Odgovori

Da li će u Džennet ući osoba koja čini veliki grijeh, pije alkohol?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum brate! U životu uvijek postoje neke nejasne stvari, pa je tako i meni odavno nejasno nekoliko stvari. Svima nam je poznat stav islama o konzumiranju alkohola I Kur’an na više mjesta spominje alkohol, kao naprimjer u suri El-Maide kaže: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa, hoćete li se okaniti?’’

Pa i sam Poslanik prokleo je deset osoba koje imaju veze sa alkoholom. Znači, shodno sunnetu i Kur’anu, čovjek koji konzumira alkohol smatra se alkoholičarem, velikim grješnikom i kao takav zaslužuje Džehennem.

Međutim, šta ako je taj čovjek imao tri kćeri te ih izveo na Pravi put? Poslanik, a.s., kaže: “Niko od vas neće imati tri kćerke ili tri sestre, te se prema njima lijepo ophoditi, a da neće ući u Džennet.’’ (Tirmizi, hadis hasen, Sahihu Edebil-mufred, Albani) Dragi Allah, dž.š., najbolje zna, ali mene interesuje mišljenje i stav učenjaka o takvim ljudima.

ODGOVOR: Uvaženi brate u vjeri, vi ste spomenuli mnogo toga u vašem pitanju i mnoge konstatacije su tačne, a neke i nisu. Vaš problem, koliko ja vidim, dolazi iz činjenice što smatrate da je činjenje određenog velikog grijeha razlog vječnog boravka u Vatri. Dragi moj brate, ispravna akida i vjerovanje jeste da će počinilac velikog grijeha – i ako bude kažnjen na Sudnjem danu vatrom, u slučaju da se ne pokaje ili da njegova dobra djela ne prevagnu loša – na kraju završiti u Džennetu.

S druge strane, zabludjela sekta haridžija smatrala je da će počinilac velikog grijeha vječno biti kažnjen Vatrom, što je u koliziji sa mnogi hadisima Allahovog Poslanika, naročito sa hadisima o šefatu.

Rezime: Ne postoji kolizija između onoga što ste spomenuli. Osoba koja pije alkohol počinila je veliki grijeh. Ako umre ne pokajavši se za taj grijeh, na Sudnjem danu ili će njegova dobra djela prevagnuti loša, pa će Allahovim rahmetom ući u Džennet bez kažnjavanja, ili će biti kažnjen zbog tog grijeha, nakon čega će, zbog osnove imana, biti izveden iz Vatre i uveden u Džennet gdje će vječno ostati, kao što je spomenuto u hadisima o šefatu.

To što je odgojio tri kćeri, ne znači apriore da će u Džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja Vatrom, već ako se uz to dobro djelo ne nađu grijesi zbog kojih zaslužuje kaznu, on će ući u Džennet, a ako bude imao grijeha od kojih se nije pokajao, može biti kažnjen zbog njih, nakon čega će, zbog osnove imana koji je imao, biti uveden u Džennet. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: mr Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta