Kur'an
gray concrete building

Visoki zid na kojem će boraviti oni čija su dobra i loša djela jednaka / Sura El-A’raf (Bedemi)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

Prethodno spomenut hadis o 7 dugih sura

Imena sure:

El-A’raf – bedemi, zbog spominjanja bedema na kojima će biti oni koji imaju isti broj dobrih djela i loših

El-Miqat – tačno određeno vrijeme, zbog kazivanja o Musi i vremenu kada je razgovarao sa Allahom

El-Misak – ugovor, zbog spominjanja ugovora između Allaha i sinova Ademovih

Intencije sure:

Glavna intencija sure: upozorenje onome koji se okrene od onoga u šta poziva prethodna sura kroz prizmu sukoba između imana i kufra i konačnice (propasti) prijašnjih naroda koji su se okrenuli od objave i ostali u nevjerstvu.

Teme sure:

sura sadrži 4 teme:

1. Uvod koji sadrži poziv u vjerovanje i upozorava na obračun na Sudnjem danu.

2. Sukob između imana i kufra kroz kazivanje o prijašnjim poslanicima, alejhimus selam, i konačnicu vjernika i nevjernika.

3. Racionalni dokazi koji potvrđuju tevhid i upozoravaju na kufr kroz kazivanje o zavjetu koji je uzetom od sinova Ademovih, kazivanje o onome koji je odbacio Allahove ajete, kroz razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje, kroz stanja onih koji pridružuju Allahu partnere u onome čime ih Allah opskrbljuje od potomstva.

4. Zaključak koji povezuje i potvrđuje prethodno spomehuto.

Povezanost imena sure sa intencijama:

Pošto je glavna intencija sure sukob između imana (koji vodi ka Džennetu) i kufra (koji vodi ka Vatri) sura biva nazvana po visokom zidu na kojem će boraviti oni čija su dobra i loša djela jednaka. Oni će gledati i skupinu imana, priželjkujući da budu sa njima u Džennetu, i skupinu kufra, strahujući da ne završe sa njima. Na ovaj način se ime sure potpuno uklapa sa intencijom, uz išaret onima koji čitaju suru, koji su poput ljudi na El-A’rafu gdje imaju uvid i na skupinu imana i skupinu kufra da upotrebe svoj razum i da izaberu kojoj će skupini pripasti. A Allah najbolje zna.

Povezanost početka i kraja sure:
Na početku sure Uzvišeni obavještava Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da zbog Kur’ana ne treba osjećati u prsima tegobu. Na kraju sure Allah pojašnjava zašto je Kur’an objavljen:

“Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputa i milost za ljude koji vjeruju.”

Povezanost sa prethodnom surom:
Sura El-En’am poziva u Tevhid jasnim dokazima, dok sura El-A’raf upozorava sve one koji se okrenu od jasnih Kur’anskih dokaza da ne završe kao prethodni narodi.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta