Da li ste znali

Da li ste znali

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Žena koja je prva probušila uši i stavila menđuše

Od Abdullaha b. Amra b. El-Asa, radijallahu anhuma, prenosi se da je pripovijedao: „Vjerovjesnik Ibrahim, alejhis-selam, lijepo se ophodio prema Hadžeri što je teško padalo Sari. Zapitkivala bi ga: ‘Zar da se tako ophodiš prema ovoj mojoj sluškinji?!’ Zatim se zavjetovala da će Hadžer zarezati na tri mjesta na tijelu, pa se Ibrahim, alejhis-selam, pobojao da Sara ne naudi Hadžeri, pa joj je predložio kako da ispuni svoj zavjet. Rekao joj je da probode i probuši Hadžeri uši pa je tako Hadžera prva žena koja je probušila uši. Zatim je u uši stavila dvije naušnice za što je Sara rekla kada ju je vidjela u takvom stanju: ‘Ovo joj je samo povećalo ljepotu!’“
________________

Da li ste znali da nije propisano učiti suru Jasin osobi dok umire kao ni poslije njene smrti

što se tiče učenja sure Jasin nekoj osobi nakon njene smrti, to je nova stvar u vjeri. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je umro kao i njegovi ashabi i niko od drugih ashaba nije im učio suru nakon njihove smrti, a da je to dobro djelo sigurno bi nas oni pretekli u tome. što se tiče učenja sure Jasin nekoj osobi dok umire, oni koji ovaj postupak dozvoljavaju svoj stav dokazuju hadisom: „Učite suru Jasin svojima u času njihove smrti.” Dakle, kada napuštaju ovaj svijet, slično hadisu: „Podstičite svoje da izgovaraju La ilahe illallah u času njihove smrti.” (Muslim)

Hadis: „Učite suru Jasin svojima u času njihove smrti”. (zabilježili su Ahmed, Ebu Davud i Ibnu Madže od Mu’kala b. Jesara a šejh Albani, rahmetullahi ‘alejh, ga je ocijenio slabim u „Irvau galilu” 3/150. str.) Tako, da je ovaj hadis vjerodostojan i sami postupak bi bio propisan, međutim, ispravno je da je hadis slab kao što su ga takvim ocijenili mnogi islamski učenjaci.
__________________

Prvo muslimansko dijete rođeno prije Hidžre i prvo muslimansko dijete rođeno poslije Hidžre

Prvo dijete rođeno od muslimana u Mekki jeste Abdullah b. Omer od oca Omera b. El-Hattaba i majke Zejnebe bint Maz’un el-Džumehi. A prvo dijete koje je rođeno od muslimana u Medini, nakon Hidžre, je Abdullah b. Zubejr. Nakon dolaska u Medinu, prošlo je oko dvadeset mjeseci a muslimanima se nije rodilo nijedno dijete, pa je rečeno da su im židovi napravili sihr, da bi u mjesecu ševvalu dvadesetak mjeseci nakon Hidžre rodio se Abdullah b. Ez-Zubejr.
___________________

• Da li ste znali da nije dozvoljeno prisiljavanje druge strane na ljekarski pregled prije sklapanja braka, jer sam postupak predstavlja uvođenje i dodavanje novog uslova prilikom sklapanja braka za koji ne postoji dokaz. (Islamski pravni kolegij u Mekki, ševal, 1424. H. g.)

• Da li ste znali da je životinja koja ugine od električnog udara, prije nego što se zakolje na šerijatski ispravan način, obična strvina čije je meso strogo zabranjeno, dok, ukoliko se zakolje na šerijatski način dok je još u životu, njeno meso je dozvoljeno. (Islamski pravni kolegij u Mekki, 1408. H.G)

• Da li ste znali da je dozvoljeno koristiti želatin biljnog porijekla, kao i životinjskog porijekla, ali samo od životinja koje su dozvoljene i koje su zaklane na šerijatski način, dok je strogo zabranjena upotreba želatina dobivenog od zabranjenih životinja, poput želatina dobivenog iz svinjske kože, svinjskih kostiju i drugih zabranjenih životinja i zabranjenih supstanci. (Islamski pravni kolegij u Mekki, 1419. H.G)

• Da li ste znali da je ukopavanje muslimana u kovčezima pokuđeno ukoliko za tim ne postoji potreba. Dok, ukoliko se time namjerava slijeđenje i oponašanje nevjernika, tada biva haram, strogo zabranjeno. (Islamski pravni kolegij u Mekki, rebi’ul-ahir, 1405. H. g.)

• Da li ste znali da nije dozvoljeno sklapanje braka putem, telefona, faksa, interneta zbog uslovljavanja svjedoka prilikom sklapanja braka. (Islamski pravni kolegij u Mekki, ša’ban, 1410. H. g.)

• Da li ste znali da ukoliko čovjek, koji posudi novac drugome, uslovi mu da ako okasni s vraćanjem duga mora platiti određenu svotu novca, da je njegov uslov ništavan i neispravan i nije dozvoljeno da se ispuni, jer je od kamate iz paganskog doba. (Islamski pravni kolegij u Mekki, redžeb, 1409. h.g)

• Da li ste znali da prodavanje robe pod uslovom da se ista ne može vratiti ili zamijeniti, nije dozvoljeno, jer je uslov neispravan, a u njemu se nalazi i šteta. (Stalna komisija za fetve)

• Da li ste znali da čovjeku koji je svjestan i zna, nije dozvoljeno kupovati dionice firmi i preduzeća koja makar u nekim svojim ograncima posluju kamatom. Ukoliko usljed neznanja kupi dionice takvih preduzeća, onoga momenta kada sazna i poduči se, obaveza mu je da istupi iz takvih preduzeća zbog općih dokaza koji upućuju na strogu zabranu kamate. (Islamski pravni kolegij u Mekki, ša’ban, 1415. h.g)

Informativni islamski časopis “El-Asr” – www.http://el-asr.com/

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta