Odgovori

Uzimanje kamatnog kredita za školovanje djece

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum. Da li je dozvoljeno samohranoj majci da uzme kamatni kredit da bi školovala 2 studenta, dvije kćerke, jer nema druge mogućnosti? Nema od  koga da posudi novac, a već je zadužena. Molim vas da pomognete, da se ne bi ogriješili prema Allahu, dž.š.

ODGOVOR: Uvažena i cijenjena sestro u vjeri, problem s kojim se vi susrećete je isti problem s kojim se susreću mnoge druge porodice. Nastavak školovanja djece je svakako više nego plemenit cilj. Naročito u današnjem dobu, kada se vrijednost čovjek gleda kroz njegovu diplomu. S druge strane svima nama su poznati kur’ansko-hadiski argumenti koji podstiću insana na sticanje nauke. Pitanje koje se nameće glasi: da li legitimnost tog cilja opravdava činjenje onoga što je vjerom veoma strogo zabranjeno.

Nama svima muslimanima bi trebalo da bude poznato koliko islam strogo zabranjuje kamatu. Uzvišeni Allah u suri El-Bekara objavio je ajete koji strogo zabranjuju kamatu: „Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: “Kamata je isto što i trgovina.” A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika. One koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite. I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.” (El-Bekara, 275-281)

Allahov Poslanik je također izrekao mnoge hadise u kojima na najstrožiji način zabranjuje kamatu. U jednom od njih je kazao: “Čuvajte se sedam uništavajućih grijeha, pa je između ostalog spomenuo i kamatu.” (Buharija i Muslim)

Mnogo je ljudi koji ne znaju da u pogledu zabrane poslovanja s kamatom ne postoji razlika između uzimanja kamete i davanje (plačanja) kamate. Tako ćemo naći da mnogi misle da je grijeh da se kamata traži o drugih, ali da je nije grijeh plačati. Allahov Poslanik je prokleo onoga ko je uzima (jede) ko je daje, ko je zapisuje i dva svjedoka koji svjedoče kamatu, pa je kazao: oni su podjednaki. (Muslim)

U islamu validnost cilja (u ovom slučaju je to školovanje) ne opravdava korištenje zabranjenih metoda, a koja se ogleda u uzimanju kamatnog kredita.

Stoga, cijenjena sestro u vjeri, vaša majka ako ne može da posudi novac na dozvoljen način, baz kamate, onda joj nije dozvoljeno da to čini uzimajući kamatni kredit, pa makar cilje toga zaduživanje bio nastavak školovanja djece. Bolje je da ta djeca ostanu bez daljenjeg obrazovanja, iako mi pozivamo na školovanje i nastavak obrazovanja općenito, ali u granicama onoga što je dopušteno, nego da od svoje rane mladosti odrastaju u najvećim grijesima.

Ustrajte u sustezanju od grijeha, naročito onih najvećih, i oslonite se na Onoga u čijim rukama su riznice Zemlje i nebesa, i znajte da vas Allah neće ostaviti na cjedilu nakon što radi Njega ostavite određenu stvar. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne je prilike nekog beduina uzeo za ruku, pa mu je između ostalog rekao i sljedeće: ”Uistinu nećeš ništa radi Allaha ostaviti, a da ti Allah ono što si ostavio neće zamijeniti nečim što je bolje i vrednije od toga.’’ (Bilježi ga Ahmed u Musnedu)

Isto tako, kazao je Uzvišeni Allah: “Onaj ko se Allaha bude bojao, On će mu podariti izlaz iz svake situacije.” (Talak, 2) A Allah najbolje zna.

Mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta