Odgovori

Nošenje srebrenog lančića

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum. Da li je dozvoljeno muškarcu nositi srebreni lančić oko vrata?

ODGOVOR:  Alejkumusselam. Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Wes-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Muškarcu nije dozvoljeno nositi ogrlicu, lančić i naruknicu i sve od nakita koji je svojstven ženama –bez obzira što je srebreni a ne zlatni-, jer se time poistovjećuje sa ženama, a Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabranio je poistovjećivanje muškaraca sa ženama i obratno, naprotiv u hadisu Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve se sellem, prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce.

Što se tiče prstena dozvoljeno ga je nositi, a biva sunnetom samo onda kada bude imao funkciju koju je imao i prsten Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže istaknuti učenjak Muhammed b. Salih el-Usejmin. A Allah najbolje zna!
We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.

Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta