Aktuelno

Da li je dozvoljeno neprisustvovanje namazima u džematu i džumi zbog koronavirusa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U Rijadu, 17. Redžeba 1441. po hidžri, što odgovara 12. martu, 2020 godine

Vijeće velikana učenjaka, je objavilo odluku br. 246, dana 16/7/1441 po hidžri, sa sledećim tekstom:

„Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je blagoslov i mir nad našim Vjerovjesnikom, Muhammedom, na njegovu porodicu i sve njegove drugove-ashabe, a potom:

Prilikom 24. iznimne sjednice, koja je održana u Rijadu, četvrtak, 16/7/1441. po hidžri, vijeće velikih učenjaka, je razmatralo ono što joj je iznijeto, a po pitanju olakšice u vezi neprisustvovanja džematu i džumi namazu, u slučaju proširivanja epidemije, ili straha od širenja. Tako da je nakon iščitavanja tekstova islamskog vjerozakona, a u skladu sa njegovim intencijama i osnovnim načelima-pravilima, kao i u skladu sa govorima i stavovima učenjaka kada je riječ o ovom pitanju, vijeće velikih učenjaka, želi pojasniti sledeće:

Prvo: Zabranjeno je onome kojeg je zadesila epidemijska bolest da prisustvuje džumi i namazu u džematu, u skladu sa riječima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ne dovodi se bolestan zdravome“ (Buharija i Muslim), kao i zbog riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ako čujete da se u nekoj zemlji pojavila kuga, nemojte u njoj ulaziti. A ako se ista pojavi u mjestu u kojem boravite, nemojte odatle izlaziti.“ (Buharija i Muslim)

Drugo: Kome nadležni organ odluči mjere izolacije, takvome je obaveza da se istih pridržava, kao i da ne prisustvuje namazima u džematu i džumi, te da namaze obavlja u svojoj kući, ili na mjestu gdje je izolovan, a sve ovo u skladu sa onim što je Šerid b. Suvejd es-Sekafi prenio rekavši: „Među delegacijom iz plemena Sekif bijaše i jedan čovjek koji je bolovao od lepre, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao verbalni ukaz da je od njega prihvatio prisegu, pa mu je naredio da se vrati.“ Predanje je zabilježio imam Muslim.

Treće: Ko god se plaši da će sebi ili drugome nauditi, takvome je data olakšica da ne prisustvuje džumi niti namazima u džematu, zbog poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: „Nema štete niti se ista drugome nanosi.“ Predanje je zabilježio imam ibn Madže. U svemu što smo ranije naveli, ako čovjek ne bude klanjao džumu, klanjaće umjesto nje podne četiri rekjata.

Toliko o ovom, kao što vijeće velikih učenjaka savjetuje sve ljude da se pridržavaju uputa, direktiva i propisa koje donosi nadlaženi ogan, kao što također savjetuje sve da se drže bogobojaznosti i da se priklone Njemu Uzvišenom sa molitvom/dovom i traženjem pred Njim da otkloni ovaj belaj.

Uzvišeni Allah je, interpretirano, rekao: „Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro – pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih; On prašta i milostiv je.” (Sura Junus, 107.)

Kao što je također, interpretirano, kazao: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (Sura el-Mumin, 60.)

Na kraju neka je Allahov blagoslov i mir na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve njegove drugove/ashabe.

Priredio: Enes Julardžija, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta