Aktuelno

Ako ih ne pomognete, nemojte ih iznevjeriti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Savez

– Prije su se plemena Kurejšija okupljali u kući Abdullaha ibnu Džudāna. Složili bi se i dogovorili pod ugovorom da ako nađu mazluma bio od Mekelija ili neko drugi, a da će ga pomoći. Ovo je bilo u džahilijetu prije islama.
 
– Neprijateljstvo prema muslimanima od strane Amerike, Evrope..
‘Mnogi sljedbenici Knjige voljeli bi, iz lične zlobe svoje, da vas, nakon vašeg vjerovanja, vrate u nevjernike, nakon što im je Istina jasnom postala. Ali, vi oprostite i preko toga pređite, dok Allah Svoju odluku ne donese. Allah, doista, nad svime ima moć.’ El-Bekare
 Oni (munafici) bi voljeli da i vi ne vjerujete kao što oni ne vjeruju, pa da budete jednaki. Zato, između njih ne uzimajte prijatelje dok se na Allahovom Putu ne isele. A ako se okrenu, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete i između njih prijatelje niti pomagače ne uzimajte.’ En-Nisa
– Allah upravlja svemirom a ne Amerika ni Evropa u to smo ubjeđeni, niti se šta desi a da nije pod Njegovim znanjem i sluhom i vidom.
‘U Njega su ključevi onoga što je čulima nedokučivo, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On ne zna za njega; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, a da nije u Jasnoj knjizi.’ El-Enăm
‘Allah zaista ne spava niti Mu priliči da spava. On umanjuje vagu (dobrih djela, nafake..) i uvećava. Njemu se uzdižu noćna djela prije dnevnih djela, a danjska djela prije noćnih djela. Njegov zastor je nur…’ (Sahih hadis)
 
– Sve se dešava Njegovim htjenjem..
‘A da Allah hoće oni to ne bi uradili..’
‘A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali! Ali, Allah radi ono što On hoće.’
‘On je pokoritelj iznad svojih robova..’
– Vjernik ne pada u očaj..
‘I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih za lašce proglasiti, pomoć Naša bi im došla. Spasili bismo one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla ljude prestupnike.’ (Jusuf)
‘ Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih je pogađala neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali, govorili: “Kada će doći Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je, doista, blizu.’ El-Bekare
Allah brani jedne robove od drugih. Ovo ne znači se predamo ponižanju, porazu, očaju a ostavimo da se borimo protiv laži i njihovih sljedbenika.
“A da Allah ne suzbije neke ljude drugima, do temelja bi bile porušene monaške ćelije, i crkve, i sinagoge, a i džamije, u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažuv – Allah je, zaista, moćan i silan.’ Hadzdz
‘A da Allah ljude ne suzbija jedne drugima, na Zemlji bi doista nered nastao! Ali, Allah je darežljiv svim svjetovima.’ Bekare
 
Ova odbrana između istine i laži ima mnoge oblike:
– Pojašnjenje istine
– Pobijanje sumnji
– Odvraćanje od zla
– Upućivanje na dobro
– Pozivanje u Allahovu vjeru
– Pojašnavanje puta vjernika i zločinaca..
– A vrhunac ove odbrane je džihad, suzbijanje širenja zla i čuvanje njihovih života, zemlje, svetinja..

PRIPREMA

Potrebno je da se priremimo imanski, moralno, akidetski, politički, vojno, ekonomski, duševno, medijski, idejno..
‘I protiv njih koliko god možete snage pripremite..’
Riječ ‘od snage’ je došla neodređena.
 
Kaže Ibn Tejjmije: ‘Džihad se vodi rukom, srcem, pozivom, dokazom, pojašnjenjem, pogled, menadžmentom, i proizvodnjom..”
I još je rekao: ‘Stražarenje na granicama Šama ili Misra je vrijednije od ibadeta u Meki, ili Medini ili džamiji Aksa..’
 
Obavezan je svaki musliman da se bori protiv ovog zuluma u Gazzi koliko je ko u mogućnosti i u granicama svojih sposobnosti.
I niko nema opravdanja osim onogo koji je stvarno u nemogućnosti.
Ako ne možes pomoći rukom, jezikom, srcem…piši, obavijesti, pomozi njihov slučaj.
 
Ako ne možeš ništa, onda srcem a to je najslabiji vid imana brate moj.
Nemoj podcijenjivati ovog vojnika a to je vojnik zvani dova. Od najačih vojnika na bojnom polju, ako očitimo svoj nijet.
‘Vi se obskrbljujete i pomažete zbog vaşih slabih’ (hadis)
‘Allah pomaže ovaj umet njihovim slabićima: njihovim dovama, njihovim namazima i njihovoj iskrenošću.’ (hadis)
Umet je pun ovakvih od naših majki i očeva.
 
Kažem našem umetu, narodima, ulemi, vladarima da zaustave ovo klanje u Gazzi.
Vadžib je to šerijatski. Vadžib je to šerijatski, moralni i insanski da to zaustave!
‘Ako vas zamole za pomoć u vjeri obaveza vam je da im pomognete.‘ El-Enfal
‘Vjernici i vjernice su jedni drugim pomagači..’ (Tevba)
‘Zaista su vjernici braća’ (Hudžurat)
‘Musliman je muslimanu brat. Ne čini mu zulum, ne ostavlja ga na cijedilu, ne laže ga, niti podcjenjuje..’ (hadis)
‘Niko od vas neće vjerovati dok ne bude želio svom bratu ono što želi sebi.’ (hadis)
 
Da li bi volio da ti se sruši kuća i u sekundi izgubiš djecu, ženu, majku…?
‘Pomozi brata zalima ili nazluma. Kako Allahov Poslaniče?
‘Time što ćeš ga spriječiti.’ (hadis)
‘Vjernik je naspram vjernika poput građevine, jedan drugog podupiru.’ (hadis)
 
Također, na bogatima je da pomognu i olakśaju njihove potrebe od hrane i pripreme za borbu protiv niihovog neprijatelja.
‘Primjer onih koji imovinu svoju troše na Allahovom putu sličan je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah povećava kome On hoće. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.
Onima koji troše imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovorima i uvredama, pripada nagrada Gospodara njihova. Njima nema straha niti će oni tugovati.’ (Bekare)
‘Sine Ademov, udijeli, tebi će se udjeliti.’ Hadis
Novinarima, piscima, vlasnicima stranica i medijima pomozite ove potlačene ljude.
 
Tako mi Gospodara Kabe, ispravna i iskrena riječ u odbrani ovih ljudi nije nimalo slabija od borbe naše braće koji sada stražare dole na bojnom polju…
Za narod Gazze!
Allah će vas pomoći sve dok vi pomažete Njegovu vjeru..
 
‘O vi koji vjerujete, ako Allaha pomognete, i On će vas pomoći i korake vaše učvrstiti.
A oni koji ne vjeruju – pa, propast njima! On će djela njihova uzaludnim učiniti.
To je zato što oni mrze ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.
Zašto oni ne idu po Zemlji da vide kakav je bio kraj onih prije njih? Njih je Allah uništio, a i nevjernicima tako pripada..
To je zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.’
(Muhammed)
 
(Doktor, Muhammed Hassān)
Preveo i sažeo: A.D.
16.11.2023. Zenica.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta