Lijepi islam

Dobročinstvo kako ga uče Kur’an i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

„…onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali…“ (El-Bekare, 3.)

Uzvišeni Allah nas je stvorio i dao nam razne blagodati, dao nam imetak, razne druge materijalne elemente, zdravlje, izgled, inteligenciju za učenje i sposobnost ovladavanja različitim vještinama. U ovom Kur’anskom ajetu, Uzvišeni Allah traži od vjernika da podijele dio bogatstva koje im je dao sa onima koji imaju manje. U ovoj perspektivi, arapska riječ „zekat“ znači samopročišćavanje naše duše, a također je zekat i čišćenje imetka. Iznos je fiksan na 2,5% ukupne ušteđevine.

„…i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.‘…“ (El-Kasas, 77.)

Pitaju te kome će udjeljivati. Reci: ‘Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima; a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.’ (El-Bekare, 215.)

Znači da namjera da ispunimo Allahovu  naredbu i pročistimo svoju dušu nije ograničena samo na pomoć onima kojima je potrebna dajući im novac ili hranu da prežive, već uključuje djela dobročinstva kao što je nuđenje pomoći na druge načine; rođacima, komšijama, prijateljima…kao i onima koji su bolesni da ih utješimo i možda dodamo malo radosti u njihov život ili ga na neki način uljepšamo.

Štoviše, biti ljubazan i pažljiv prema drugima su također dobra djela kao što je spomenuto u ovom Kur’anskom ajetu: I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu… (En-Nisa,36.)

Sadaka i dobročinstvo nisu komplicirani, zapravo ova vjera je toliko lijepa i toliko je lako zaraditi dobro djelo, da je Allah dao da imamo dobro djelo čak i kad se osmjehnemo vjeniku. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Čak je i tvoj osmijeh za tvog brata sadaka” . (Buhari)

Osim toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem traži od vjernika da također štitimo prirodu i životinje. Na primjer, u vezi sa nagradom za sadnju drveća, on je rekao: “Ako vjernik posadi drvo ili posije sjeme, a zatim ptica, ili osoba ili životinja pojede od toga, to se smatra sadakom.”

Kako bi se brinuo i zaštitio životinje, ispričao je ovu priču: Jedan je čovjek osjetio veliku žeđ dok je bio na putu, tamo je naišao na bunar. Sišao je u bunar, utažio žeđ i izašao. U međuvremenu je vidio psa kako dahće i liže blato od silne žeđi. Rekao je sebi: ‘Ovaj pas pati od žeđi kao i ja.’ Pa se opet spustio u bunar, napunio cipelu vodom i napojio psa. Uzvišeni Allah mu se zbog tog djela smilovao i oprostio mu”. Ashabi rekoše: “O Allahov Poslaniče! Postoji li nagrada za nas ako služimo životinjama?” On je odgovorio: “Postoji nagrada za služenje svakom živom biću.” (Buhari)

Na kraju, Poslanik Muhammed je poslan kao Allahov dar milosti za cijelo čovječanstvo sve do Sudnjeg dana. Kao što je spomenuto u ovom Kur’anskom ajetu: …a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.(El-Enbija, 107.)

Izvor: www.backtojannah.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta