Tekstovi

Čistoća i higijena, prvi korak u prevenciji zaraznih bolesti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
 
 

Zarazne bolesti i epidemije i u savremenom svijetu nemilice odnose ljudske živote. Mnogi su uzroci takvog satanja, ali sasvim je sigurno da prljavština i nehigijena imaju veliku ulogu u tome i otuda je neophodno ukazati na stav islama u pogledu čistoće i higijene kao najvažnijih faktora preventive.

 

Islam i čistoća

Islam veliku pažnju pridaje čistoći i higijeni. Definiše ih kao sastavni dio imana (vjerovanja): “Čistoća je pola imana…” (Muslim), “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji je izgovarati ‘la ilahe illallah’, a najmanji uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana” (Muslim). Dio hadisa “uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznicima” obuhvata i svaki vid nečistoće koji smeta prolaznicima.

Čistoća i higijena pokazatelj su ljudskosti i povod Allahove ljubavi: “…a Allah voli one koji se mnogo čiste” (Et-Tevba, 108). U ajetu se koristi prilog “mnogo”, a nije rečeno samo “koji se čiste”, što dodatno ukazuje na stajalište islama po pitanju čistoće. Uzvišeni Allah učinio je čistoću uvjetom ispravnosti jednog od stubova islama, to jest namaza: “O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunupi, onda se okupajte…” (El-Maida, 6). A ukoliko se čovjek ne može očistiti vodom zbog zapreke, naređuje se uzimanje tejemuma, kao jednog od vidova čišćenja: “…a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite.” (El-Maide, 6)

Ibadeti i čistoća

Islam svakom muslimanu i muslimanki naređuje da se abdeste za namaz i Uzvišeni Allah neće primiti namaz bez abdesta. Prilikom abdesta peru se ili potiru dijelovi tijela koji su najviše izloženi nečistoći: lice, ruke do iza lakata, glava i noge do iza članaka, i ove dijelove tijela potrebno je u potpunosti i temeljito oprati. Pranje cijelog tijela obavezno je nakon spolnog odnosa supružnika i to je obaveza muslimanki nakon prestanka hajza i nifasa. Dodatna pažnja pridaje se čišćenju i kupanju prilikom okupljanja velikog broja ljudi, kao što je džuma i bajram-namaz, i određuje se period od sedam dana u kojem bi se svaki musliman ili muslimanka trebali okupati. Ovakav pristup čistoći sigurno ima veliku ulogu u preventivi zaraznih bolesti, a higijena je najbitnija prilikom okupljanja ljudi u preventivi epidemije.

Higijena šaka

U svakodnevnom životu šake su nečistoćama najizloženiji dio tijela i zasigurno da čistoća ili nečistoća šaka utječe pozitivno ili negativno na zdravlje ili bolest pojedinca ili zajednice. Stoga je islam veliku pažnju posvetio higijeni šaka. Šake se peru u toku abdesta, gusula, prije i poslije jela, te nakon sna. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je to riječima: “…niko od vas ne zna gdje mu je ruka prenoćila” (Buhari, 162), tj. postoji mogućnost da je u toku sna došla u dodir sa nečistoćom.

Islam je, u kontekstu higijene šaka, naredio da se jede i pije desnom rukom i zabranio da se to čini lijevom. Isto tako, zabranio je da se nakon male i velike nužde čisti desnom rukom, a naredio da se to čini lijevom.

Javna mjesta i čistoća

Čistoća javnih mjesta, površina, puteva i ulica vrlo je važna za zdravlje pojedinca i zajednice. Islam je strogo zabranio onečišćavanje puteva i hladova. Štaviše, to je učinio povodom Allahovog prokletstva, udaljavanja od Njegove milosti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čuvajte se dvije stvari koje donose prokletstvo.” Upitali smo: “Allahov Poslaniče, koje su to dvije stvari?“ Rekao je: “Obavljanje prirodne potrebe po putevima kuda ljudi prolaze i po hladovima gdje hladuju.” (Muslim)

Spolni odnos

Jedan od načina prenosa zaraznih bolesti i epidemija jeste spolni odnos. Islam strogo zabranjuje blud, štaviše zabranjuje približavanje bludu ili sredstvu koje vodi njemu. Uzvišeni Allah, u kontekstu spolnog odnosa i čistoće, zabranio je mužu spolni odnos sa suprugom, koja je mu u osnovi dozvoljena, u vrijeme mjesečnog pranja, hajza: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekara, 222)

Plemeniti Kur’an tretira mjesečno pranje, hajz, neprijatnošću, koja sadrži nečistoću i za dozvolu spolnog odnosa uvjetuje kupanje supruge.

Također, islam strogo zabranjuje spolni odnos u anus supruge, jer on predstavlja mjesto nečistoće. Osoba koja to čini smatra se prokletom, udaljenom od Allahove milosti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Proklet je onaj koji opći sa suprugom u anus” (Ahmed, hadis je vjerodostojan); “Onaj koji opći sa suprugom u mjesečnom pranju ili u njen anus ili ode kod vračara, zanijekao je ono s čime je došao Muhammed” (Tirmizi, hadis je vjerodostojan).

Higijena usne šupljine

Čistoća usne šupljine zauzima važno mjesto u zdravlju pojedinca i zajednice. Usna šupljina predstavlja jedan od načina prenošenja zarazne bolesti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzor svih muslimana, veliku je pažnju pridavao čistoći usta i mnogo je koristio misvak, sredstvo za čišćenja usta. Koliko je važna upotreba misvaka govore sljedeće poslaničke riječi: “Kada bih znao da svojim sljedbenicima, odnosno ljudima, ne bih nanio poteškoću, naredio bih im čišćenje zuba misvakom prilikom svakog namaza.” (Buhari) Ebu Seid el-Hudri, Allah njime bio zadovoljan, rekao je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, redovno čistio zube misvakom (Buhari). Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, u različitim prilikama koristio je misvak: prije namaza, prilikom ulaska u kuću, prilikom ustajanja u noći. Savremena istraživanja potvrdila su jako djelovanje misvaka na bakterije.

Korištenje misvaka prije ulaska u kuću ima svrhu da su usta čista prilikom komunikacije, a što je ujedno jedan od najvažnijih načina zdrave i bezbjedne komunikacije.

Ljudska priroda

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Desetero se ubraja u fitru: skraćivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, ispiranje nosa, rezanje nokata, pranje šaka uz pranje kože između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, brijanje dlaka oko spolnog organa i pranje nakon obavljanja nužde.” Zekerijja veli da je Musab kazao: “Zaboravio sam šta je deseto, ako nije ispiranje usta.” (Tirmizi, sahih)

Čistoće spomenutih mjesta vrlo je važna za zdravlje pojedinca i zajednice jer se upravo na tim mjestima sakupljaju prljavština, znoj, virusi i bakterije.

Karantin

Prije hiljadu i četiri stotine godina islam je pojasnio način borbe protiv zarazne bolesti ili pitanje karantina, kao što se danas naziva. Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kuga je kazna koja je poslana jednoj skupini Izraelćana, ili onima koji su bili prije vas, pa kad čujete da ona vlada u nekom kraju, ne ulazite u tu, a kada se pojavi u kraju u kojem ste vi, onda ne izlazite bježeći od nje.” (Buhari)

Piše: mr. Osman Smajlović, prof. – www.el-asr.com

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta