Da li ste znali

Da li ste znali?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1- Da li ste znali da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio spavanje pod abdestom i kazao da melek donosi savalat na osobu koja zanoći čista, kada god se prevrne i probudi iz sna?! Hadis je zabilježio imam Ibn Hibban, br.1051, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani…

2- Da li ste znali da je Božiji Poslanik kazao da osoba koja zanoći čista -pod abdestom- da se njegova dova prima kada god da se probudi u toku noći, bez razlike da li tražio nešto od dunjalučkih ili ahiretskih potreba. Hadis o tome je zabilježio imam Ahmed u Musnedu i Ebu Davud u Sunenu br. 5042, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

3- Da li ste znali da je lijepo da čovjek prije spavanje donese čvrsto odluku da će ustati na noćni namaz, pa ako bi se desilo da ne ustane imat će nagradu kao da je ustao?! Zbog riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ˝Ko legne u postelju i čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz, pa prespava, biće mu upisano ono što je namjeravao, a njegovo spavanje je sadaka njemu od njegovog Gospodara.˝ Hadis je zabilježio imam Ibn Madže, br.1344, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

4- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da je dozvoljeno ženi u hajzu da uči Kur´an, ako se boji da će zaboraviti nešto od onoga što je znala napamet i da nije ispravno zabranjivati ženi u hajzu učenje analogno zabrani džunupa, jer džunupluk je nešto čega se čovjek može riješiti kada on hoće dok to nije slučaj sa hajzom?!

5- Da li ste znali da čovjek ako iz navike kaže ˝ne Allaha mi˝ ili ˝da Allaha mi˝, ne želeći time zakletvu, nije obavezan da se iskupljuje za tu zakletvu na osnovu riječi Allaha dž.š.: ˝Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete˝? (El-Bekara, 225)

6- Da li ste znali da po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno zaklinjanje sa bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih svojstava?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Ko se bude zaklinjao neka se zaklinje Allahom ili neka šuti˝.

7- Da li ste znali da ako se čovjek zakune, a zatim odmah nakon toga kaže ´inšallahi´ želeći time izuzimanje od zakletve, a ne blagoslov, pa prekrši tu zakletvu nije obavezan da se iskupljuje za nju?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Ko se zakune, a zatim kaže ´inšallahi´ ne može prekršiti zakletvu˝.

8- Da li ste znali da je dozvoljeno čovjeku da izdvoji iskup za prekršenu zakletvu, nakon što prekrši zakletvu, a također je dozvoljeno izdvojiti iskup prije kršenja zakletve, a zatim prekršiti zakletvu? Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje, a zatim neka se iskupi za prekršenu zakletvu˝. U drugoj predaji ovog hadisa je došlo: ˝Neka se iskupi za zakletvu, a zatim neka prekrši zakletvu˝.

9- Da li ste znali da se nije dozvoljeno zaklinjati mushafom, jer mushaf znaci ono sto je napisano od Allahovog govora, docim dozvoljeno nam je da se zaklinjemo Kur’anom, zato sto je Kur’an Allahov govor. (Nije ogranicen samo na pisanu formu u jednoj knjizi)

10- Da li ste znali da šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da se sehvi-sedžda čini prije selama ako se nešto oduzelo od namaza, a poslije selama ako se nešto pridodalo namazu i smatrao je da je u slijeđenju tog mišljenja rad po svim hadisima koji su došli u poglavlju sehvi-sedžde?! To je također bio stav malikijske pravne škole.

Mr. Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta