Poučne priče i tekstovi

Događaja sa alimom sa Azhara i vladarom Egipta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Za vrijeme egipatsko-etiopijskog rata Egipćani su, zbog neslaganja komande i vojnika, pretrpjeli težak poraz. El-Hudejvi je bio jako uznemiren zbog toga. Vozio se sa Šerif-pašom želeći sa nekim podijeliti svoju uznemirenost, te ga upita: “Šta ti radiš kada te obuzme osjećaj koji želiš od sebe otjerati?” Ovaj mu odgovori: “Efendija, Allah me je uputio, ja imam običaj u tim trenucima potražiti utočište u Buharijevom Sahihu. Čitaju mi ga čestiti alimi, pa Allah dadne da me to popusti”.

El-Hudejvi je o tome razgovarao sa šejhom “El-Azhara”, tada je bio El-Arusi, koji mu sakupi ulemu da pred Starom kupolom na “El-Azharu” čitaju Buharijin Sahih. Međutim, porazi se nastaviše. El-Hudejvi ode do uleme na “El- Azharu” u društvu Šerif-paše, pa im glasom punim ogorčenja reče: “Ili to što vi čitate nije Buharijev Sahih, ili vi niste ulema kakva je nekada bila! Allah ništa nije sa vama i onim što čitate otklonio”. Ulema zašuti, a šejh iz zadnjeg safa istupi pred njega i reče mu: “Čuvaj se, Ismaile. Nama je preneseno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ili ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo, ili će vam Allah dati vladare koji su najgori među vama, pa će Ga najbolji od vas u dovama moliti, ali im se on neće odazvati.”

Sada među ulemom nastade još veća tišina, a El-Hudejvi i Šerif bez riječi napustiše njihovo društvo. Ulema poče prigovarati i kritizirati govornika. U tom trenutku dođe Šerif-paša i pita: “Gdje je šejh koji El-Hudejviju ono reče?” Šejh reče: “Ja sam taj”, i ovaj ga povede. Ulema koja je do maločas kritizirala šejha, poče se sa njim opraštati onako kako se oprašta sa osobom za koju nema nade da će se vratiti. Šerif ode sa šejhom u dvorac El-Hudejvija. On je sjedio u holu dvora. Ispred njega je bila postavljena stolica i na nju sjede šejh.

Reče mu: “Profesore, ponovi mi ono što si mi rekao na El-Azharu”. Šejh mu ponovi hadis i prokomentira ga. El-Hudejvi ga upita: – A šta smo mi to uradili da nas snađe ovakav belaj? – Efendija, zar naš sudovi ne dopuštaju kamatno poslovanje? Zar blud nije dopušten? Zar alkohol nije dozvoljen? Zar, zar – pa mu je nabrojao grijehe koje niko ne zabranjuje. Pa, kako da očekujemo pomoć sa neba? – Šta da radimo? Sa nama u ovom gradu žive stranci, ovo je i njihov grad. – Dakle, koji je to Buharijev grijeh? Šta može ulema? El-Hudejvi je dugo zamišljeno šutio, a zatim mu reče: “Istinu si rekao, istinu si rekao.”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta