Kur'an

Vrijednost učenja Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Učenje Kur’ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod Uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga je dosta ajeta i hadisa koji podstiču vjernika na učenje i izučavanje Kur’ana.

Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najbolji od vas su oni koji nauče Kur’an i njemu druge poučavaju.“ (Buharija, Fethul-bari, 9/74)

Prenosi se od Ebu Musaa el-Eš’arije da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Vjernik koji uči Kur’an je poput dunje, lijepog je i okusa i mirisa. A onaj koji ne uči Kur’an, on je poput datule, lijepog je okusa, ali je bez mirisa.

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Vjernik koji uči Kur’an i postupa po njemu je poput dunje, lijepog je i mirisa i okusa. A vjernik koji ne uči Kur’an, ali radi po njemu, poput je datule, lijepog je okusa, ali nema nikakvog mirisa. Munafik (licemjer) koji uči Kur’an je kao mirisna rejhana (bosiljak), daje lijep miris, a gorkog je okusa. A munafik koji ne uči Kur’an je poput kaktusa, gorkog je okusa, a ružnog i gadnog mirisa. (Buharija, Fethul-bari, 9/100)

Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: ”Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto“, a Poslanik mu reče: ”Oporučujem ti bogobojaznost, jer je ona najbitnija stvar.“ ”Allahov Poslaniče, dodaj još?“, reče on. Poslanik mu reče: ”Uči Kur’an, jer on je tvoja svjetlost na Zemlji i tvoja opskrba na nebesima. (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)

Od Burejde, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah će roditeljima onoga koji bude učio Kur’an, izučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu staviti krunu od svjetla (nura) koja će obasjavati kao što Sunce obasjava, i odjenut će ih i sa dva ogrtača kojih ni dunjaluk nije vrijedan. Roditelji će upitati: ‘Zbog čega nam je ovo odjeveno?’ Bit će im rečeno:’Zbog vašeg djeteta koje je Kur’an prihvatilo.’“ (Hakim, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: ”Ko prouči deset ajeta u jednoj noći, neće se računati u one koji su nemarni.“ (Hakim i kaže da je sahih po uvjetima Muslima, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)

Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove Knjige (Kur’ana), za to će imati jedno dobro djelo, a dobro djelo se nagrađuje deseterostruko. Ne kažem da je ‘elif lam mim’ harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.” (Tirmizi, 8/226, hadis sahih, Sahihu Džami’a Albani, br. hadisa 6469).

El-asr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta