Odgovori o sihru

Da li džini žive u praznim kućama i kako zaštititi kuću od džinna?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Želio bi da znam da li je tačno da kada kupimo kuću i ostavimo je dovoljno dugo praznu da se u nju nastane džini. Da li trebamo da tražimo od džina da napuste tu kuću prije nego li uselimo? Koliko dugo kuća može biti prazna? Hvala.

Odgovor: Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Svjedočim da nema nikog drugog dostojnog obožavanja mimo Allaha i da je Muhammd sallallahu ‘alejhi ve sellem njegov rob i Poslanik.

Već smo prethodno spomenuli da džini mogu da žive u kućama (bile prazne ili pune) i također smo spomenuli kako da se zaštitimo od njih, zato obratite pažnju na tu fetvu1.

Ne posjedujemo odlučujući dokaz koji spominje ostavljanje kuće praznom niti poznajemo da su ispravni prethodnici tražili od džina da iziđu iz kuće prilikom ulaska kupca u tu kuću. Međutim ukoliko osoba vidi znakove koji ukazuju na njihovo prisustvo unutar kuće, poput toga da vidi zmiju (džini se mogu pojaviti u obliku zmije) onda je propisano da je upozori i naredi joj da zauvijek napusti kuću. Pa ukoliko se opet pojavi nakon tri dana onda je treba ubiti. Ebu Seid El-Hudri radijellahu ‘anhu prenosi od Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da je rekao: Neki džini u Medini su prihvatili islam pa ako vidite nekog od njih, dajte im tri dana. Ako se pojave opet nakon toga onda ga ubijte jer to je onda šejtan.2 Ovo se odnosi na zmije kako je spomenuto u drugim hadisima.

Što se tiče propisanih načina kako da se zaštiti kuća od zlih džina to su sljedeći:

  • Učenje sure Bekare 3. Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao: ”Ne pravite od vaših kuća mezare, zaista šejtan bježi od kuće gdje se uči sura Bekare.” Prenosi Muslim.
  • Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu prenosi da ga je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem postavio kao čuvara Zekatul-fitra u Ramazanu, Tokom noći mu je neko dosao nastojeći da ukrade hranu koja je bila donesena. I nakon što ga je treći put uhvatio (nakon dužeg teksta hadisa) lopov mu je rekao: ”Svaki put kada legneš, pruči ajetul-kursi 4 pa ako učiniš tako Allah će zadužiti čuvara koji će biti stobom i čuvati te i niti jedan šejtan ti neće moći prići.” Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem reče: ‘Rekao je istinu lažov, da li znaš s kime si pričao protekle tri noći o Ebu Hurejre?” a on radijellahu ‘anhu reče: ”Ne.” zatim on sallallahu ‘alejhi ve sellem reče: ”To je bio šejtan.”5
  • Učenje zadnja dva ajeta sure Bekare. En-Nu’man ibn Bešir radijellahu ‘anhu prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: Zaista je Allah napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!”6
  • Spominjanje Allahovog imena prilikom ulaska u kuću i jedenja hrane. Džabir radijellahu ‘anhu prenosi da je čuo Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem kako kaže: ”Ako osoba spomene Allahovo ime prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan kaže svojim drugovima: ”Nemate mjesto da proboravite noć niti večeru.” Međutim ukoliko osoba uđe u kuću a da ne spomene Allahovo ime, šejtan kaže: ”Našli ste mjesto gdje ćete probdjeti noć i imati večeru.” 7

U drugoj fetvi, gore spomenutoj (br 34098.) se također spominje:

  • Učenje Kur’ana, naručito sure Bekare.
  • Stalno učenje zikrova (šerijatski ispravnih), naručito onih za koje se spominje da ih treba učiti ujutro, naveče, prije lijeganja i pri ustajanju.
  • Izbjegavanje grijeha i nepokornosti, uključujući zabranjeno pjevanje i gledanje zabranjenih filmova i tv serija.
  • Činjenje ibadeta a naročito farzova.

Izvor fetve: IslamWeb
Prijevod: Istina.ba
__________________

Fusnote:

1. Fetva 34098. spomeuta ispod teksta.
2. Bilježi Muslim u Sahihu.
3. Druga sura u Kur’anu
4. Bekare 255. ajet
5. Prenosi Buhari u Sahihu
6. Prenosi Tirimzi.
7. Prenosi Muslim.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta