje!” I nerijetko se događa da ljudi postavljaju apstraktna pitanja.

Koristim se ovom prilikom da podsjetim na sljedeće:

• ne spada u pravila lijepog ponašanja da se u meil umeću linkovi s video-zapisima, slikama, tekstovima i tako dalje;

• čovjek ne umije tumačiti snove, a volio bi da to umije i da ima vremena pa da bude na raspolaganju svakom ko je usnio lijep san;

• čovjek ne odgovara na pitanja koja su poslana na još nekoliko adresa;

• čovjek ne komentira ničije stavove ni mišljenja, pa neće odgovoriti na ovako postavljeno pitanje: “Taj i taj daija kaže tako i tako, zbog čega je to rekao, je li u pravu, šta Vi mislite?”;

• čovjek ne otvara povratne meilove iz praktičnog razloga što neki ljudi imaju vremena i žele se dopisivati s daijom ili pak žele pobiti odgovor koji su dobili;

• čovjek nema vremena odgovarati ljudima gdje i kad koji daija ima predavanje, odnosno gdje se može nabaviti koja knjiga, odnosno kako stupiti u kontakt s onim koji uči rukju;

• onaj ko nije zadovoljan odgovorom ne treba daiji poslati meil u kojem mu se protivi; još gore je da meil pošalje pod plaštom sugestije;

– čovjek sebi daje za pravo da ne odgovori na pitanja (s neba pa u rebra) koja su postavljena bez selama. Fenomen je i to da od portala NUM rješenje za svoje probleme traže čak i nemuslimani, ali se lijepo obrate i zahvale se za odgovor, a dotle neki muslimani ne umiju prije pitanja nazvati selam;

• lijepo je persirati daiju koga čovjek lično ne poznaje, pogotovu ako je daija stariji;

• čovjek nema vremena čak ni ovlaš pročitati preduga pitanja (ispovijesti), a kamoli na njih odgovoriti.

Molim Allaha, Gospodara svjetova, da naša djela budu učinjena samo zarad Njegova lica.

Abdurrahman Kuduzović, prof.
Vaša pitanja šaljite na adresu: fetve.num@hotmail.com

________________________

POSTOVANA BRACO I SESTRE, PODSJECAMO VAS DA APRILSKO-MAJSKA AKCIJA PRIKUPLJANJA POMOCI ZA SIROMASNE U BIH I ZA DAVU TRAJE JOS SAMO NEKOLIKO DANA: https://www.n-um.com/?q=node/6699

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta