Kur'an
asphalt road between grass field going to brown lighthouse beside houses under cloudy sky

Allahova opskrba robovima / Sura Ez-Zarijat (Oni koji pušu)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Ez-Zarijat – oni koji uzdižu prašinu, jer počinje Allahovom zakletvom vjetrovima

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Allah je Onaj koji priživljava nakom smrti kao što je On taj koji daje opskrbu

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem se Uzvišeni Allah kune sebebima opskrbe koje je pripremio robovima da ukaže time da je Sudnji dan neizbježan

2. Potvrda Allahove moći da proživi stvorenja spominjanjem konačnice nevjernika i vjernika

3. Kazivanja koja ističu Allahovu opskrbu robovima

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje potvrdom ahireta preko opskrbe, da bi se završila istom metodom

Povezanost imena i intencije:

Pošto sura stavlja akcenat na opskrbu pa nosi naziv po prvom sebebu i nosiocu opskrbe koji je spomenut u suri – vjetrovima.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta