Tekstovi

Deset šejtanovih zamki: Kako šejtan zavodi ljude

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo je ljudi koji ne znaju na koji način šejtan, čovjekov najveći neprijatelj, zavodi ljude, tako da je potrebno, navodeći dokaze iz Kur’ana, ukazati na načine na koje on ostvaruje svoj cilj. Pošto je za nas džinsko-šejtanski svijet gajb i nepoznanica, i nemoguće je tvrditi da šejtan koristi određenu metodu zavođenja ljudi, osim ako to potvrdi jasan kur’ansko-hadiski tekst, mi ćemo za svaki način navesti kur’anski ajet koji potvrđuje spomenutu metodu.

  1. Uljepšavanje grijeha i loših postupaka

Uzvišeni Allah kaže: “I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: ‘Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!’, onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: ‘Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.’” (El-Enfal, 48)

Koliko je danas ljudi diljem cijeloga svijeta, kako muslimana tako i nevjernika, kojima je šejtan uljepšao njihove loše postupke? Ljudi lijepim smatraju konzumiranje alkohola, kocku, blud, prevaru, laž, ubistvo, drogu, ne razmišljajući da su na taj način upali u jednu od šejtanovih zamki. Ako pogledamo u ženski svijet, vidjet ćemo da je šejtan ovom metodom, uljepšavanjem razgolićenosti, zaveo veliki broj žena, koje nisu ni svjesne da su upale u jednu od šejtanovih zamki.

  1. Odgađanje pokajanja, povratka Allahu i ostavljanja grijeha

Uzvišeni Allah kaže: “One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao.” (Muhammed, 25)

Jedno od najjačih oružja kojima šejtan zavodi mnoge ili, bolje kazano, putem kojeg šejtan mnoge ostavlja u grijehu i zabludi, jeste i odgađanje tevbe, povratka Allahu. Tako ćemo vidjeti da mnogi znaju da ono što čine nije dobro, ali odgađaju donošenje odluke da krenu Pravim putem i da ostave grijehe i loše navike. Mnogi i ne dočekaju da dožive trenutak povratka Allahu, jer ih pretekne smrt, a šejtan nije ništa drugo radio osim što im je ulivao nadu u dug život i došaptavao  odgađanje pokajanja.

  1. Lažno obećanje, nagovaranje na stjecanje haram imetka, zavođenje glasom

Uzvišeni Allah kaže: “I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje.” (El-Isra, 64)

Ovaj ajet razotkriva nekoliko načina na koje šejtan zavodi ljude. Uzvišeni Allah kaže: “I zavodi glasom svojim”, ukazujući na to da šejtan ljude zavodi svojim glasom, a svi smo svjedoci koliko je danas grijeha i nemorala nastalo putem zavođenja ljudi glasom: muzika sa svim njenim vrstama, mediji, laži, potvore i dr. Riječima: “…budi im ortak u imecima”, ukazuje se na to da je jedna od metoda kojima šejtan zavodi ljude, pozivanje da se imetak stječe na zabranjen način. Razumnom čovjeku ne treba pojašnjavati koliko se ljudi u današnjem vremenu zapetljalo u ovu šejtanovu zamku. Ljudima je postalo bitno da povećaju svoj imetak, ne vodeći računa o tome kako su ga stekli. Riječima: “…daji im obećanja”, ukazuje se na jednu opasnu metodu kojom šejtan zavodi ljude, a to je davanje  obećanja. Koliko je grijeha na svijetu počinjeno zbog ove šejtanove metode? On ljudima obećava dobru završnicu u grijesima, obećava im da se za grijehe neće saznati, obećava im da će se nakon grijeha popraviti, a sve su to samo obećanja.

  1. Podučavanje ljudi sihru

Uzvišeni Allah kaže: “I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik – šejtani su nevjernici: učili su ljude vradžbini/sihru.” (El-Bekara, 102)

Doista je mnogo grijeha počinjeno kao plod ovog načina kojim šejtan zavodi ljude: podučavanje ljudi sihru. Koliko je samo u sihru nepravde, laži, potvore, kidanja rodbinskih veza! Najgore u svemu tome jeste to što se sihrom u našim podnebljima u većini slučajeva bave “pobožne” i “učene” osobe, koje se u svom grijehu sihra sakrivaju iz plašta vjere.

  1. Vino i kocka

Uzvišeni Allah kaže: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 91)

Uzvišeni Allah u ovom ajetu jasno nam kazuje da šejtan putem vina i kocke zavodi ljude. Razmislite samo koliko je danas na svijetu vina/alkohola, u svim njegovim vrstama i koliko danas postoji vrsta kocke, a zatim koliko su ta dva grijeha unijela razdora među ljude na Zemlji! Koliko se ubistava, kriminala, krađe, desilo kao plod činjenja jednog od ova dva grijeha!

  1. Poziv u razgolićenost

Uzvišeni Allah kaže: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao!” (El-A’raf, 27)

Uzvišeni Allah u ovom ajetu jasno nam kazuje da je poziv u razgolićenost jedan od načina na koje šejtan zavodi ljude. Onog momenta kada se muškarci i žene odazovu šejtanu na ovaj poziv, kao što je to vidljivo u današnjem vremenu, dolazi do kulminacije i drugih grijeha, koji su nastali kao plod razgolićenosti. Koliko je samo bluda, prostitucije, prevara, potvora, preljuba, nastalo kao plod ovog šejtanovog načina zavođenja ljudi!?

  1. Došaptavanje

Uzvišeni Allah kaže: “I šejtan im poče došaptavati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: ‘Gospodar vaš zabranjuje vam ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili.’” (El-A’raf, 20)

Šejtan u osnovi nema nikakve ovlasti i nadmoći nad čovjekom, jedino što ima jeste došaptavanje i nagovaranje. Kontinuiranim došaptavanjem i nagovaranjem onih koji se ne znaju zaštititi od toga, on postiže svoje ciljeve. U ovom ajetu jasno se ukazuje da je na ovaj način šejtan uspio da zavede našeg praoca Adema i njegovu suprugu Havu. Koliko je samo ljudi upalo u ovu šejtanovu zamku? Nakon što se nisu mogli oduprijeti ili nakon što im nije padalo na pamet da počine određeni grijeh, oni su poslije dugotrajnog došaptavanja ipak počinili određene grijehe.

  1. Zastrašivanje neimaštinom i nagovaranje na škrtost

Uzvišeni Allah kaže: “Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekara, 268)

Jedna od veoma učinkovitih metoda putem koje je šejtan zaveo mnoge, kako muslimane tako i nemuslimane, jeste plašenje neimaštinom. Koliko je grijeha počinjeno zbog toga što se ljudi boje siromaštva? Ljudi se međusobno ubijaju, kradu, otimaju, uzurpiraju, ostavljaju namaz, žene ne nose hidžab, i mnogo drugih griijeha, jer se boje siromaštva. Allah je Taj koji daje opskrbu, za kojom mi treba da se podignemo, ali bez obzira na to koliko se mi trudili, ne možemo dobiti osim ono što nam je propisano.

  1. Postepenost

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.” (En-Nur, 21)

Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu zabranio je slijeđenje šejtanovih stopa. Slijeđenje šejtanovih stopa ogleda se u tome da čovjeka lagahno i postepeno poziva u grijeh. Kada bi šejtan neke čvrste vjernike direktno pozvao u grijeh, oni se nikada ne bi odazvali tome, ali kada ih pozove postepeno, onda mnogi ne mogu odoljeti. Tako šejtan ne poziva direktno u blud, ali poziva na kontakt, pogled, dopisivanje, a to na kraju dovede do željenog mu cilja.

  1. Ovladavanje i zaborav na Allaha

Uzvišeni Allah kaže: “Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani sigurno će nastradati.” (El-Mudžadela, 19)

Jedna od metoda kojom šejtan zavodi ljude jeste i metoda ovladavanja, toliko da ljudi zaborave na Uzvišenog Allaha. Kada čovjek zaboravi na Allaha, postaje lahak plijen za šejtane i njegove zamke. Čovjek koji ne razmišlja o tome da ga Allah neprestano vidi, da ga neprestano čuje, da zna ono što radi i ono što misli, koji nije neprestano svjestan da će biti proživljen i da će polagati račune za svaki postupak, takav je čovjek spreman da uradi sve što mu došapne šejtan.

Ovaj tekst završit ćemo ajetom u kojem se spominje šejtanov govori na Sudnjem danu: “I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: ‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.’ Nevjernike, sigurno, čeka bolna patnja.” (Ibrahim, 22)

Mr Elvedin Pezić – minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta