Brak i islamska porodica

Dvadeset osnovnih propisa vezanih za nadijevanje imena djetetu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Dvadeset osnovnih propisa vezanih za nadijevanje imena djetetu
 
1- Islam veliku pažnju posvećuje odgoju djeteta, te pravima djeteta kod njegovih roditelja. Jedno od prava djeteta kod roditelja je da mu nadjenu lijepo ime, jer je to nešto po čemu će dijete biti prepoznatljivo cijeli svoj život.
 
2- Roditelji treba da pažljivo odaberu ime svome djetetu, daleko od emocija i kratkovidnih pogleda. Tako se zna desi da ljudi djetetu daju ime junaka iz filma, serije, ime igrača fudbala, glumca, a kada dijete odraste zbog toga ima mnogo neugodnosti.
 
3- Osnova je da su sva imena dopuštena, osim imena koja imaju loše značenje, ili u sebi nose kršenje određenih islamskih propisa.
 
4- Nije dozvoljeno nadjenuti djetetu ime, a to ime je neko od Allahovih imena specifičnih samo Njemu. Npr. Allah, Rabb, El-Halik, El-Ehad i sl.
 
5- Allahov Poslanik odobravao je sva predislamska imena, osim onih koja su imala ružno značenje, ili su bila sporna s gledišta islama, pa bi u tom slučaju naređivao da ljudi promjenu svoje ime.
 
6- Osoba koja primi islam nije joj obaveza da mijenja ime, osim ako njeno ime ima loše značenje, ili je u koliziji s nekim od načela islama.
 
7- Određen dio učenjaka smatrao je pokuđenim djeci nadjenuti ime meleka ili kur’anskih sura.
 
8- Vjerodostojni hadis potvrđuju da su Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurahman.
 
9- Na drugom stupnju pohvalnosti lijepih imena su sva ostala imena koja počinju s ‘Abd’ (rob) a koja se dodaju prije nekog od Allahovih imena. Npr. Abdulaziz, Abdusamed, Abdumelik, Abduselam, Abdulkadir, itd.
 
10- Učenjaci imaju jednoglasan stav da nisu dopuštena imena koja počinju sa ‘Abd’ i budu pridodata na nešto ili nekoga mimo Allaha. Npr. zabranjeno je nadjenuti djetetu ime: Abdunebij (Poslanikov rob), Abdulhusejn (Husejnov rob), Abdulkaba (Rob Kabe) Abdušejtan (Šejtanov rob), Abdušems (Rob Sunca).
 
11- Na trećem stupnju pohvalnosti su imena poslanika. Pa je lijepo i pohvalno da insan svome djetetu nadjene ime najodabranijeg Allahovog roba: Muhammed ili Ahmed, ili ime od nekog drugog poslanika. Npr: Adem, Nuh, Salih, Ibrahim, Musa, Isa, Davud, Sulejman, Ishak, Jakub, Ejjub, Junus, Idris, Harun, Jusuf, idr.
 
12- Na četvrtom mjestu pohvalnosti su imena dobrih ljudi, a na čelu te kolone su ashabi Allahovog Poslanika, na prvom mjestu imena četvorice pravednih halifa, desetorice obradovanih Džennetom i dr.
 
13- Pohvalno je u današnje vrijeme djeci nadjenuti imena ashaba: Ebu Bekr, Omer, Aiša, Hafsa, jer su to imena koja izbjegavaju šija / rafidije, zbog njihove mržnje prema spomenutim osobama. A mi iz ljubavi prema njima svojoj djeci dajemo njihova imena.
 
14- Na petom mjestu su sva ostala imena koja imaju lijepo značenje.
 
15- Prilikom odabira imena roditelji treba da razmišljaju o tome da upravo to ime odgovara djetetu kroz cijeli život: u djetinjstvu, mladosti, a i u starosti. Određena imena dolikuju i odgovaraju djetetu dok je mlado, ali kada poraste to ime ne doliči starijoj osobi.
 
16- Islamski učenjaci čak spominju da roditelji prilikom davanja imena treba da paze i na to, da li je izgovor tog imena lahak, i da ne treba da roditelji svome djetetu daju ime koje je teško i komplikovano za izgovor.
 
17- Islamski učenjaci su kazali da je otac taj koji ima osnovno pravo na nadijevanje imena, a da je lijepo i pohvalno prilikom nadijevanja imena da to urade oba roditelja u međusobnom konsultovanju.
 
18- Islam nije strogo precizirao kada će se djetetu nadjenuti ime. Ono što je spomenuto u sunnetu, a i u govoru islamskih učenjaka: da se djetetu nadjene ime odmah po rođenju, ili sedmog dana po rođenju. A ako bi se ime dalo i u nekom drugom danu nema smetnje.
 
19- Ako se ispostavi da dijete ima šerijatski sporno ime, ili je njegovo ime jedno od imena za koje su učenjaci kazali da je pokuđeno, ako je dijete maloljetno tada će njegovi roditelji da mu odrede novo ime, a ako je dijete punoljetno tada će samo sebi odabrati ime.
 
20- Nema smetnje da se djetetu odabere ime na osnovu nekog umrlog predaka; djeda, nane, majke, oca, rođaka, prijatelja isl.
 
21- Dešava se da neko od roditelja u snu vidi da treba svome djetetu da nadjene određeno ime. Ako se to desi insanu nije obaveza da to uradi, a ako bi učinio, ako se radi o lijepom i dopuštenom imenu, ne bi pogriješio.
 
22- Nema smetnje da roditelji još prije rođenja djeteta donesu odluku o imenu djeteta, a da mu ime daju nakon rođenja ili sedmog dana po rođenju.
 
23- Ako bi se roditelji zavjetovali Allahu da će djetetu nadjenuti određeno ime, nakon rođenja oni ili će ispuniti ono što su se zavjetovali, a ako tako ne postupe iskupit će se iskupom koji je identičan za prekršenu zakletvu. Nahraniti deset siromaha, ili ih odjenuti, ili osloboditi roba. Ako ni jednu stvar ne mognu tada će postiti tri dana, na ime iskupa zbog kršenje zavjeta.
 
Priredio: Pezić Elvedin
 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta