Odgovori

Kako da oprostim ocu kojeg mrzim i prezirem zbog onoga što je činio meni i mojoj majci?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:  Esselamu alejkum. Moja priča je zaista duga, a gotovo je neophodno da je ispričam (bar dio) u nadi da ću dobiti neke adekvatne odgovore, čak sto više savjete na moja pitanja. Prije svega ja bih željela znati kako istinski oprostiti ljudima? Ja kroz vjeru sam naučila da mi, muslimani, zaista moramo praštati kako bi Allah zadovoljan s nama bio i kako bi bili od one skupine prema kojoj je Milostiv, međutim ja svima mogu oprostiti, ali mom babi ne. Otkad znam za sebe tukao je i mene i majku. Ja kao dijete sam znala plakati, i pisala bih Allahu pisma – sad kad pogledam nazad sva su ta pisma bila obraćanje Njemu, ispoljavanje moje tuge, jer jedino sam Njega imala i Njemu vjerovala. Nakon par godina što je mene tukao, i sve to gledanje kako majku bije do te mjere da je znala biti u lokvi krvi – ja sam postala jači insan.

Osjećala sam samo bol, tugu i mržnju u sebi, ali bila sam jaka, zbog majke. Došlo je vrijeme kad bih stala u njenu odbranu ne žaleći ni sebe. Oduvijek sam majku voljela, poštovala, i jednostavno morala sam je braniti i ako sam ja bila samo dijete. Došlo je i ono vrijeme kada bih babu očima mržnje gledala i nikada suzu više pustila nisam. Znao je i on to, znao je da u meni više nema milosti prema njemu. I bilo je mnogo trenutaka kada bih razmišljala da okončam sve to zauvijek, ili njega ili sebe da ubijem. Hvala Allahu ništa od tog se nije desilo. I sad nakon mnogo godina – ja u sebi ne nalazim ni trun ljubavi prema njemu, i svaki put kad se javi neka nada, on ili počne po starom ili me izvrijeđa do te mjere da ga još zamrzim, osim dove Allahu što je meni činiti? Kako oprostiti? Da li ja to stvarno moram? Islam znam da naređuje dobročinstvo prema roditelju, ali wallahi zar da poštujem takvog insana? …

Drugo pitanje… s cijelom tom situacijom kod kuće, koja se odvijala svakodnevno, ja sam se dugo vremena nalazila u jednoj velikoj zabludi. U džehlu sam radila svašta, da Allah oprosti. No, Allahovom voljom, došlo je i vrijeme pokajanja, tewbe, mnogo suza, pa čak i moje pokrivanje, elhamdulillah. To svakako se nije desilo preko noći, bilo je i napada džina – ni dan danas ne znam šta i kako, ali nikad nisam išla nikom da to provjerim. Sama sam sebe liječila, slušanjem rukje, kuranskim surama, maslinovim uljem, ajetul kursija-bekara, spavanje sa abdestom – nisam nikad htijela ići jer danas vakat došao gdje ima mnogo sihirbaza, pa sam Allahu dovila da me izliječi jer jedini lijek je kod Njega, pa eto elhamdulillah riješila sam se i toga. Nakon mog pokrivanja – niko me više noću ne uznemirava, a i ako primjetim da pokušavaju, ja abdestim se i pročitam par ajeta i bude dobro, elhamdulillah.

Helem, kao što rekoh u dzehlu je bilo svega, da Allah oprosti, i neke stvari su ostale sa mnom da jednostavno ne mogu ih se “kutarisati”. Svako malo poželim da imam nekog kraj sebe, sto me navede na grijeh da Allah oprosti, ustvari ne znam ni kako da napišem od stida, subhanAllah, ali nekad se desi da sam toliko slaba zbog nekih sjećanja da sama sebe samozadovoljavam. I znam da odgovor na to sve – udaj se. Međutim trenutno studiram, ja nemam neke uslove za udaju, a i roditelji znam da se nebi slozili. Tako da ja ustvari ne znam šta mi je činiti? Svaki put se pokajem, bude mi krivo, ali u trenutcima strasti zaboravim na mnogo čega i kasno mi da se kajem kasnije. Ja znam da je to šejtanovo prišaptavanje, i mnogo puta znam se oduprijeti tome – ili postom, ili uzimanjem abdesta, itd. Ali kao što rekoh to samo uspijem nekad, mnogo puta padnem na tom ispitu. Što bih jos mogla pokusati osim udaje svakako?

Halalite mi na dužini ovog pisma, Jazakallah Khair i molim Allaha s.w.t. Da vas nagradi Dzennetom Firdews. Esselamu Alejkum We Rahmetulllah We Barakatuhu.

Odgovor:  Alejkumusselam. Postupak tvoga oca je neispravan i on vam na taj način čini nepravdu i umjesto da vam čini dobročinstvo on vam čini ono što ste spomenuli. I njegovi postupci sigurno da dovode da se umanji vaša ljubav preman njemu. Najvjerovatnije da vaš otac ne prakticira islam i ne poznaje upotpunosti njegove propise što se može svatiti kao olakšavajuća okolnost za oprost naročito kada vi, hvala Allahu, poznajete islam i možda tvoji postupci budu razlogom njegovog povratak u islam stim da se vi trebate zaštiti na odgovarajući način.

Islam postiče muslimane na oprost drugima osobama i to se smatra od osobina dobri Allahovi robova. Stim da se vrijednost oprosta povećava kada se radi o brižnjim čije je pravo kod nas veliko kao što su roditelji, rodbina i slično. Rekao je Allah u predevenom značenju ajeta: “Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.“ ( Nur 22). Također šejtan teži da ubaci mržnju i neprijateljstvo između Allahovi robova i mi bi morali raditi na zatvaranju tih vrata: “ Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj ( Isra 53).

Također pravo roditelja je veliko kod njihove djece. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: ‘ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.( Lukman 15). I rekao je Božiji poslanik, sallallahu alejhi ve selem,: “ Neće ući u džennet onaj koji kida rodbinsku vezu“ ( Buhari i Muslim) i naredio nam je Allah da činimo dobročinstvo rodbini iako nam čine nepravdu , rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem,: “Ne povezuje rodbinsku vezu onaj koji vraća istom mjerom, već povezuje rodbinsku vezu onaj koji kada se prekine poveže je“ ( Buhari). Isto tako muslimanu nije dozvoljeno da izbjegava drugoga muslimana više od tri dana osim sa valjanjim šerijatskim razlogom.

Shodno prethodnom vi pokušajte da oprostite svome ocu, da uvećate svoju ljubav prema njemu, da se na lijep način obnašate prema njemu, da mu pokušate, lično ili putem osobe koja ima utjecaj kod njega, objasniti propise islama i opasnost činjena nepravde drugim osobama naročito bližnjim i da se zaštite u situacijama u koji vam se čini nepravda na doličan i dozvoljen način.
Molim Allaha da vam popravi stanje i da uputi vašeg oca na pravi put.
____________

Propis “samozadovoljana” ili mastrubacije je pojašnjen u jednom od prethodnih odgovora i rezime je da je to zabranjemo po Kur`anu i sunnetu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim, pojasnio je lijek za strasti a to je brak koji pomaže u obaranju pogleda i zaštiti stidnog mjesa ili u slučaju ne mogućnosti braka da se posti jer on oslabljava strast. Naravno prakticiranje svakog islamskog propisa zahtjeva upornost, strpljenje i tome slično kako bi se postigao željeni cilj. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!( Ankebut 69). I borba između osobe, njegove strasti i šejtana neće prestajati sve do Sudnjeg dana stim da da se musliman mora prdržavati islamskih načela i sa Allahovim dopustom uspijeće. Također onaj koji ostavi nešto radi Allaha, On će mu to nadoknaditi sa boljim.

Uvaženi islamski učenjak Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, je pojasnio način ostavljanja ružni običaja: “Nalazi poteškoću u ostavljanju običaja onaj koji ih ostavi radi nekog mimo Allaha, a onaj koji ih ostavi iskreni u svom srcu radi Allaha neće naći poteškoću osim u prvim trenucima, kako bi bio iskušan da li je on iskren u ostavljanju običaja ili je lažljivac. I ukoliko se malo strpi na toj poteškoći preobrazit će se u slast“.Stim da u vašem slučaju brak ostaje najbolji lijek i ako Bog da studiranje i roditelji neće biti zapreka naročito ako im se na doličan način objasni postojeća situacija i shvate opasnost situacije i musliman treba dati prednost svojoj vjeri nad ostalim stvarima. Molim Uzvišenog Allah da Vam olakša. Allah najbolje zna

Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta