Odgovori

Da li je samo otac griješan što sam nepokrivena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Selam alejkum! Radi se o prevodu casnog Kurana na bosanski jezik, u kojem pise u vezi pokrivanja zena : ”…i reci zenama svojim da vela svoja spuste preko grudi…” i prema mom tumacenju to bi znacilo da moj otac ili muz koji mi je po Islamu staralac, to je duzan za moju opskrbu i odgoj, je duzan i odgovoran i treba da mi rekne da se pokrijem, ta odluka nije kod mene dok ja zivim kod oca na primjer, jer ja moram da se ophodim po njegovim pravilima dok sam kod njega, da li se ovo moje tumacenje slaze sa Islamskim pravilima? Znaci ja i moja majka necemo biti odgovorne za to jer nam otac nije naredio da se pokrijemo?

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Prijevod ajeta koji si spomenula ne postoji u Kur’anu sa takvim riječima. U 31. ajetu sure En-Nur stoji: “I reci mu’minkama neka obore poglede svoje, neka čuvaju svoje polne organe, neka ne pokazuju svoje ukrase osim što je ionako spoljašnje i neka spuste vela svoja niz grudi svoje…“. A u 59. Ajetu sure El-Ahzab stoji: “O vjerovjesniče, reci ženama i kćerima svojim i ženama vjernika neka se pokriju svojim džilbabima…“.

Tvoje tumačenje se ne slaže sa šerijatskim tekstovima Kur’ana i sunneta. Naime, tačno je da je staratelj dužan narediti i zahtjevati da se njegova supruga i kćerke propisno oblaće i da će biti pitan na Sudnjem danu ako u tome napravi propuste. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: “O vjernici čuvajte sebe i svoje porodice od Vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje…” (Et-Tahrim 6).

Čuvati porodicu od Vatre znači naređivati članovima porodice da izvršavaju vadžibe i klone se harama. Takođe, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za ono što vam je povjereno na čuvanje, …muškarac je čuvar onih koji su u njegovoj kući i biće pitan za njih…” (mutefekun alejhi). Ali ovo ne znači da se njegova supruga ili punoljetna (koja je dobila mjesečno pranje) kćerka ne trebaju pokriti bez njegove naredbe ili zahtjeva. Pokrivanje punoljetne žene muslimanke je vadžib po idžma’u (konsenzusu) učenjaka ovog Ummeta. A u stidno mjesto žene, koje treba pokriti, ulaze između ostalog glava, kosa i vrat, oko čega su složni učenjaci. Razilaze se oko lica žene da li je njegovo pokrivanje sunnet ili vadžib. Dokazi iz Kur’ana, Sunneta, idžma’a, kijasa (analogije), predaja ashaba i zdravog razuma koji ukazuju na obavezu pokrivanja punoljetne muslimanke su mnogobrojni i što je uglavnom općepoznato svakom muslimanu.

Prema tome, nema razilaženja među učenjacima da je muslimanki vadžib da se pokrije na što ukazuju jasni i nedvosmisleni šerijatski tekstovi. A to znači da je žena griješna ako to ne uradi čineći time veliki grijeh prema Allahu. Osim ako se nije pokrila jer nije znala da je to vadžib, ili su joj neznalice “pojasnile” da to nije toliko bitna stvar u Islamu jer je najbitnije imati čistu dušu. A može li nepokrivena žena muslimanka imati čistu dušu oglušujući se na tolike ajete i hadise koji obavezuju muslimanku da se pokrije. Pokrivanje žene muslimanke nije stvar želje, sviđanja, mode i dopadanja, nego jedna od temeljnih vjerskih obaveza za ženu. Njeno pokrivanje nije uslovljeno naredbi njenog staratelja nego je zahtjev od njenog Stvoritelja Allaham, subhanehu ve te’ala. Prema tome, ti i tvoja majka ćete biti odgovorne i griješne za nepokrivanje bez obzira naredio vam staratelj (muž iliotac) ili ne.

Mr. Ziajd Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta