Poučne priče i tekstovi

Dijalog između Merjem, alejha selam, i Džibrila, alejhi selam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Merjem (Marija), alejha selam, je Siddika – oličenje čednosti. Blistavi primjer obožavanja Uzvišenog Allaha. Mudri Allah odredio je da rodi Isa`a (Isus), aleji selem, jednog od najboljih Allahovih Poslanika, jednoga od Ulul-Azma, međutim njegovo rođenje predstavlja mudžizu u islamu. Rođenje je bez oca…

Spomeni Merjem, alejha selam, u Knjizi, Plemenitom Kur`anu, kojeg će svi muslimani čitati u svim krajevima svijeta do Sudnjeg dana. Spomeni je najboljom spomenom i najveličanstvenijom pohvalom, zbog njenog ibadeta. Spomeni je u najboljem stanju, kada je se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i uzela zastor da se od njih zakloni, kako bi bila sama, obožavala svoga Gospodara sa potpunom iskrenošću, poniznošću i skrušenošću, pokoravajući se riječima svoga Gospodara: “I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!” ( Sura Ali Imran, ajet 42-43).

Uzvišeni Allah izaslao joj je Svoga izaslanika, meleka Džibrila (Gabrijel), alejhi selam, i to u liku savršeno stvorena muškarca. Merjem , alejha selam, sama, između koje je i njenog naroda zastor, došao joj je muškarac u savršenom obliku. Pobojala je se da joj želi učini zlo. Kako je postupila? Od koga je zatražila zaštitu i utočište? “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” – uzviknu Merjem, alejha selam. Tražim utočošte i zaštitu od Milostivog Allaha da me obuhvati Svojom milošću i da me na taj način zaštiti od svakog zla i mogućeg zla nepoznatog muškarca, kojeg je podsjetila na strah od Svemoćnog Allaha i podsjetila ga na takvaluk, da radi u duhu nje i da se kloni mogućeg činjena zla prema njoj.

Tako je Merjem, alejha sellam, spojila između traženja utočišta kod svoga gospodara, zastrašivanja sa Njim nepoznatog muškarca koji joj je došao u njenoj osami i naredila mu da se pridržava takvaluka. Merjemin strah od činjena ružna djela u osami, udaljenost od ljudi, u prisustvu prelijepoga i savršenog mladića, ukazuje na njenu čednost i udaljenost od svakog zla i njegovih povoda.

Čednost Merjem, alejha selam, sa postojanjem povoda činjena zla i ne postojanja zapreke za tako nešto, od najbolji je dobrih djela i zbog toga pohvalio ju je gospodar svih ljudi:”A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo“(Sura Enbija, ajet 9) i : “…i Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.“( Sura Tahrim, ajet 12)

Kada je Džibril, alejhi sellam, vidjeo kod Merjem, alejha selam, strah obratio joj je se: “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga“. Jedina moja misija i djelovanje je dostava poslanice mog gospodara “da ti poklonim dječaka čista!“. Obradovao ju je sa velikom viješću. Obradovao ju je sa dolaskom dječaka i njegovom čistoćom od svih ružnih osobina i posjedovanjem svih plemenitih atributa.

Začudila je se da joj bude poklonjen dječak na takav način i rekla je: “Kako ću imati dječaka, kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica (tj. nisam počinila zinaluk)!” Pa da li dijete može doći mimo toga?

To je tako!” – reče Džibril, alejhi selam. “Gospodar tvoj je rekao: ‘To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem (ajetom) ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!

Velika je i bezgranična Allahova moć. Povodi nisu samostalni u svom djelovanju, već djeluju shodno Allahovoj odredbi. Uzvišeni Allah želi ukazati Svojim robovima na djelovanje van okvira povoda, kako nebi uzimali samo povode i klonili se razmišljanja o Onome koji je stvorio povode i odredio da imaju određena dejstva. Allahova milost Isau, alejhi selam, bila je sa Allahovom objavom njemu i tako što ga je učinio od Svojih odabranih Poslanika Ulul-Azm.

Allahova milost sa Isaom prema njegovoj majci je bila tako što je zadobila ponos, lijepu spomen i ogromne koristi a prema svim ljudima tako što im je izaslao Svoga poslanika, koji im čita Njegove ajete, čisti ih sa Njegovim dopustom i podučava ih Njegovoj Knjizi i sunnetu Njegovog poslanika. Ukoliko povjeruju u Isa, alejhi selam, i pokore mu se , biće srećni na dunjaluku i ahiretu. Rađanje Isa`a, alejhi selam, na prethodno spomenuti način, Allahova je odredba i ona se mora ostvariti, niko to ne može sprečiti.

I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe” ( Sura Merjem, ajet 22-24)

Pripremio mr Osman Smajlović

https://www.youtube.com/watch?v=zP-Jv17LG7c

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta