Kur'an

Dokaz za tebe ili protiv tebe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Rekao je Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi ve sellem: “…Kuran je siguran dokaz tebi ili protiv tebe…” (Buhari, 3/118. i Muslim, 1151)

Uzvišeni Allah, kaže: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.” (El-Isra, 82)

Neko od prethodnika je rekao: “Niko od Kurana ne može otići praznih ruku, ili će otići s profitom ili s gubitkom”, a potom je proučio spomenuti ajet.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Kur’an je zagovarač, posrednik i iskreni prijatelj, pa ko ga uzme za svog vodiča, odvest će ga u Džennet, a ko ga zanemari, odvest će ga u Vatru.”

Od Ibn Mesuda prenosi se također da je rekao: “Kur’an će na Sudnjem danu doći da se zauzme za onog ko ga je učio, pa će mu biti vodič do Dženneta, ili će svjedočiti protiv onoga ko ga je napustio i otjerati ga u Vatru.”

Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, je rekao: “Zbog ovog Kur’ana ćete biti nagrađeni ili kažnjeni. Zato ga slijedite i ne okrećite se od njega. Ko bude slijedio Kur’an, on će ga u dženetske bašče povesti, a za kim Kur’an bude išao dohvatit će ga za vrat i gurnut će ga u Vatru.”

Kur’an je takođe Allahov dokaz protiv ljudi tako da onaj do koga dospije Kur’an, nad njim je uspostavljen argument i ne može se pravdati neznanjem, zbog riječi Uzvišenog:
”Da bi njime (t.j.Kur’anom) opomenuo vas i onoga do koga dođe.“ (el-En’ām, 19)

Isto tako, poznato je da uspostava dokaza ne znači da čovjek razumije i shvati Allahov govor a zatim se okrene jer Uzvišeni Allah kaže za nevjernike nad kojim je uspostavljen dokaz Kur’anom:
„Mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur’an ne shvate, i gluhim ih činimo…“ (Al-Kahf,57)

Osnova problema kod današnjih apologetičara koji počinioca velikog širka pravdaju neznanjem je u tome što ne prave razliku između uspostave dokaza i njegovog razumijevanja, a većina nevjernika i licemjera nisu razumjeli Allahov dokaz i pored njegove uspostave nad njima kako to Allah, dželle šanuhu, kaže: „Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni, čak su još dalje s pravog puta skrenuli.“ (Al-Furqan,44)

Uspostava dokaza i njegovo dospijeće je jedno, a njegovo razumijevanje tog dokaza nešto sasvim drugo.

Kaže Uzvišeni: “Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur’an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali.”  (Al-An’am,25)

I kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. “Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” (Ta-ha, 124-126)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta