Dove i zikr

Vrijednosti spominjanja Uzvišenog Allaha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo je vrijednosti koje stječemo čestim spominjanjem Allaha – zikrom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je često naglašavao poseban položaj ovog lakog ibadeta.Razmatranje nagrade obećane za Allahov zikr trebalo bi nas ispuniti žaljenjem za sve sate koje smo izgubili, a da nismo iskoristili ove zapanjujuće lake prilike za dobrim djelima i nagradama.

Najbolje djelo

1.Ebu Ed-Derda’, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je najkreposnije kod vašeg Vladara, koje najviše podiže vaše stepene, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i koje vam je bolje i od borbe?“ Ashabi odgovoriše: „Da, želimo.“, a Poslanik im na to odgovori: „To je sjećanje na Uzvišenog Allaha. (Tirmizi)
____________

Poseban status

2.Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Ja sam kod mišljenja moga roba o meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sâm; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približiti trčeći“. (El-Buhari)
____________

Razlika između onog koji spominje i ne spominje Allaha

3.Ebu Musa El-Eš`ari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onoga koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. (El-Buhari)
_________________

Poslanikov savjet

4.Prenosi se od Abdullaha ibn Busra da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku: Allahov Poslaniče, meni se čini da ima mnogo islamskih propisa, pa mi kaži nešto od onoga što je najvažnij, čega ću se pridržavati”, pa mu je Poslanik na to rekao: “Neka ti je jezik uvijek vlažan od spominjanja Uzvišenog Allaha.“ (Et-Tirmizi)
________________

Obilan oprost

5.Ebu Hurejre također prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Onome ko kaže: ‘ Subhanallahi ve bihamdih‘ (Slava i hvala Allahu) sto puta dnevno, njegovi grijesi će biti izbrisani čak i ako su ravni morskoj pjeni. (El-Buhari i Muslim)  
_______________

Velika nagrada

  1. Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik rekao:

Onaj ko klanja sabah u džematu, a potom sjedne i spominje Allaha sve dok sunce ne izađe, pa klanja dva rekata, ima nagradu hadždža i umre, potpunu. Ovako je Poslanik, ponovo čak tri puta. (Tirmizi)

  1. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Onaj koji nakon svake molitve ponavlja Subhanallah (slavljen neka je Allah) trideset i tri puta, elhamdulillah (hvaljen neka je Allah) trideset i tri puta, Allahu Ekber (Allah je najveći) trideset i tri puta i dovršava stotinu sa: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir’(Nema istinskog boga osim Allaha. On je jedan i nema sudruga. Njegova je vlast i njegova je hvala, i On je svemoguć), svi će mu grijesi biti oprošteni, čak i ako su veliki poput pjene na površini mora.  (Muslim)

  1. Ebu Ejjub El-Ensari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Onaj ko kaže deset puta: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir‘“, imat će nagradu jednaku onoj za oslobađanje četiri roba iz potomstva poslanika Ismaila.“  (El-Buhari i Muslim)
__________________

Riječi koje Allah voli

  1. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik rekao:

Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na mizanu (vagi) i drage Allahu, to su: “Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil-‘azim” (Uzvisen je Allah i Njemu hvala pripada, Uzvišen je Allah, Svemoćni).”

 O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan –a na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: ‘Mir vama!’ – i On im je pripremio nagradu plemenitu.(Kur’an, El-Ahzab, 41.-44.)

Izvor: Discovering islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta