Švedski

Betydelse och behov av religion

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Religion är människans medfödda behov. Det finns frågor som endast religion kan ge svar på. Människan är intresserad av sådana frågor och hon söker svar. Det finns inte en människa som inte skulle vilja veta hur hon kom till den här världen, varför är hon på den här världen och vad som ska hända efter döden. Vetenskapen kan inte ge svar till såna här frågor…

Utan religion skulle vi inte kunna veta, att förutom detta, finns liv effter döden. Utan religion skulle vi inte kunna veta om domedagen, då varje människa kommer att stå framför Allah, för att stå till svars för sina handlingar. Religion lär oss att Allah kommer att belöna oss på domedagen för våra goda handlingar och straffa oss för våra dåliga handlingar och synder.

Att människan är i behov av religion (tron) säger även faktan att den (religion) är lika gammal som människan själv. Från och med första människan och genom hela människans historia, fanns det inte folk som inte hade åtminnstone någon typ av religion. Om det inte var uppenbarelse från Gud, så var det religion som människor själva hittade på. Även de ociviliserade stamar har en religion och det här är bevis på att religion är människan medfödd, att känslan för tron är medfödd och människan tar den med sig till den här världen. Människan föds med detta.

När det gäller vår tillfälliga vistelse på jorden, så lär oss religionen att varje människa ska smaka döden. Därför accepterar en troende lätt döden, för att ingen kan stoppa döden. För en troende, allting som händer i livet, har sin meningt – likväl döden. För en riktig och ärlig troende, döden är inte något hemst. Den innebär bara början av ny liv, som är högre än detta.

Tron stärker oss. Den ges oss förtroende på Allah och Han är den störrsta skydd. Tron lär oss att vara enträgen och låter oss inte ge upp. Den uppmuntrar oss till allt som är bra och lär oss att gå ifrån allt som är dåligt.

Även de som påstår att de inte har någon tro – har en tro. De tror starkt på seger av deras ideologi, de tror på sin framgång och de tror på mycket annat. När Allah pratar om sanningens förnekare så säger Han: “Ni har er tro – och jag har min tro!” (Al-kafirun, 6)

Altså, även när det gäller icke troende, så nämns det att de har en tro, även om den är felaktig. Allt detta säger oss att det inte finns en människa som inte tror på någonting även om hon påstår att hon är ateist.
På grund av allt detta kan man förstå att religion är varje människas behov och att man inte kan leva utan den.

Insikt om Gud

Det finns två sätt som man kan komma fram till att Gud finns: Förnuft och uppenbarelse.

Med hjälp av sin förnuft så kan man komma fram till att det finns en Allsmäktig väsen, Skaparen. När man ser omkring så är det helt klart att ingenting av det man ser kunde ha uppkommit av sig själv eller av en slump. Varje föremål har sin uppfinnare. En förnuftig människa vet att det inte finns en bok utan författare, inte heller hus utan murare eller stol utan snickare, mjölk utan en ko, får eller get osv. I alla ovannämda fall, uppfinnarna är människor och djur.

Om man, på natten, betraktar klar himmel, så kommer man att se många stjärnor. Man har läst atronomi och fått veta att det finns miljarder stjärnor. Man tvekar inte på detta eftersom det handlar om fastställda vetenskapliga bevis. Som en förnuftig människa, om man förtsätter att fundera, så kommer man till slutsats att även alla dessa stjärnor inte har uppkommit av en slump eller av sig själva. Även dem har sin uppfinnare. Är det människor, djur eller växter? Faktum är att någon har skapat dem.

Det är, utan tvekan, någon som är mycket starkare, mycket mer intelligent och mycket mer kunnig än människan, speciellt när vi vet att Han håller universum i ordning på ett helt perfetkt sätt. Precis som människors lagar och regler har sin regering så har även de lagar som råder i universum sin befälhavare. Allt det här säger oss att det finns en Allsmäktig väsen som folk kallar olika men vi muslimer kallar Honom – Allah. På det här sättet kommer man, med sin förnuft, till insikt att det finns en Gud.

Det andra sättet som man kan komma fram till att Gud finns är uppenbarelse från Gud. Det gå till på så sätt att Allah väljer någon av sina tjänare att vara hans profeter, som får till uppgift att informera människor att de har en Skapare. Då kommer de de även tydliga bevis på att Gud finns och sen råder de folk att vara trogna till Gud.

Det är upp till människan att välja mellan en fullkomlig fakta att Gud finns eller att avvisa den och välja villfarelse.

Översättning: Nörrköping unga Muslimer

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta