Švedski

Vad är Koranen?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Koranen är Allahs ord som profeten Muhammed (saw) fick från Allah genom ängeln Jibril (Gabriel).

Allt i Koranen är Allahs ord. Profeten Muhammed (saws) fick hela Koranen under 23 år. Efter profeten Muhammeds död samlades allt som han fick under de här 23 åren i en bok. Boken kallas Koranen. I Koranen kan vi läsa om allt det som Allah säger till oss och till alla människor. Allt det som gör att vi ska kunna leva ett bra liv.

Vad kan vi läsa i Koranen?

Koranen är den viktigaste boken för muslimer. Därför ska vi som muslimer anstränga oss att försöka förstå Koranen och följa det som står i den. Koranen handlar om att Gud, Allah, är den ende guden. Det finns ingen annan gud. Där står det också att det är Han har skapat allt som finns på jorden och allt som finns i himlen.

Där står att Allah vet allt och ser allt. Vi kan också läsa i Koranen om livet på jorden och livet efter döden.

I Koranen kan vi läsa om att Allah skapade inte bara människor, han skapade också andra varelser: änglar och jinner.

Om Domedagen och livet efter döden

I Koranen står det mycket om livet efter döden. På Domedagen kommer Allah kommer att uppväcka alla döda. Om man mest har gjort goda gärningar på jorden kommer man att gå till Paradiset (Jannah).Och om man har gjort mest onda gärningar kommer man till Helvetet (Jahannam).

Men Allah är barmhärtig. Om du har gjort onda saker och du ångrar dig innan du dör så kommer Allah att förlåta dig för de syndern som du har gjort om du ber Allah om förlåtekse.

Allah beskriver Paradiseti Koranen som en underbar plats med ina trädgårdar, blommor, fåglar och floder men Allt som finns i Paradiset är myckat bättre och mycket finar än de finaste sakerna i världen.
Om Profeterna

I Koranen kan vi läsa om tidigare profeter. Allah sände många profeter till människorna före profeten Muhammed(saw). Allah sände profeterna för att säga till människorna att de bara ska dyrka Allah och göra goda saker. Några av pofeterna för profeten Muhammed (saw) är Adam (as), Ibrahim (Abraham) (as), Musa (Mose) (as)*, och Isa (Jesus)(as). Muhammed(saw) är den sista profeten. Det kommer inga andra pofeter efter honom.

Vad finns det mer att läsa i Koranen?

I Koranen kan vi också läsa om de första människorna Adam (as) och hans fru Eva (Hawwa)och deras barn Qabil och Habil. Adam var den första människa som Allah skapade och han var den första profeten.. Sedan skapade Han Eva. Alla människor kommer från Adam och Eva.

Vi kan också läsa om halal och haram. Halal betyder det som är tillåtet för oss att göra och haram är det som är förbjudet för oss att gör. Exempel på något som är haram är alkohol. Det är inte tillåtet så det är haram att dricka, köpa eller sälja alkohol.

När vi vet vad som är skriven i Koranen och följer det, blir vi då goda muslimer. Det finns där regler för hur muslimer ska göra i olika situationer och hur man ska behandla andra och sina föräldrar. Dät står det också regler för äktenskap, skilsmässa och mycket annat.

Kapitel och verser

Koranen är indelad i 114 kapitel. Ett kapitel i Koranen kallas en sura. Det betyder att det finns 114 suror i Koranen. Varje sura har ett namn. Till exempel finns en sura som heter sura al-Fil (Elefanten).

Varje sura består av ett antal ayat (ayat är plural. Aya är singular). Aya kallas vers på svenska.

Hur läser man Koranen

Koranen är skriven på arabiska, det språk som pofeten Muhammed (saw) och hans folk talade. För de som inte talar arabiska finns Koranen översatt till andra språk, men översättningarna betraktas inte som en riktig Koran. Det är bara den arabiska som är en riktig Koran, de andra är tolkningar eller översättningar. Därför lär sig många muslimer arabiska för att kunna läsa Koranen.

Ordet Koran betyder recitation(uppläsning). Att recitera innebär att läsa upp utantill, ur minnet.

De flesta muslimer försöker lära sig delar eller hela Koranen utantill. Man läser verser från Koranen varje dag när man gör salat (bön).I varje bön läser man den första suran i Koranen, al-Fatiha.

Koranen är den viktigaste boken för muslimerna eftersom den kommer från Allah. Vi måste därför behandla den med stor respekt.

Innan vi rör vid Koranen måste vi ha wudu (tvagning på svenska). Klicka på den här länken för att läsa om hur man gör wudu

Så här gör du wudu: http://www.barnskolan.com/wudu.shtml

När du börjar läsa Koranen börjar du med att säga först: Aoodhu billahi minash shaitanir rajim, vilket betyder på svenska :

Jag söker Allahs beskydd från shaitan den utstötta (den som är utanför Allahs barmhärtighet).

Sedan säger du: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Man säger så i början av alla suror (förutom sura al-Tawba som är sura nummer 9). På svenska betyder det:

I Allhas namn, den barmhärtige, den nåderike. Och sedan kan du börja läsa det du vill läsa i Koranen.

När man läsar en sura i Koranen börja med orden : Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Man säger så i början av alla suror (förutom sura al-Tawba som är sura nummer 9). På svenska betyder det: I Allhas namn, den barmhärtige, den nåderike.

Den första sura i Koranen heter sura Al- Fatiha. Den har 7 verser (Ayat). Al-Fatiha betyder ”Öppningen” på svenska. Den är sura nummer 1 i Koranen.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim(1)

Al-Hamdo Lillahi Rabbil-Alamin.(2)

Ar-Ramanir-Rahim.(3)

Maliki Yaumid-Din.(4)

Iyaka Na’bodo Wa Iyaka Nasta-in.(5)

Ihdinas-Siratal-Mustaqim. Siratalladhina An-amta Alaihim.(6)

Ghairil-Maghdobi Alaihim Wa lad-dhallin.(7)

Den längsta suran i Koranen är sura Al- Baqarah som är sura nummer 2. Och den har 286 verser (Ayat). Baqara betyder ko på svenska.

Och den kortaste suran är sura nummer 108 och den heter Al-Kawthar. Den har 3 verser (Ayat).

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Inna A’tainakal-Kawthar.(1)

Fa-salli-li-Rabbika Wanhar.(2)

Inna shani-aka huwal-abtar.(3)

De första Koranversena som profeten fick av ängeln Gabriel, var de fem första verserna i sura al-Alaq:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Iqra’ Bismi-Rabbikal-Ladhi Khalaq.(1)

Khalaqal-Insana min Alaq.(2)

Iqra’ Wa Rabbukal-Akram.(3)

Alladhi Allama Bil-Qalam.(4)

Allamal-insana Ma lam Ya’lam.(5)

www.barnskolan.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta