Odgovori

Da li je naručioc sihra u istom rangu kao i sam sihirbaz?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum. Da li je naručioc sihra u istom rangu kao i sam sihirbaz?

Obzirom da ljudi odlaze “hodžama” koji pišu zapise itd.. pa tako svjesno ili ne, u dodiru su sa sihrom.

Odgovor:

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Bavljenje sihrom je djelo kufra (nevjerstva) i na to upućuju riječi Allaha, tebareke ve te’ala: “I povedoše se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini lažno kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, nego šejtani, Harut i Marut, nisu vjerovali, podučavajući vradžbini ljude u Babilonu. A to nije objavljeno dvojici meleka. Njih dvojica nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove dozvole nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati, iako su znali da onaj ko to sebi u zamjenu za vjerovanje kupi, na ahiretu nikakvog udjela neće imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo oni to znali!” [El-Bekare, 102]

Što se tiče odlaska sihrbazu vaš odgovor možete naći u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to će biti dovoljno. U hadisu, koga prenosi jedna od supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se kaže: “Ko ode vračaru i upita ga za nešto, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana.” (Muslim, 2230)

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu: “Ko ode do vračara i povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem” (Tirmizi, 135; Ebu-Davud, 3904; Ibn-Madže, 639; Ahmed, 9252.)

Sihirbaz ulazi u propis vračara. Tako da je odlazak sihirbazu i traženje od njega pravljenje sihira ili otklanjanje sihira jedanako ovome što nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Adnan I. Muratović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta