Rekaik

Allah me nije ostavio dok sam obožavao kipove, pa kako da me ostavi sada kada samo Njega obožavam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ibn Kudame el-Makdisi je u svojoj knjizi Et-Tevvabin (Pokajnici, 179. str.) prenio sljedeću priču od Abdul-Vahida ibn Zejda.

Naime, Abdul-Vahid ibn Zejd je ispričao sljedeće: ”Putovali smo na lađi i zaustavili smo se na jednom ostrvu. Tu smo vidjeli čovjeka koji je obožavao kipa, pa smo ga pitali: ‘Koga obožavaš?’ Pokazao nam je rukom na kipa pored sebe. Onda je upitao: ‘U šta vi vjerujete i koga božavate?’ Rekli smo: ‘Obožavamo Allaha.’ Upitao je: ‘A ko je Allah?’ Odgovorili smo: ‘Onaj čiji je Arš na nebesima, a vlast na Zemlji i nebesima i u čijoj ruci je sudbina ljudi.’ ‘Ko vas je tome podučio’, upitao je? ‘Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem’, odgovorili smo. Upitao je: ‘A gdje je sada Poslanik?’ Rekli smo: ‘Umro je.’ Upitao je: ‘A da li je ostavio ikakav znak svoga poslanstva?’ Odgovorili smo: ‘Da, Knjigu od Gospodara i Vladara svjetova.’ Rekao je: ‘Mora da je Njegova Knjiga lijepa. Dajte da čitam iz nje.’

Da li smo mu Kur’an i on je učio i počeo je plakati, a zatim je upitao: ‘A kako se postaje musliman?’ Objasnili smo mu i on se okupao, uzeo abdest i izgovorio šehadet. Kada je pala noć mi smo legli da spavamo, a onda je on upitao: ‘Da li vaš Gospodar spava?’ ‘Ne’, odgovorili smo. A on je rekao: ‘Loši li ste vi Allahovi robovi, vi spavate a vaš Gospodar nikada ne spava!’ Kada smo stigli u naš grad, rekao sam svojim prijateljima: ‘Ovaj čovjek je tek primio islam i stranac je u našem gradu. Hajde da mu sakupimo nešto novca i da mu dadnemo.’ Oni su se složili sa mojim prijedlogom, sakupili smo novac i ponudili mu. Onda je on upitao: ‘Šta je ovo?’ Rekli smo: ‘Sakupili smo malo novca da ti se nađe i da ga iskoristiš za svoje potrebe.’ On je sa čuđenjem odgovorio: ‘La ilahe illallah! Ja sam živio na ostrvu na kojem sam obožavao kipa, pa me Allah nije ostavio bez opskrbe. Zar da me ostavi sada kada sam Mu se vratio i kada samo Njega obožavam?!’ Nije uzeo novac, već je otišao da sâm zarađuje za život. Kasnije je postao jedan od najpoznatijih pobožnjaka u Šamu.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta