Odgovori

Da li urok ima stvarni utjecaj na ljude?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li urok ima stvarni utjecaj na ljude?

ODGOVOR: Ne postoji nikakva sumnja u pogledu toga da je urok stvaran i da može negativno utjecati na ljude. Na ovu činjenicu ukazuju Kur’an i vjerodostojni hadisi, dok islamski učenjaci ehli-sunneta kategorički potvrđuju postojanje uroka i njegov utjecaj na ljude. Uzvišeni Allah, spominjući savjet Jakuba, alejhis-selam, svojim sinovima, kaže: “‘O sinovi moji’, reče onda, ‘ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi.’” Mnogi islamski učenjaci iz odabranih generacija navode da su Jakubovi sinovi bili izrazito lijepi i elegantni, pa se pobojao za njih ljudskih uroka i naredio im da se razdvoje, da zajedno ne ulaze na jedna vrata.

U drugom ajetu Svevišnji kaže: “Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slušaju, govoreći: ‘On je, uistinu, lud!’” Kurejšije su iz velike mržnje prema Objavi nastojali svojim oštrim pogledima ureći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče sunneta, u vjerodostojnim predanjima potvrđuje se urok i njegovo djelovanje na ljude. Navest ćemo neke od tih predanja: Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Urok je stvarnost.”

Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najviše ljudi iz moga ummeta, nakon Allahovog određenja i odredbe, umire od uroka.” Ebu Zerr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zbog uroka čovjek završi u mezaru, a deva u loncu.” Dakle, urok može ubiti čovjeka, a deva se od uroka sruši na zemlju, pa je njen vlasnik prinuđen zaklati je i tako završi u loncu.

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio sljedećim riječima: “Tražim zaštitu potpunim Allahovim riječima od svakog šejtana i otrovnice i od svakog oka urokljivoga.” Dakle, urok je istina i muslimanu nije dozvoljeno poricati ono o čemu nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kako je pojmljivo da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, traži utočište kod Plemenitog Stvoritelja od nečega što je klasična iluzija, a nije stvarnost?! Nema dvojbe da su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, istina koja se mora slijediti. Šejhul-islam Ibn Kajjim rekao je: “Jedna skupina ljudi koja ne slijedi uputu Kur’ana i sunneta, niti ima potpun razum, porekla je urok, smatrajući ga iluzijom, a ne istinom.” Uzvišeni Allah najbolje zna!

dr Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta