Odgovori

Da li je dozvoljeno proklinjati onoga ko čini grijeh?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li je dozvoljeno proklinjati nekog od muslimana ako radi grijeh, n.pr. ženu koja ne nosi hidžab?

ODGOVOR: Proklinjanje nije od osobina vjernika koji je usavršio svoju vjeru. Bilježe imami Ahmed u svome “Musnedu” i et-Tirmizi u svome el-Džami’ od ‘Alqame ibn Abdillaha ibn Mes’uda (da je Allah zadovoljan njim) da je Poslanik Allahov (salallahu ‘alejhi we selleme) rekao: “Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman!” Et-Tirmzi kaže da je hadis hasen garib. I bilježi se u es-Sahihajnu od Sabita ibn ed-Dahhaka da je Vjerovjesnik (sallallahu ‘alejhi we selleme): “Prokleti vjernika je kao ubiti ga.”

Prema ovome nije dozvoljeno vjerniku da proklinje bilo koga od svoje braće muslimana, izuzev onoga koga su Allah u Njegovoj Knjizi i Poslanik (sallallahu ‘alejhi we selleme) prokleli. Nije dozvoljeno nikoga proklinjati radi grijeha kojeg čini pa prema tome ni onu ženu koja ne nosi hidžab. Umjesto toga, musliman treba da je posavjetuje i da je ohrabri da nosi hidžab koristeći blage metode. Ko prokune nekoga ko nije zaslužio kletvu postoje veliko upozorenje da će se ta kletva vratiti na onoga koji je izgovorio, ako nije opravdano.

Ovo nalazimo u hadisu kojeg prenosi Ebu-d-Derda’ (Allah bio zadovoljan njim) da je Poslanik (sallallahu ‘alejhi we selleme) rekao: “Kada osoba prokune nešto, ta se kletva penje do nebesa, a kapije nebesa su zatvorene. Zatim se vrati na Zemlju, a i tamo su kapije zatvorene. Zatim pogleda lijevo i desno, i ako ne nađe gdje da ode, vrati se onome ko je izgovorio kletvu, pa ako je zaslužuje, pogodi ga, ako ne brati se onome ko je izgovorio.” (Bilježi Ebu Davud u “Sunenu”) *

Fetawa el-Ledžne ed-Daime (26/67)
http://www.islam-qa.com/en/ref/45148

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta