Tekstovi

30 činjenica o Islamu koje možda niste znali

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Što je islam?

1. Islam znači «predati se» ili «pokoriti se». «Selam» (što u osnovi znači «mir») je korijen riječi «Islam». U religijskom kontekstu, riječ «Islam» znači «povinovanje čovjeka» (bez prisile), istinskoj Božjoj volji s ciljem postizanja mira.

Tko su muslimani?

2. «Musliman» znači «bilo tko ili bilo što, što se predaje istinskoj Božjoj volji». Po toj definiciji, sve što se nalazi u prirodi (drveća, životinje, planete, itd…) su «muslimani» jer su oni u stanju pokoravanja Božjoj volji. Drugim riječima, oni ispunjavaju svrhu zbog koje ih je Bog (Allah) stvorio.

3. Islam nije nova religija ili kult. Islam je univerzalni način života i civilizacija. Istraživanja pokazuju da između 1.5 i 1.8 milijardi ljudi u svijetu svoju vjersku pripadnost vežu za Islam. Kao i judaizam (židovstvo) i kršćanstvo, i Islam svoje korijene vuče od vremena poslanika Abrahama (Ibrahima) pa sve do prvih ljudi Adama i Eve (Adema i Have).

u sto vjeruju muslimaniU što vjeruju muslimani?

4. U Islamu postoji 5 stupova (islamskih šartova) koji se vežu za radnje (tjelesnim udovima). Te radnje se moraju provesti najbolje što mogu (uz maksimalan trud) kako bi čovjek bio pravi, istinski musliman:

A) Svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik (šehadet).

B) Obavljanje 5 dnevnih namaza.

C) Davanje zekata («porez» za siromašne) 2.5 % od viška imetka koju osoba posjeduje za potrebite jednom godišnje.

D) Hodočašće u Mekku najmanje jednom u toku života, ako je osoba financijski i tjelesno (fizički) u mogućnosti.

E) Post tokom dana u mjesecu Ramazanu.

5. U Islamu također postoje 6 imanskih (vjerskih) šartova. To su osnovna vjerovanja koja osoba mora imati pri sebi kako bi se mogla smatrati pravim muslimanom. To su:

A) Vjerovanje u Jednoga Boga.

B) Vjerovanje u sve Božje poslanike.

C) Vjerovanje u originalne (neizmjenjene) Božje Knjige koje su objavljene Musi, Davudu, Isau i Muhammedu, alejhumu selam.

D) Vjerovanje u meleke.

E) Vjerovanje u Sudnji Dan i u Ahiret.

F) Vjerovanje u kader (Božje određenje).

6. Islam je cjelovit sistem života koji upravlja svim aspektima života: Moralnim, fizičkim, intelektualnim, društvenim, ekonomskim itd…

7. Islam je jedna od najbrže rastućih religija u svijetu. Da bi postala musliman, osoba bilo koje rase ili kulture mora izreći jednostavnu rečenicu (izjavu) koja se zove «šehadet» koja znači: svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik.

Ima Allah je jedinstveno ime za Boga Stvoritelja
Ima Allah je jedinstveno ime za Boga Stvoritelja

Što znači “Allah“?

8. «Allah» je arapska riječ koja znači «Bog». Muslimani također vjeruju da je «Allah» jedno od Božjih imena.

9. Allah nije samo Bog muslimana. On je Bog svih ljudi i svih stvorenja. Samo zato što ljudi koriste različita imena kada govore o Bogu, to ne znači da postoji više bogova. Mnogi južnoamerikanci za Boga kažu «Dios» i mnogi francuzi za Boga kažu «Dieu» a pri tome misle na istog Boga. Mnogi arapi židovi i arapi kršćani zovu Boga «Allah» a riječ «Allah» (u arapskom pismu) pojavljuje se na zidovima mnogih arapskih crkvi i na stranicama arapskih biblija. Iako razumijevanje koncepta Boga može varirati između različitih vjerskih (religioznih) skupina, to ne mijenja činjenicu da je Gospodar i Stvoritelj Svemira, Bog svih ljudi.

10. Islamski koncept Boga je da je On Onaj koji voli, Milostiv i Samilostan. Islam također uči da je On Onaj koji sve zna i koji je najbolji sudija, i shodno tome će kažnjavati ili oprostiti. Međutim, Allah je jedne prilike rekao Muhammedu, neka je na njega mir i blagoslov: «Moja milost je pretekla moju srdžbu». Dakle, Islam uči ravnoteži između straha i nade, štiteći tako osobu kako od (pretjeranog) samozadovoljstva tako i od očaja.

11. Muslimani vjeruju da je Bog objavio 99 Svojih imena ili svojstava, u Kur’anu. Kroz ta imena svaki čovjek može upoznati svog Gospodara. Neka od tih imena su: Milostivi, Onaj koji sve zna, Zaštitnik, Opskrbitelj, Onaj koji je blizu, Prvi, Posljednji, Skriveni, i Izvor svakog mira.

12. Kršćanski koncept “vicarious atonement” (tj. ideje da je Isus umro kako bi se iskupio za grijehe čitavog čovječanstva) je stran islamskom konceptu osobne odgovornosti. Islam uči da će na Sudnjem Danu svaki čovjek biti proživljen te će odgovarati Bogu za svaku svoju riječ i djelo. Shodno tome, musliman praktičar uvijek teži ka dobru dok se u isto vrijeme nada i moli za Božje prihvaćanje i milost.

muhammed_saws
Čast je slijediti najboljeg od svih ljudi na zemlji – Muhammeda s.a.w.s

Tko je Muhammed s.a.w.s / Muhamed ?

13. Muslimani vjeruju u sve poslanike koji su došli prije Muhammeda, od Adema do Ise, alejhumu selam. Muslimani vjeruju da su svi oni došli sa istom porukom, dobrovoljnog/svojevoljnog pokoravanja Božjoj volji (Islam, u općem smislu) različitim ljudima u različitim vremenima. Muslimani također vjeruju da su oni bili «muslimani» (ponovno, u općem smislu) s obzirom da su slijedili istinsku Božju uputu i pokoravali se Njemu Jednome.

14. Muslimani niti obožavaju Muhammeda niti se mole putem njega (ne uzimaju ga za posrednika). Muslimani samo i jedino obožavaju Nevidljivoga (Skrivenoga) i Sveznajućeg Stvoritelja, Allaha.

15. Muslimani prihvaćaju originalnu, neizmjenjenu Toru (kao što je objavljena Musau, alejhi selam) i originalnu neizmjenjenu Bibliju (kao što je objavljena Isau, alejhi selam) pošto su te Knjige objavljene od Boga. Međutim, ni jedna od tih Knjiga danas ne postoji u svome originalu ili u svojoj cijelosti. Stoga, muslimani slijede posljednju, finalnu i sačuvanu Božju Objavu, Kur’an.

Kur'an
Kur’an – temeljni izvor Islama

Tko je napisao Kur’an?

16. Kur’an nije napisao Muhammed. Kur’an je došao od Boga, objavljen je Muhammedu (preko meleka Džibrila/anđela Gabrijela) i zapisan je u fizičkoj formi od strane njegovih ashaba/sljedbenika.

17. Originalni arapski tekst Kur’ana ne sadrži nikakve nedostatke ili kontradiktorne stvari, i nije promijenjen od svoje objave.

18. Aktualni (postojeći) Kur’ani koji potječu iz 7.stoljeća, cjeloviti i netaknuti, izloženi su u muzejima u Turskoj i na ostalim mjestima diljem svijeta.

19. Da se svi Kur’ani koji danas postoje na svijetu unište, originalni Kur’an, objavljen na arapskom jeziku bi i dalje ostao. To je zato što su milijuni muslimana, koji se zovu «hafizi» (ili «čuvari») zapamtili slovo po slovo Kur’ana, od početka do kraja, svaku riječ i svaki slog. Također, stotine milijuna muslimana diljem svijeta, svakodnevno iz pamćenja precizno uče poglavlja iz Kur’ana, na svakom od 5 obaveznih namaza.

islamska arhitektura
Islamska arhitektura i širenje islama

Kako se islam proširio?

20. Neki kažu da se rano, brzo širenje Islama, desilo nasilno uz upotrebu mača. Iako je točno da se muslimansko carstvo u početku širilo, najvećim djelom, preko bitaka i osvajanja (uobičajena pojava u to doba), sama religija Islam se nikada nije nasilno nametala onima koji su živjeli pod muslimanskom vlašću. Ustvari, nemuslimani su imali pravo da ispoljavaju svoju vjeru, sve dok su plaćali porez koji se zvao «džizija». Tokom mračnog doba, židovi, kršćani i ostali, su bili zaštićeni od strane muslimana, od religijskih progona koji su se u to vrijeme događali u Europi. Islam uči da u vjeri nema prisile (Kur’an 2:256 i 10:99). Za više informacija, pročitajte «Širenje Islama u svijetu» Thomasa Arnolda.

Islam i terorizam ?

21. Terorizam, neopravdano nasilje i ubojstvo «neborbenih» civila (pa čak zastrašivanje, prijetnja ili njihovo ozljeđivanje) je apsolutno zabranjeno u Islamu. Islam je sistem života koji ima za cilj donijeti mir jednom društvu bez obzira bili to muslimani ili ne. Ekstremni postupci onih koji tvrde za sebe da su muslimani mogu biti posljedica njihovog neznanja, frustracija, nekontroliranog bijesa ili političkih (ne religijskih) ambicija. Bilo tko, tko odobrava ili čini neko djelo terorizma u ime Islama, takav u osnovi ne slijedi Islam te on ustvari time krši sama njegova načela i principe. Ti ljudi su pojedinci sa svojim vlastitim, osobnim stavovima i planovima. Fanatični muslimani ne predstavljaju prava učenja Islama kao što ni fanatični kršćani ne predstavljaju prava učenja kršćanstva, niti kao što fanatični židovi ne predstavljaju prava učenja Judaizma. Najistaknutiji primjeri takvih «religijskih» fanatika su Anders Behring Breivik, norveški terorist koji je 2011. godine, tvrdio u svom proglasu da je «100% kršćanin» i Baruch Goldstein, počinitelj masakra u Hebronu 1994.godine kojeg su neki židovi smatrali «herojem» i «svecem». Ekstremizam i fanatizam su problemi koji nisu vezani samo za muslimane. Tko god misli da su svi muslimani teroristi, trebaju imati na umu da terorističke skupine poput: ISIS-a (tj.ISIL-a), Al-Qa’ide, i Boko Harama, također ubijaju muslimane. Također, bivši boksač Muhammed Ali, možda i najslavnija osoba našeg vremena, je musliman praktičar.

Da li je “džihad” sveti rat?

22. Riječ «džihad» ne znači «sveti rat». Ta riječ u stvarnosti označava «borbu» ili «težnju». U religijskom kontekstu to označava borbu (težnju) čovjeka da uspješno podčini svoju volju, Allahovoj volji. Neki muslimani mogu reći da idu u «džihad» kada se bore u ratu kako bi obranili sebe ili ostale ljude, ali oni to kažu jer ako uspiju u tome, to će bit ogromna borba. Ali, postoje i mnoge druge vrste džihada koje su puno važnije za svakodnevni život jednog muslimana/ke, kao što je borba protiv lijenosti, vlastitog ega, borbe protiv vladara tiranina ili protiv šejtanskih iskušenja, itd…Ajete o tkz. «svetom ratu» u Kur’anu, možemo promatrati iz dva ugla: A) Pojam «sveti rat» se ne pojavljuje niti u tekstu Kur’ana na arapskom jeziku, niti u nekom drugom klasičnom učenju Islama. B) Velika većina ajeta u Kur’anu koji se tiču nasilja, odnose se na ratne situacije u kojima je muslimanima dozvoljeno da se brane protiv nasilja i agresije. Svaka razumna, intelektualna analiza konteksta i povijesnih okolnosti koji se vežu za te ajete, a koja često biva ignorirana od strane «sveznalica» ili nasilnih ekstremista, potvrđuje da je to istina. Ostali ajeti u kojima se spominje nasilje govore o zaustavljanju opresije, smrtnoj kazni, i sl.

Pravo žena u Islamu
Žena u Islamu ima najveći stupanj poštovanja i prava

Pravo žena u islamu?

23. Žena u Islamu nije potlačena. Svaki muškarac musliman koji ugnjetava ženu ne slijedi Islam ispravno. Od mnogih učenja Muhammeda, neka je na njega Allahova mir i spas, koja štite prava i dostojanstvo žena je njegova izreka (hadis): «…najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama».

24. Islam daje ženi mnoga prava u kući i u društvu. Među njih spada i pravo na vlastitu zaradu, pravo na financijsku podršku, na vlastiti imetak, pravo na obrazovanje, na nasljedstvo, pravo na lijepo ophođenje, na glasanje, pravo na mehr, pravo na zadržavanje djevojačkog prezimena, pravo na obavljanje namaza u džamiji, pravo na razvod, itd…

25. Žena muslimanka nosi maramu (hidžab) s ciljem ispunjenja Allahove odredbe (volje) a koja je vezana za pristojno odijevanje. Ovu vrstu odijevanja upražnjavale su pobožne žene kroz vrijeme, kao što su: katoličke časne sestre, Majka Tereza, i Djevica Marija (u Islamu poznatija kao Merjema).

26. Prisilni brakovi, ubojstva iz časti, obrezivanje žena, i zatvaranje žena u njihove domove su zabranjeni u Islamu. Ovi postupci proizlaze iz duboko ukorijenjenih kulturnih tradicija i/ili nepoznavanja pravih islamskih učenja ili kako ta ista učenja primijeniti u društvu. Dogovoreni brakovi su dozvoljeni u Islamu ali nisu potrebni. Ustvari, jedan od uvjeta za važeći ugovor islamskog braka je uzajamni pristanak obiju strana na brak. Razvod je također dozvoljen pod uvjetom da se slijede islamske smjernice koje štite prava svih uključenih strana, posebice žena i nerođene djece.

Nacija islama?

27. Islam i «Nacija Islama» su dvije različite religije. Islam je religija za sve rase i nalaže obožavanje Jednoga, Nevidljivog Boga, koji nikada nije uzeo ljudski oblik. U drugu ruku, «Nacija Islama» je pokret usmjeren ka ne-bijelcima koji propovijedaju da se Bog pojavio kao muškarac po imenu Fard Muhammed i da je Elijah Muhammed bio poslanik. Prema izvornom Islamu, to su bogohulna vjerovanja koja se suprotstavljaju temeljnom vjerovanju koje je definirano u samom Kur’anu i u ostalim vjerodostojnim tekstovima (hadisima Poslanika Muhammeda, neka je na njega Allahov mir i spas). Sljedbenici «Nacije Islama» pridržavaju se određenih islamskih principa koja su pomiješana sa ostalim praksama i vjerovanjima koja su u potpunosti strana autentičnim islamskim učenjima. Kako bi bolje shvatili te razlike, pročitajte o Malcolmu X, njegovom hodočašću u Mekku i njegovim kasnijim izjavama za medije. Islam uči jednakosti među rasama (Kur’an 49:13).

28. Nisu svi muslimani arapi, sa bliskog istoka ili afričkog podrijetla. Islam je univerzalna religija i sistem života koji uključuje sljedbenike svih rasa. Muslimana ima u gotovo svakoj zemlji na svijetu. Arapi sačinjavaju samo 20% od ukupnog broja muslimana u svijetu. Zemlje sa najvećom populacijom muslimana ne nalaze se na Bliskom Istoku. Indonezija broji preko 200 milijuna muslimana te Pakistan i Indija koji zajedno broje preko 350 milijuna muslimana.

Ka'ba je centar univerzuma
Svi se muslimani svijeta u molitvi okreću jednom centru – Ka’bi

Da li se muslimani mole “Crnom kamenu? / ” Što je to Ka’ba?

29. Muslimani okreću svoje lice u pravcu Ka’be u Mekki, u Saudijskoj Arabiji, tokom 5 dnevnih namaza. Ka’ba je kamena struktura u obliku kocke koju je sagradio poslanik Ibrahim (Abraham) i njegov sin Ismail (Išmael) na istim temeljima na kojima se vjeruje da je poslanik Adem sagradio bogomolju za obožavanje Jednoga Boga. Muslimani ne obožavaju Ka’bu. Ona služi kao žarišna točka za muslimane diljem svijeta, ujedinjujući ih u obožavanju Boga i simbolizirajući njihovu zajedničku vjeru, duhovno središte i smjer. Zanimljivo je to da je unutrašnjost same Ka’be prazna.

Što je hadž?

30. Hadž je godišnje hodočašće u Mekku koje obavlja otprilike oko 3 milijuna muslimana iz svih krajeva Zemlje. Hadž se obavlja s ciljem izvršavanja jednog od temeljnih stubova Islama. Obredi hadža podsjećaju na/obilježavaju borbu Abrahama (Ibrahima), njegove žene Hadžere i njihovog sina Išmaela (Ismaila) u pokoravanju Jednom Bogu.

Napisao; Ayden Zayn – http://www.30factsaboutislam.com/
Izvor: https://www.islam-iznutra.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta