Tekstovi

Žene u predislamskim civilizacijama vs. u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kroz ljudsku povijest prije islama, žene su bile žrtve i previše su patile. Trpjele su nepodnošljivu neimaštinu, tugu i ugnjetavanje u svim prošlim civilizacijama. Možemo se izraziti i da su bile tretirane gotovo kao da nisu ljudska bića.

Žene u staroj Grčkoj

Živjele su unutar skučenog okvira patrijarhatskog i isključujućeg društva. Žene su sa strancima i s robovima pripadale podskupini osoba koje su bili isključeni iz političkog života nekog polisa. Isto tako njihov položaj sadržavao je ograničenja u odnosu na zakone te mogućnost zarade ili posjedovanje neke kategorija imovine kao nekretnine. U Ateni žene nisu imale pravo glasa, čak nisu niti imale punopravno upravljanje nad imanjem kojeg su imale u svom posjedu. Prema starogrčkom mitu Zeus je stvorio prvu ženu Pandoru kao kaznu za ljude jer je Prometej dao vatru ljudima, bez obzira na Zeusovu izričitu zabranu. Pri stvaranju Pandore, Zeus je također stvorio kutiju odnosno vrč svih zala, i zapovjedio je Pandori da je ne otvori. Pandora je u svojoj radoznalosti otvorila tu kutiju odnosno vrč i oslobodila zlo u svijetu. Žena prema starogrčkoj predaji je nužno zlo, čak prema Anaksimandru i Parmenidu (starogrčki filoz.) žensko dijete se rađa iz pokvarenog muškarčeva sjemena, a sin nastaje iz zdravog.

Žene u antičkom Rimu

Otac je imao pravo i dužnost pronaći muža svojoj kćeri, pa su brakovi uglavnom bili dogovoreni. U teoriji, dječak i djevojčica morali su imati dovoljno godina života da bi dali suglasnost za brak, ali za djevojčice starosna granica za stupanje u brak bila je 12, a za dječake 14 godina. Također, U očima rimskog prava žene nisu bile ravnopravne sa muškarcima, već su važile kao građanke samo u vezi sa drugim muškarcima.

U drevnoj Kini

Žena je doživljavana više kao objekat i pokorna roba koja ima cijenu, psihičko stanje i svrhu da bi vodila brigu o kući i rađala sinove. Vjerovalo se da je rođenje djevojčice velika sramota. U staroj Kini više od 90% žena je bilo nepismeno, a žene nisu ni imale pravo da imaju zemlju u posjedu i to se tek promijenilo osnivanjem Narodne Republike Kine

Arapi prije islama

Žensku su dojenčad živu zakapali ili bacali u napušten bunar.

Islam: Istinski osloboditelj žena

Nakon ove duge povijesti nepravde, Allah Uzvišeni, obasuo je Svoju milost i poslijednju objavu za čovječanstvo putem islama, čije učenje je došlo da promijeni ružnu ljudsku povijest,

Žene u Kur’anu:

Časni Kur’an, pun je ajeta o ženama, koji ukazuju na častan status koji islam ima za njih. Postoji cijela sura pod nazivom: “Žene”. Ovo poglavlje je jedno od najdužih u Kur’anu.

I sa njima lijepo živite.  , „O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate…„ (En-Nisa, 19.)

A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano.“ (En-Nisa, 24.)

I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave – a one žele biti čestite – da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti. (En-Nur, 33.)

O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate.(En-Nisa, 19.)

Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali.“  (El-Bekare, 229.)

Žene u sunnetu (poslanička tradicija)

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem je poslan od strane Svemogućeg Allaha, između mnogih drugih stvari, da uzdigne status žena i čuva njihovu čast. Jednom su ga upitali: Ko ti je najdraža osoba, Allahov Poslaniče?” On je odmah odgovorio: “Aiša“.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ljubazno se ponašajte prema ženama.” (El-Buhari i Muslim)

Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama” (Tirmizi)

Vi (muškarci) ste odgovorni osigurati im (ženama) na najbolji način“. (Muslim)

Izvori: Wikipedia, www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta