Tekstovi

10 stvari koje od vjernika odstranjuju kaznu za grijehe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ko god bude izostavljen iz ovih deset uzroka neće moći kriviti nikoga osim samoga sebe…

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Kazna za grijehe koje počini vjernik se od njega uklanja na deset načina:

1. Vjernik se pokaje Allahu (tevba), pa Allah primi njegovo pokajanje. Onaj ko se pokaje za grijeh je poput onog koji nikako i nema grijeha.

2. Vjernik traži oprost od Allaha (istigfar), pa mu Allah oprosti.

3. Vjernika čini dobra djela koja brišu grijehe, jer dobra djela brišu loša.

4. Njegova braća u vjeri dove za njega ili traže oprosta za njegove grijehe tokom njegovog života ili nakon smrti.

5. Ili braća vjernici mole Allaha da tom čovjeku kao poklon podari njihovu nagradu za učinjena dobra djela.

6. Njegov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, se za njega zauzima (čini šefa’at na Sudnjem danu).

7. Allah vjernika iskušava u životu na ovom svijetu što je iskupljenje za njegove grijehe.

8. Allah vjernika iskušava u životu u berzahu (kaburu) čime se njegovi grijesi iskupljuju.

9. Allah vjernika iskušava u toku različitih etapa Sudnjega dana čime se grijesi vjernika brišu.

10. Ili se vjerniku smiluje Najmilostiviji od svih koji su milostivi.

Ko god bude izostavljen iz ovih deset uzroka neće moći kriviti nikoga osim samoga sebe.“

Izvor: Medžmu’u-l-Fetava, 1:45, 7:487

Preveo: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta