Dove i zikr

Donošenje tekbira i zikr u mubarek danima zul-hidždžeta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pohvalno je činiti zikr u ovim danima, općenito, u svim vremenima i na svim mjestima, a posebno je pritvrđeno donositi tekbir nakon obaveznih namaza od sabah namaza na dan Arefata, pa sve do ikindije namaza zadnjeg dana bajrama, za onog koji nije na hadždžu. To se prenosi od plemenitih ashaba Omera, Alije, Ibn-Mes’uda, Ibn-Abbasa i drugih, a Imam Ahmed, rahimehullah, je prenjeo konsenzus ashaba o propisanosti ovog tekbira. (Vidi: Fethul-Bari od Ibn-Redžeba, 6/124-125).

Hafiz Ibn-Redžeb, rahimehullah, rekao je: “Islamski učenjaci su složni da je propisano donositi tekbir nakon namaza u ovim danima, ali, o tome nam nije prenesen hadis koji je vjerodostojan od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego se prenose predaje od ashaba i onih nakon njih i tako su postupali muslimani.” (Fethul-Bari, 6/124).

Imam Ahmed b. Hanbel, rahimehullah, rekao je: “Tekbir za hadžije počinje od podne-namaza prvog dana bajrama, zato što su prije toga zauzeti sa telbijom.” (Vidi: Fethul-Bari od Ibn-Redžeba, 6/125). Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se ne prenosi vjerodostojno ništa po pitanju svojstva tog tekbira, ali, preneseno je od pojedinih ashaba, radijellahu anhum, i učenjaka nakon njih.

Bilježi Ibn Ebi-Šejbe u Musannefu (1/488) sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je donosio tekbir: “Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illellahu vellahu ekber, Allahu ekberu ve lillahil-hamd.

Bilježi Ibn Ebi-Šejbe u Musannefu (1/489) sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, da je donosio tekbir nakon namaza: “Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu ve edžellu, Allahu ekberu ve lillahil-hamd.

Bilježe Abdur-Rezzak u Musannefu (11/290) i Bejheki u Sunenul-kubra (3/316) sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, da bi donosio tekbir i govorio: “Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberu kebira.”

Bilježi Ibn Ebi-Šejbe u Musannefu (1/490) od Ibrahima en-Neha’ija, rahimehullah, da je rekao: “Donosili bi tekbir na dan Arefata okrenuti prema kibli nakon namaza: ‘Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illellahu vellahu ekber, Allahu ekberu ve lillahil-hamd.'”

Nije dozvoljeno grupno donošenje tekbira – a to je kada čitav džemat uči tekbire u jednom glasu – jer nam to nije preneseno od ispravnih prethodnika, nego je sunnet (pohvalno) da svako donosi tekbire za sebe, i to je propis u svim zikrovima i dovama, osim ako je čovjek neznalica, onda je obavezan da ponavlja za drugima dok ne nauči. Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Priredio: Amir I. Smajić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta