Odgovori

Da li ćemo u kaburu znati hoćemo li u Džennet ili Džehennem?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selamu alejkum. Da li ćemo već u kaburu (grobu) znati hoćemo li u Dženet (raj) ili Džehenem (pakao)? 

ODGOVOR: Bismillahir-rahmanir-rahim. Od Abdullaha bin Omera prenosi se da je Poslanik, ﷺ, rekao: “Kada neko umre pokazivaće mu se mjesto izjutra i uveče, pa ako bude od stanovnika Dženneta pokazaće mu se mjesto u Džennetu, a ako bude od stanovnika vatre pokazaće mu se mjesto u vatri, i tako će biti sve do sudnjeg dana.” 📚Bilježi ga Buhari, 1379.

Na osnovu ovog i sličnih hadisa, odmah posle pitanja meleka i odgovora na njihova tri pitanja Uzvišeni Allah pokazat će muslimanu mjesto u Džennetu, a nemuslimanu mjesto u vatri. Tri poznata pitanja su: 1. Ko ti je Gospodar? 2. Koja ti je vjera? 3. Ko ti je poslanik?

Kada musliman ispravno odgovori na pitanja Allah će mu pokazati mjesto u Džennetu. Nevjernik neće odgovoriti na pitanje pa će mu Allah pokazati mjesto u Džehennemu. U hadisu se prenosi da je El-Bera b. Azib kazao: Bili smo sa Allahovim Poslanikom, ﷺ, na dženazi nekom ensariji… (I kada se čovjek položi u grob) dođu mu dva meleka, postave ga da sjedne, i upitaju ga: ‘Ko ti je Gospodar?’ On će kazati: ‘Moj Gospodar je Allah.’ Potom ga upitaju: ‘Šta ti je vjera?’ Kazat će: ‘Moja vjera je islam.’ Potom ga upitaju: ‘A ko je čovjek što vam je poslat?’ Kazat će: ‘On je Allahov Poslanik, ﷺ .’ ‘A otkud to znaš?’ – upitat će ga, a on će reći: ‘To sam pročitao u Allahovoj Knjizi. U nju sam vjerovao i smatrao je Istinom.’“ A kada nevjernik umre i duša napusti njegovo tijelo (i bude spušten u grob), dođu mu dva meleka i upitaju: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ Reći će: ‘Ha? Ha? Ne znam.’ Potom će ga upitati: ‘Šta ti je vjera?’ Reći će: ‘Ha? Ha? Ne znam.’ Onda će ga upitati: ‘Ko je ovaj čovjek što vam je poslat?’ Reći će: ‘Ha? Ha? Ne znam.’ Tada će s neba glasnik povikati: ‘Negirao je, prostrite mu prostirku od Vatre, obucite mu odjeću od Vatre i otvorite mu džehennemsku kapiju.’ Tada će osjetiti njenu vrelinu i gorčinu, a kabur će mu se stijesniti toliko da će mu se rebra preplesti.“ 📚Bilježi ga Ebu Davud, br. 4753. Ispravnim ga smatra i Albani u Sunenu Ebi Davuda.

U drugom hadisu Poslanik, ﷺ, je rekao: Kada se čovjek položi u grob, od njega pođu njegovi drugovi, on čuje klepet njihove obuće. Tada mu dođu dva meleka, posade ga i kažu: ‘Šta ti misliš o ovom čovjeku, Muhammedu, ﷺ?’ Što se tiče pravovjernika, on će odgovoriti: ‘Vjerujem da je on Allahov rob i Njegov poslanik.’ ‘Pogledaj na svoje mjesto u džehennemskoj vatri!’ – reći će mu se – ‘Allah ti ga je zamijenio za mjesto u Džennetu.’ Tako će ih oba vidjeti zajedno. A što se tiče dvoličnjaka i nevjernika, njima će se reći: ‘Šta si mislio o ovom čovjeku?’ ‘Ne znam,’ – odgovarat će – ‘ja sam govorio ono što je govorio ostali svijet.’ ‘Ne znao i ne shvaćao (nikad ništa)!’ – reći će se. Utom će biti udaren željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti, da će to čuti svi oko njega osim ljudi i džina.📚Bilježi ga Buhari, br. 1374. A Allah najbolje zna. 

Odgovorio: mr Jakub Alagić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta