Odgovori

Da li je šiijski Mehdi ustvari Dedžal?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE:  Da li je Mehdi kojeg očekuju šiije ustvari Dedžal?


ODGOVOR:  Riječ Dedžal ukazuje na onoga ko mnogo laže i obmanjuje, međutim, taj naziv rezerviran je za ćoravog lažljivca koji će se pojaviti pred Sudnji dan. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na Dedžala i veliku smutnju s kojom će doći i precizno ga opisao kako bi ga vjernici prepoznali kada njegova fitna nastupi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao je Dedžala rekavši da je on ljudske vrste, mlađi čovjek, nižeg rasta, kovrdžave kose, ćorav u desno oko, a među očima mu piše kafir – nevjernik, što će čitati svaki vjernik, bio pismen ili ne. Evo nekoliko hadisa kojima se opisuje Dedžal:

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dok sam spavao, usnio sam kako obilazim oko Kabe i preda mnom se odjednom pojavi tamnoput čovjek, ravne kose, koji se oslanjao na dvojicu ljudi, a sa glave mu kapljala voda. ‘Ko je ovo?’, upitao sam, a oni mi rekoše: ‘Sin Merjemin.’ Potom sam se počeo osvrtati i odjednom ugledah čovjeka crvenkastog, krupnog, kovrdžave kose, ćoravog u desno oko, kao da mu je oko isturena boba grozda. ‘Ko je ovo?’, upitao sam, a oni mi rekoše: ‘Ovo je Dedžal.’” (Buhari, br. 3441)

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Nijedan vjerovjesnik, nije poslat a da nije upozorio svoj narod na ćoravog lažova Dedžala. On je ćorav, a vaš Uzvišeni Gospodar nije. Među očima će mu pisati nevjernik.” (Ebu Davud, br. 4311, hadis je sahih po ocjeni Albanija)

Ebu Huzejfa, radijallahu anhu, kaže: “Ja o onome što će Dedžal posjedovati više znam od njega samoga. Posjedovat će more vode i rijeku vatre. Ono što budete vidjeli kao vatru, bit će voda, a što budete vidjeli kao vodu, bit će vatra. Ko zatekne to vrijeme, pa bude htio vode, neka se napije iz onoga što vidi kao vatru, jer će u tome naći vodu.” (Ebu Davud, br. 4310, hadis je sahih po ocjeni Albanija)

Što se tiče Mehdija kojeg očekuju šiije, to je određena osoba poznatog porijekla. Zove se Muhammed b. Hasan el-Askeri, sin jedanaestog šiijskog imama, od potomaka Husejna, sina Alije, radijallahu anhu. Rođen je 256. hidžretske godine i ušao je pod zemlju kada je imao dvije, tri ili pet godina, prema predajama u njihovim izvorima koje o tome različito govore.

Imam Ibn Kajjim opisujući Mehdija u kojeg vjeruju duodecimalne šiije – rafidije kaže: “On je Muhammed b. Hasan el-Askeri el-Muntezar (Iščekivani), od potomaka je Husejna, sina Alije, ne od potomaka Hasana… Ušao je pod zemlju u mjestu Samara (u blizini Bagdada) kao malo dijete prije više od pet stotina godina (u odnosu na Ibn Kajjimovo doba). Nakon toga, niko ga više nije vidio, niti se o njemu kakva vijest čula niti kakav trag osjetio. Međutim, oni ga očekuju. Svakim danom zaustavljaju konje pored te rupe u zemlji i glasno ga dozivaju: ‘Iziđi, zaštitniče naš!’ Zatim se vraćaju razočarani…” (El-Menarul-munif, str. 152)

Dakle, priča o Mehdiju u kojeg vjeruju šiije je obična bajka. Takav Mehdi nikad se neće pojaviti i nema nikakve veze sa Dedžalom kojeg je najavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Allaha Uzvišenog molim da nas sačuva njegove fitne i svakog drugog zla! Amin!

www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta